Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Národní lékařská knihovna je od 22. října 2020 pro veřejnost uzavřena

více informací

7. 11. – Rešeršní práce v lékařských knihovnách

Seminář je určený především pro knihovníky ze zdravotnických knihoven.

Na semináři budou přestaveny 4 různé přístupy k tvorbě rešerší ve zdravotnických knihovnách. Probírána bude nejen současná praxe v knihovnách, ale i výhledy této služby do budoucna. Přijďte se inspirovat a zapojte se do diskuze o tom, jaké trendy lze v této službě očekávat.
Možnosti registrace:

Online formulář

maskova@nlk.cz

296 335 937


Odborný garant:  PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.

Datum konání:     7. listopadu 2019 od 9:15 do 16:00

Místo konání:       Počítačová učebna č. 144

Národní knihovna České republiky

Klementinum 190, Praha 1

Program:

09:15 – 09:30 Přivítání, seznámení a zahájení
PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., NLK
09:30 – 11:30 Rešeršní služby: současnost a výhledy
Mgr. Adéla Jarolímková Ph.D., Ústav informačních studií a knihovnictví
11:30 – 12:30  Rešerše v sedmi pádech
Mgr. Jitka Löscherová, Lékařská knihovna FNUSA
12:30 – 13:00  Přestávka na oběd
13:00 – 14:00 Rešerše v lékařské knihovně pro fakultu a nemocnici
Mgr. Jan Rendla, Středisko vědeckých informací SVI LF UK PLzeň a FN-LK Plzeň
14:00 – 14:15 Přestávka na kávu
14:15 – 15:15 Rešeršní služby v NLK v letech 2015 – 2018
Mgr. Adam Kolín, NLK
15:15 – 16:00  Diskuze, řešení problematických úkonů
PhDr. Eva Lesenková, PhD., NLK

Pořádáno s podporou programu Ministerstva kultury ČR VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků 2019.