Digitální knihovna NLK

Hippocratis coi medicorum omnium longe principis

Hippocratis coi medicorum omnium longe principis

Digitální knihovna je informační systém, který slouží k dlouhodobé ochraně a zpřístupnění digitálních dat

Digitální knihovna NLK je provozovaná v systému Kramerius

Obsahem knihovny jsou zejména:

  • digitalizovaná tištěná periodika a monografie
  • digitalizované staré tisky
  • elektronické časopisy a monografie
  • závěrečné grantové zprávy (IGA MZ ČR)
  • atestační práce, kvalifikační vysokoškolské práce
  • konferenční materiály, postery, prezentace
  • digitalizované sbírky Zdravotnického muzea

Obsah knihovny je získáván z digitalizačních aktivit NLK, replikací dat z jiných knihoven, archivů a repozitářů, z volně přístupných zdrojů zveřejněných pod licencí CreativeCommons nebo na základě uzavření licenční smlouvy s NLK.

Nakladatelé, kteří mají zájem o archivaci elektronicky vydávaných dokumentů, musí uzavřít s NLK Smlouvu o poskytování elektronických online zdrojů.

Aktuální seznam spolupracujících nakladatelů