Fondy a sbírky

Spravujeme fond přibližně 446 000 knihovních jednotek umístěných v 8 depozitářích a soubor fondů (podsbírek) předmětů muzejní povahy

Stěhování z Krče do Mostu (2015)

Stěhování z Krče do Mostu (2015)

Uložení a dostupnost fondu

Chybějící čísla časopisů

Vytváření a doplňování fondů a sbírek probíhá podle Akviziční politiky NLK:

Akviziční manuál PDF


Statistické údaje o fondu NLK

Počet knihovních jednotek (31. 10. 2019):  446 572