Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Fondy a sbírky

Spravujeme fond přibližně 425 000 knihovních jednotek umístěných v 8 depozitářích a soubor fondů (podsbírek) předmětů muzejní povahy
Stěhování z Krče do Mostu (2015)

Stěhování z Krče do Mostu (2015)

Uložení a dostupnost fondu

Chybějící čísla časopisů

Vytváření a doplňování fondů a sbírek probíhá podle Akviziční politiky NLK:

Akviziční manuál


Statistické údaje o fondu NLK

Fond Počet knihovních jednotek
Knihy 112.263
Seriály* 257.249
Drobné tisky 12.862
Dizertace 316
Grantové zprávy 5.391
CD, DVD 1.874
VHS 40
Knižní fond muzea 9.292
Fond OVI 25.746
Celkový stav fondu 425.033

* za knihovní jednotku je u periodika považován vázaný ročník, poslední 2 ročníky u periodik nejsou vázané a za knihovní jednotku se považuje jednotlivé číslo