Veřejné zakázky

Dokumenty a informace týkající se výběrových řízení NLK jsou zveřejňovány:

  1. Ve věstníku elektronického tržiště TENDERMARKET
  2. Na profilu zadavatele v rámci elektronického nástroje eGordion
  3. Centralizované nákupy ICT jsou zveřejňovány na profilu zadavatele Ministerstva zdravotnictví jako DNS cyklus