Zdravotní gramotnost

Co je to zdravotní gramotnost?

Samotné pojetí pojmu zdravotní gramotnost se neustále vyvíjí, v odborné literatuře proto existuje mnoho definic. Souhrn jednotlivých definic lze nalézt v systematickém přehledu Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models.


Definice WHO z roku 1998