Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Knihovní řád a ceník

Knihovní řád NLK  

Přijímáme platby těmito způsoby:

  • v hotovosti
  • převodem z účtu
  • fakturou
  • složenkou
  • pro službu MMVS formou IFLA Vouchers nebo Coupon-Réponse International (CRI)

Při objednávkách služeb za úhradu jsme oprávněni požadovat zaplacení zálohy nebo celé částky před zahájením prací. Instituce mající trvalý zájem o naše služby mohou k jejich objednávání využít celoroční objednávky. Při poštovním styku je k ceně připočítáváno poštovné.

Ceník – platný od  1.3. 2016

ID Položka Cena v Kč Poznámka
UŽIVATELSKÉ PRŮKAZY
306 Manipulační poplatek za vystavení druhého a každého dalšího duplikátu uživatelského průkazu (bez prokázání ztráty krádeží) 30,-
301 Komplexní průkaz – fyzické osoby 100,-
302 Komplexní průkaz – snížený poplatek 50,- Studující SŠ, VŠ prezenčního i kombinovaného studia do 26 let, starobní důchodci, invalidní důchodci – nutno předložit doklad.
303 Komplexní průkaz – právnické osoby 300,-
304 Prezenční průkaz – fyzické osoby 50,-
310 Prezenční průkaz – jednodenní vstupenka 30,-
REZERVACE DOKUMENTU
151 Rezervace dokumentu – manipulační poplatek za odeslání oznámení o vyřízení rezervace poštou 10,- Platba při vyzvednutí dokumentu
POPLATKY Z PRODLENÍ
101 Základní poplatek z prodlení při vracení výpůjček za 1 den a 1 knihovní jednotku – platí pouze pro výpůjčky prostřednictvím automatizovaného výpůjčního protokolu 2,- + manipulační poplatek za upomínku
Poplatek z prodlení při vracení výpůjček získaných v mezinárodní meziknihovní službě za 1 den a 1 knihovní jednotku 50,-
MANIPULAČNÍ POPLATKY – VYMÁHÁNÍ NEVRÁCENÝCH VÝPŮJČEK (ceny upomínek se sčítají)
Zaslání – 1. upomínka 10,-
– 2. upomínka 20,-
– 3. upomínka 30,-
– 4. předsoudní upomínka 100,-
– 5. upomínka 170,- Zasílá právník
Poplatek za vymáhání vrácení soudem 300,-
REPROGRAFICKÉ SLUŽBY
TISKY Z POČÍTAČOVÝCH TISKÁREN
201 1 strana formátu A4 – černobílý tisk 2,- + příp. poštovné
202 1 strana formátu A4 – barevný tisk 5,- + příp. poštovné
XEROKOPIE
203 1 strana černobíle formátu A4 2,- + příp. poštovné
204 1 strana formátu čb A4 zhotovená pracovníkem NLK na počkání 3,-
205 RIOS – kopie obsahu 1 čísla časopisu 5,- + příp. poštovné
216 Kopie čb A4 oboustranná 4,-
MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY
MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY – v rámci ČR MVS
501 Výpůjčka knihy z knihovny v ČR (manipulační poplatek, platba při podávání žádanky) 40,- + další poplatky, účtované dodávající knihovnou
503 Kopie z knihoven v ČR (manipulační poplatek, platba při podávání žádanky) 5,- + další poplatky, účtované dodávající knihovnou
MEZINÁRODNÍ MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA MMVS
601 Realizovaná výpůjčka knihy ze zahraniční knihovny 400,-
605 Kopie 1 článku do 50 stran realizovaná v zahraničí 200,- + příp. poštovné
606 Kopie 1 článku nad 50 stran realizovaná v zahraničí 220,- + příp. poštovné
ZASÍLÁNÍ DO ZAHRANIČÍ Z FONDU KNIHOVEN V ČR
602 Zaslání 1 knihy zahraniční knihovně (včetně SR) z fondu českých knihoven 1 IFLA Voucher nebo 7 CRI nebo 300,- Kč + poštovné
603 Zaslání 1 kopie článku zahraniční knihovně (mimo SR) z fondu českých knihoven 1-15 stran 1 IFLA Voucher nebo 7 CRI nebo 300,- Kč + poštovné
604 Zaslání 1 kopie článku zahraniční knihovně (mimo SR) z fondu českých knihoven nad 15 stran 1,5 IFLA Voucher nebo 10 CRI nebo 450,- Kč + poštovné
REŠERŠNÍ SLUŽBY
702 CD-R 10,-
401 Tiskový výstup se zprac. rešeršním požadavkem – 1 str. A4 2,-
404 Základní sazba za rešerši 100,- z 1 databáze
405 Vícezdrojová rešerše 200,- z více databází
406 Průběžná rešerše (1 profil) 200,- zpracování 4x ročně
407 Citovanost 1 autora 200,-
NÁHRADY PŘI ZTRÁTĚ NEBO POŠKOZENÍ VYPŮJČENÉHO DOKUMENTU
Vazba jedné knihovní jednotky 120,-
Knihovnické zpracování jedné knihovní jednotky 50,-