Kdo jsme? (Snadné čtení)

Národní lékařská knihovna je veřejnou specializovanou knihovnou s informačním fondem z oblasti medicíny a příbuzných oborů.

Zajišťuje rovný přístup odborné i laické veřejnosti.

Adresa

Sokolská ulice 54, Praha 2

Jak se k nám dostat?

Mapa

Metro

I. P. Pavlova – zastávka metra C

Autobus

I. P. Pavlova – zastávka autobusu linky 148 a H1

Tramvaj

I. P. Pavlova – zastávka tramvají linky 4, 6, 10, 11, 13, 16, 22, 23

Kontakt

Telefon 296 335 900

E-mail  nml@nlk.cz

Web nlk.cz

Služba knihovnické asistence

Lze požádat e-mailem na adrese nml@nlk.cz

Také telefonicky na telefonním čísle  296 335 900.

Anebo osobně u informačního pultu v Národní lékařské knihovně.

U vchodu do knihovny naleznete zvonek pro přivolání asistence.

Komu sloužíme?

Uživatelem knihovny se může stát fyzická i právnická osoba, která vyplní registrační formulář.

Co je potřeba k registraci?

Doklad totožnosti občana (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu)

Do přihlášky knihovny uvést základní osobní údaje

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. adresu trvalého bydliště/pobytu
 4. e-mailová adresa
 5. druh a číslo dokladu totožnosti
 6. u cizinců: adresu pobytu na území ČR
 7. nepobývá-li uživatel na území ČR adresu pobytu v zahraničí

Co můžete v knihovně získat?

 • výpůjčky a kopie
 • dokumenty z jiných knihoven
 • vyhledání informací k danému tématu – rešerše
 • přístup k elektronickým informačním zdrojům
 • sbírky Zdravotnického muzea
 • školení a konzultace k medicínským informačním zdrojům a knihovnickým službám