National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2 | 9 - 19h (Fri 18h)

Muzeum – předmět měsíce:

Bezoárový kámen (tricholithos)
Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2019/09/predmet-mesice-zari-2019/.