Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Vzdělávání

Skoleni

Vzdělávání různých cílových skupin v oblasti informační a zdravotní gramotnosti patří k důležitým součástem naší činnosti

Připravujeme a realizujeme vzdělávací akce a tréninky

 • celoživotního vzdělání knihovnicko-informačních pracovníků
 • informačního vzdělávání uživatelů
 • podpory zdravotní gramotnosti občana

Vzdělávací programy jsou každoročně vyhlašovány s cílem

Vzdělávací aktivity probíhají formou frontální a e-learningové výuky nebo jejich kombinace (blended learning).

Jsme schopni připravit vzdělávací akci “na míru” vaší organizace. Pro bližší informace kontaktujte PhDr. Evu Lesenkovou, Ph.D. 


Nadcházející akce


  Přehled akcí

  Datum Místo S podporou Název akce Pro
  6. 12. 2017 NLK KLK Pracovní setkání zástupců lékařských knihoven REGLEK REGLEK
  23. 11. 2017 IPVZ VISK 2 Akvizice knihovny
  17. 10. 2017 NLK VISK 2 Jak na propagaci aneb aby se o knihovně vědělo více knihovny
  26. 09. 2017 Praha Knihovna 21. stol., KLK Nové obzory ve vyhledávání na internetu knihovny
  08. 06. 2017 Brno KLK Pracovní setkání zástupců lékařských knihoven REGLEK REGLEK
  05. – 30. 06. 2017 E-learning VISK 2 Medicínské informace pro knihovny 20107: průvodce světem lékařských knihovníků knihovny
  18. 05. 2017 NLK VISK 2 Specifika vyhledávání v různých medicínských databázích knihovny
  11. 04. 2017 NLK Užitečný internet pro seniory seniory
  09. 03. 2017 Klementinum VISK 2 Úvod do práce s grafickými editory knihovníky
  07. a 08. 02. 2017 NLK Volně dostupné online nástroje pro knihovníky knihovníky
  08. 12. 2016 NLK KLK Pracovní setkání zástupců lékařských knihoven REGLEK REGLEK
  23. 11. 2016 NLK VISK 2 Všechny knihovny pod jednou střechou? knihovníky