Meziknihovní služby

MVS z fondu NLK

Výpůjčka dokumentu

Manipulační poplatek 70 Kč

 Sokolská 54, Praha 2, 121 32

 296 335 983

  mvs@nlk.cz

Kopie  

2 Kč/strana (+ případně poštovné)

 Sokolská 31, Praha 2, 121 32

 296 335 986

 objxero@nlk.cz


MMVS

Výpůjční podmínky jsou stanoveny individuálně.

Ceny pro české knihovny:

Výpůjčka dokumentu

z knihoven EU – 400 Kč

z British Library – 500 Kč

Kopie 

do 50 stran – 200 Kč

nad 50 stran – 220 Kč

Ceny pro zahraniční knihovny:

Výpůjčka dokumentu

1 IFLA Voucher

Kopie  

do 15 s. – 1 IFLA Voucher

nad 15 s. – 1,5 IFLA Voucher

 Sokolská 54, Praha 2, 121 32

 296 335 915

  ill@nlk.cz