Knihovní katalog NLK

Vstup do portálu

Katalog obsahuje záznamy dokumentů, dostupných v Národní lékařské knihovně.

Knihovní katalog je součástí portálu Medvik a zpřístupňuje záznamy tištěných i elektronických monografií, časopisů, vzácných tisků, závěrečných zpráv grantové agentury MZ ČR, drobných tisků, konferenčních a výukových materiálů, publikací WHO. Součástí katalogu jsou také záznamy knihovních i neknihovních sbírek Zdravotnického muzea NLK.

V katalogu můžete také najít český překlad amerického tezauru Medical Subject Headings a soubor národních jmenných autorit NLK.

Prostřednictvím katalogu v Medviku můžete:

  • najít konkrétní knihu nebo časopis ve fondu NLK
  • najít relevantní dokumenty na určité téma
  • zjistit uložení a dostupnost dokumentu v knihovnách
  • objednat si výpůjčku nebo tištěnou kopii dokumentu
  • vyhledat a uložit si bibliografické záznamy pro další práci, získat citaci dokumentu atd.