Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Vzdělávání

Vzdělávání různých cílových skupin v oblasti informační a zdravotní gramotnosti patří k důležitým součástem naší činnosti

Připravujeme a realizujeme vzdělávací akce a tréninky

  • celoživotního vzdělání knihovnicko-informačních pracovníků
  • informačního vzdělávání uživatelů
  • podpory zdravotní gramotnosti občana

Vzdělávací programy jsou každoročně vyhlašovány s cílem

Vzdělávací aktivity probíhají formou frontální a e-learningové výuky nebo jejich kombinace (blended learning).

Jsme schopni připravit vzdělávací akci “na míru” vaší organizace. Pro bližší informace kontaktujte PhDr. Evu Lesenkovou, Ph.D. 


Nadcházející akce


Přehled akcí

Datum Místo S podporou Název akce Pro
16. 5. 2019 Klementinum,

učebna č. 144

VISK 2 Google a jeho možnosti zdravotnické knihovny
4. 4. 2019 Klementinum,

učebna č. 144

VISK 2 Kancelářský software zdravotnické knihovny
21. 3. 2019 Klementinum,

učebna č. 144

VISK 2 Rešeršní strategie v medicíně zdravotnické knihovny
7. 2. 2019 Klementinum,

učebna č. 144

VISK 2 Online nástroje pro zvýšení efektivity práce zdravotnické knihovny
29. 11. 2018 NLK VISK 2 Vyhledávání spolehlivých informací – MedLike knihovny
8.11. 2018 Národní knihovna VISK 2 Strategie vyhledávání v medicínských databázích II. knihovny
2. 10. 2018 NLK Knihovna 21. stol., KLK Kritické myšlení a přijímání informací knihovny
5. 6. 2018 Národní knihovna VISK 2 Google a jeho možnosti knihovny
5. 6. 2018 Olomouc Pracovní setkání zástupců lékařských knihoven REGLEK REGLEK
21. 5. – 29. 6. 2018 E-learning VISK 2 Medicínské informace pro knihovny 2018: systémy a nástroje pro vyhledávání knihovny
10. 4. 2018 IPVZ VISK 2 Ochrana osobních údajů v knihovnách a návaznost na knihovní systém knihovny
15. 3. 2018 Národní knihovna VISK 2 Strategie vyhledávání informací v medicínských databázích knihovny
15. 2. 2018 Národní knihovna VISK 2 Sdílení a spolupráce v digitálním světě knihovny
13. 12. 2017 NLK KLK Pracovní setkání zástupců lékařských knihoven REGLEK REGLEK
23. 11. 2017 IPVZ VISK 2 Nové platformy, přístupy a praxe v akvizici zdravotnických zdrojů knihovny
17. 10. 2017 NLK VISK 2 Jak na propagaci aneb aby se o knihovně vědělo více knihovny
26. 09. 2017 Praha Knihovna 21. stol., KLK Nové obzory ve vyhledávání na internetu knihovny
08. 06. 2017 Brno KLK Pracovní setkání zástupců lékařských knihoven REGLEK REGLEK
05. – 30. 06. 2017 E-learning VISK 2 Medicínské informace pro knihovny 20107: průvodce světem lékařských knihovníků knihovny
18. 05. 2017 NLK VISK 2 Specifika vyhledávání v různých medicínských databázích knihovny
11. 04. 2017 NLK Užitečný internet pro seniory seniory
09. 03. 2017 Klementinum VISK 2 Úvod do práce s grafickými editory knihovníky
07. a 08. 02. 2017 NLK Volně dostupné online nástroje pro knihovníky knihovníky
08. 12. 2016 NLK KLK Pracovní setkání zástupců lékařských knihoven REGLEK REGLEK
23. 11. 2016 NLK VISK 2 Všechny knihovny pod jednou střechou? knihovníky