National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2 | 9 - 19h (Fri 18h)

Medical Subject Headings

Mesh_logo_klara_2016

Tezaurus MeSH je určený pro zpracování, pořádání a vyhledávání biomedicínských informací

MeSH je biomedicínský slovník, vydávaný od r. 1960 U.S. National Library of Medicine.

Obsahuje 28 939 hesel s více než 61 000 odkazy a má pravidelné roční aktualizace.

Vytváříme český překlad tezauru MeSH, data MeSH-CZ jsou dostupná:

  1. online v portálu Medvik
  2. online jako součást metatezauru UMLS
  3. na DVD Bibliomedica
  4. volně ke stažení ve formátech XML, ISO 2709

MeSH Browser  (americký originál)