Aktualizace 2023 – statistika

 

MeSH-CZ 2023 Český překlad Anglický originál
Hlavní deskriptory

(preferované koncepty)

30 454 30 454
Nepreferované koncepty 19 608 29 744
Viz odkazy 55 162 70 514
Definice (Scope note) 22 253 32 621

 

MeSH Kategorie Počet hesel
Anatomie [A] 1896
Organismy [B] 3957
Nemoci [C] 5005
Chemikálie a léčiva [D] 10413
Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje [E] 3081
Psychiatrie a psychologie [F] 1204
Jevy a procesy [G] 2437
Obory a povolání [H] 449
Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy [I] 736
Technologie, průmysl a zemědělství [J] 641
Humanitní vědy [K] 207
Informační vědy [L] 440
Lidé [M] 347
Zdravotní péče [N] 1972
Publikační charakteristiky [V] 187
Zastaralé [X] 83
Podhesla (kvalifikátory) [Y] 84
Geografická místa [Z] 404