Vzdělávání

Připravujeme a realizujeme vzdělávací akce v rámci celoživotního vzdělávání knihovníků.

Vzdělávací programy jsou každoročně vyhlašovány s cílem prohloubit profesionální dovednosti a odborné znalosti zdravotnických knihovníků a knihovníků veřejných knihoven a probíhají formou frontální a e-learningové výuky nebo jejich kombinace (blended learning).


Jsme schopni připravit vzdělávací akci „na míru“ vaší organizace. Pro bližší informace kontaktujte PhDr. Evu Lesenkovou, Ph.D. 


Přehled konaných akcí

Vzdělávání různých cílových skupin v oblasti informační a zdravotní gramotnosti patří k důležitým součástem naší činnosti
Podporujeme rozvoj portálu Medlike. Připravujeme a realizujeme vzdělávací akce a  tréninky

  • celoživotního vzdělání knihovnicko-informačních pracovníků
  • informačního vzdělávání uživatelů
  • podpory zdravotní gramotnosti občana

Vzdělávací programy jsou každoročně vyhlašovány s cílem

Vzdělávací aktivity probíhají formou frontální a e-learningové výuky nebo jejich kombinace (blended learning).

Datum Místo S podporou Název akce Pro
9. 11. 2022 Online webinář VISK 2 Google – nástroj pro práci s informacemi zdravotnické knihovny
5. 9. – 23. 9. 2022 E-learning VISK 2 Zdravotní gramotnost 2022: Jak lépe posoudit pravdivost informací o zdraví zdravotnické knihovny
1. 11. – 5. 12. 2021  E-learning VISK 2 Medicínské informace pro knihovníky 2021: Vyhledávání ve vybraných domácích i zahraničních databázích zdravotnické knihovny
10. 11. 2021 Online webinář VISK 2 (Ne)tradiční prezentace zdravotnické knihovny
2. 9. 2021 NLK, Čítárna VISK 2 Podpora vědy v knihovně zdravotnické knihovny
7. – 30. 6. 2021 E-learning VISK 2 Zdravotní gramotnost 2021: Jak můžeme lépe získat informace o zdraví? zdravotnické knihovny
28. 4. a 5. 5. 2021 Online webinář VISK 2 Nástroje pro online výuku zdravotnické knihovny
22. 10. 2020 online VISK 2 Nové možnosti vyhledávání a užívání nástrojů Google zdravotnické knihovny
17. 9. 2020 IPVZ VISK 2  Podpora vědy v knihovnách – otevřený přístup k vědeckým informacím zdravotnické knihovny
3. 9. 2020 IPVZ VISK 2 Moderní nástroje pro vzdělávání zdravotnické knihovny
20. 2. 2020 NLK, Čítárna Autorské čtení – ASPERGERŮV SYNDROM neurčeno
18. 2. 2020 Klementinum, učebna č. 144 VISK 2 Zdroje v referenční službě zdravotnických knihoven zdravotnické knihovny
21. 11. 2019 Klementinum, učebna č. 144 VISK 2 Věcné pořádání informací a znalostí a tezaurus MeSh zdravotnické knihovny
7. 11. 2019 Klementinum, učebna č. 144 VISK 2 Rešeršní práce v lékařských knihovnách zdravotnické knihovny
24. 10. 2019 Klementinum, učebna č. 144 VISK 2 Základy infografiky, použití infografiky v práci knihovny zdravotnické knihovny
26. 9. 2019 U Kříže 8, Praha 5 Knihovna 21. stol., KLK Elektronické zdravotnictví pro občana – zdravotní gramotnost a knihovny zdravotnické knihovny
16. 5. 2019 Klementinum,

učebna č. 144

VISK 2 Google a jeho možnosti zdravotnické knihovny
4. 4. 2019 Klementinum,

učebna č. 144

VISK 2 Kancelářský software zdravotnické knihovny
21. 3. 2019 Klementinum,

učebna č. 144

VISK 2 Rešeršní strategie v medicíně zdravotnické knihovny
7. 2. 2019 Klementinum,

učebna č. 144

VISK 2 Online nástroje pro zvýšení efektivity práce zdravotnické knihovny
29. 11. 2018 NLK VISK 2 Jak můžeme lépe vyhledávat informace o zdraví? knihovny
8.11. 2018 Národní knihovna VISK 2 Strategie vyhledávání v medicínských databázích II. knihovny
2. 10. 2018 NLK Knihovna 21. stol., KLK Kritické myšlení a přijímání informací knihovny
5. 6. 2018 Národní knihovna VISK 2 Google a jeho možnosti knihovny
5. 6. 2018 Olomouc Pracovní setkání zástupců lékařských knihoven REGLEK REGLEK
21. 5. – 29. 6. 2018 E-learning VISK 2 Medicínské informace pro knihovny 2018: systémy a nástroje pro vyhledávání knihovny
10. 4. 2018 IPVZ VISK 2 Ochrana osobních údajů v knihovnách a návaznost na knihovní systém knihovny
15. 3. 2018 Národní knihovna VISK 2 Strategie vyhledávání informací v medicínských databázích knihovny
15. 2. 2018 Národní knihovna VISK 2 Sdílení a spolupráce v digitálním světě knihovny
13. 12. 2017 NLK KLK Pracovní setkání zástupců lékařských knihoven REGLEK REGLEK
23. 11. 2017 IPVZ VISK 2 Nové platformy, přístupy a praxe v akvizici zdravotnických zdrojů knihovny
17. 10. 2017 NLK VISK 2 Jak na propagaci aneb aby se o knihovně vědělo více knihovny
26. 09. 2017 Praha Knihovna 21. stol., KLK Nové obzory ve vyhledávání na internetu knihovny
08. 06. 2017 Brno KLK Pracovní setkání zástupců lékařských knihoven REGLEK REGLEK
05. – 30. 06. 2017 E-learning VISK 2 Medicínské informace pro knihovny 20107: průvodce světem lékařských knihovníků knihovny
18. 05. 2017 NLK VISK 2 Specifika vyhledávání v různých medicínských databázích knihovny
11. 04. 2017 NLK Užitečný internet pro seniory seniory
09. 03. 2017 Klementinum VISK 2 Úvod do práce s grafickými editory knihovníky
07. a 08. 02. 2017 NLK Volně dostupné online nástroje pro knihovníky knihovníky
08. 12. 2016 NLK KLK Pracovní setkání zástupců lékařských knihoven REGLEK REGLEK
23. 11. 2016 NLK VISK 2 Všechny knihovny pod jednou střechou? knihovníky