Aktualizace 2022 – statistika

MeSH-CZ 2022 Český překlad Anglický originál
Hlavní deskriptory (preferované koncepty) 30 194 30 194
Nepreferované koncepty 18 330 29 246
Viz odkazy 52 037 69 329
Definice (Scope note) 19 691 32 327