Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Základní dokumentyHealth 21 : an introduction to the health for all policy framework for the WHO European Region

Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 1998

http://www.euro.who.int/

 http://www.medvik.cz/Zdraví 2020 – národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Praha : Ministerstvo zdravotnictví ČR : Státní zdravotní ústav, 2014

http://www.mzcr.cz/

 http://www.medvik.cz/Zdraví 2020 : osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století

Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2014

http://www.euro.who.int/

 http://www.medvik.cz/Health literacy : the solid facts

Copenhagen : World Health Organization, 2013

http://www.euro.who.int/

 http://www.medvik.cz/Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 – 2020

Praha : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2016

http://www.nsez.cz/Manuál pro zdravotní plán města

Praha : Národní síť Zdravých měst ČR, 2017

https://www.zdravamesta.cz/Strategizing national health in the 21st century: a handbook

Geneva : World Health Organization, 2016

https://www.zdravamesta.cz/