National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2 | 9 - 19h (Fri 18h)

Tag: education

Lifelong Learning

Připravujeme a realizujeme vzdělávací akce a tréninky celoživotního vzdělání knihovnicko-informačních pracovníků informačního vzdělávání uživatelů podpory zdravotní gramotnosti občana