Fondy a sbírky

Spravujeme přibližně 415 000 knihovních jednotek – 12 km dokumentů uložených v 8 depozitářích – a také sbírky předmětů muzejní povahy.

Stěhování z Krče do Mostu (2015)

Stěhování z Krče do Mostu (2015)

Uložení a dostupnost fondu

Chybějící čísla časopisů

 

Vytváření a doplňování fondů a sbírek probíhá podle Akviziční politiky NLK

Akviziční manuál PDF


Statistické údaje o fondu NLK

Počet knihovních jednotek:   415 360

Počet záznamů exemplářů (holdingy):   502 164