MedLike – Reliable health and disease information

Vstup do portálu

Co je MedLike?

MedLike je webový portál na podporu zdravotní gramotnosti vytvářený NLK pro potřeby široké veřejnosti. Jeho hlavním cílem je soustředit odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty i jejich blízké. Výběr zdrojů probíhá dle vlastní metodiky hodnocení kvality, která byla sestavena na základě již existujících a dostupných metodik s přihlédnutím ke specifikům elektronických a tištěných zdrojů medicínských informací. Výběr probíhá ve dvou fázích, nejprve jsou identifikovány vhodné zdroje na úrovni „domén“ (veřejnoprávní média, webové portály odborných společností apod.), z nichž jsou pak získávány odkazy na konkrétní dokumenty, které jsou opět hodnoceny podle stanovených kritérií a zařazeny do databáze.

V portálu naleznete odkazy na informace o vybraných zdravotních tématech, která jsou vnímána jako důležitá z hlediska nemocnosti a celkové úmrtnosti v České republice (např. podle Zprávy o zdraví obyvatel české republiky, vydané Ministerstvem zdravotnictví v roce 2014), a jsou také předmětem národních i mezinárodních šetření, jako je např. Evropské výběrové šetření o zdraví (EHIS 2014). Vybírat témata je možné prostřednictvím rozbalovací nabídky nebo pomocí kategorií orgánových soustav a skupin nemocí.

Součástí portálu je také vyhledávací pole “Prohledejte důvěryhodné weby”, které umožňuje širší vyhledání požadovaného obsahu ve vybraných webových stránkách se zdravotnickou tématikou.
Ikona Napište nám