Tezaurus Medical Subject Headings

Mesh_logo_klara_2016

Tezaurus MeSH je určený pro zpracování, pořádání a vyhledávání biomedicínských informací

MeSH je biomedicínský slovník vydávaný od r. 1960 U.S. National Library of Medicine s každoroční aktualizací. Aktuálně ve verzi 2024 obsahuje 30 764 deskriptorů.

Vytváříme český překlad tezauru MeSH, data MeSH-CZ jsou dostupná:

  1. online v portálu Medvik
  2. online jako součást metatezauru UMLS
  3. volně ke stažení v sekci Datové služby

MeSH Browser  (americký originál)