Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Fondy a sbírky

Spravujeme fond přibližně 382 000 knihovních jednotek umístěných v 8 depozitářích a soubor fondů (podsbírek) předmětů muzejní povahy
Stěhování z Krče do Mostu (2015)

Stěhování z Krče do Mostu (2015)

Uložení a dostupnost fondu

Chybějící čísla časopisů

Vytváření a doplňování fondů a sbírek probíhá podle Akviziční politiky NLK:

Akviziční manuál


Statistické údaje o fondu NLK

Počet knihovních jednotek podle přírůstkových knih: 381 704 (k 31. 12. 2016).