Aktualizace 2022 – statistika

 

MeSH-CZ 2022 Český překlad Anglický originál
Hlavní deskriptory

(preferované koncepty)

30 194 30 194
Nepreferované koncepty 18 330 29 246
Viz odkazy 52 037 69 329
Definice (Scope note) 19 691 32 327

 

MeSH Kategorie Počet hesel
Anatomie [A] 1 886
Organismy [B] 3 950
Nemoci [C] 4 933
Chemikálie a léčiva [D] 10 371
Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje [E] 3 044
Psychiatrie a psychologie [F] 1 189
Jevy a procesy [G] 2 414
Obory a povolání [H] 441
Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy [I] 720
Technologie, průmysl a zemědělství [J] 637
Humanitní vědy [K] 205
Informační vědy [L] 433
Lidé [M] 308
Zdravotní péče [N] 1 939
Publikační charakteristiky [V] 187
Podhesla (kvalifikátory) [Y] 84
Geografická místa [Z] 402