Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Informační zdroje

Zajišťujeme přístup k informačním zdrojům pro lékařské obory a zdravotnictví

Uchováme a zpřístupňujeme fond české lékařské a zdravotnické literatury a vybraný fond zahraniční literatury.

Katalog NLK je přístupný v portálu Medvik

Vytváříme článkovou databázi BMČ, kterou zpřístupňujeme v portálu Medvik

Poskytujeme přístup k řadě odborných databází

Digitalizujeme a archivujeme plné texty odborných publikací v Digitální knihovně NLK

Vytváříme speciální kolekce, sbírky a publikace