National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2 | 9 - 19h (Fri 18h)

Tag: licensed

Dostupné licencované e-zdroje

Platforma obsahující kolekci českých e-knih z nakladatelství Grada, Galén a dalších českých nakladatelů.

Nově poskytujeme přístup do kolekce zahraničních e-knih.

Databáze MEDLINE Complete na platformě EBSCOhost nabízí kromě biblografických informací také plnotextový přístup k více než 2 500 časopisům.

Cinahl (Cumullative Index of Nursing and Allied Health Literature) je databáze zaměřená na literaturu z oblasti ošetřovatelství a pomocných zdravotnických oborů.

Nejstarší bibliografická biomedicínská báze (první tištěný Index Medicus byl publikován v roce 1879).

V rámci kolekce databází ProQuest Central má NLK přístup do více než 3 000 fulltextových časopisů z medicíny a příbuzných oborů.

Soubor citačních databází, nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje.

Tento zdroj poskytuje přehled o titulech časopisů, které se objevují v citační databázi Web of Science.

Díky grantu Fyziologického ústavu AV ČR (více informací) jsou pro uživatele NLK přístupné některé tituly Nature Publishing Group.

Kolekce vybraných databází na podporu EBM