Tezaurus Medical Subject Headings

Mesh_logo_klara_2016

Tezaurus MeSH je určený pro zpracování, pořádání a vyhledávání biomedicínských informací

MeSH je biomedicínský slovník, vydávaný od r. 1960 U.S. National Library of Medicine.

Obsahuje 29 917 hesel s více než 96 000 odkazy a má pravidelné roční aktualizace.

Vytváříme český překlad tezauru MeSH, data MeSH-CZ jsou dostupná:

  1. online v portálu Medvik
  2. online jako součást metatezauru UMLS
  3. volně ke stažení – Datové služby

MeSH Browser  (americký originál)