Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Muzeum – předmět měsíce:

Bezoárový kámen (tricholithos)
Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2019/09/predmet-mesice-zari-2019/.