Accessibility of the building

Sokolská 1791/54, Praha 2, 1. patro

Knihovnicko-informační služby:

výpůjční služby – knihy, informační služby, rešeršní služby, referenční služby, studovna

Veřejná doprava

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy:

stanice I.P. Pavlova – metro C, výstup ul. Sokolská (schodiště), vzdálenost 80 m. Stanice I.P. Pavlova – autobus 148, H1, vzdálenost 60 m.)

Hlavní vchod

Národní lékařská knihovna sídlí v Sokolské ulici 1791/54, Praha 2. Vstup do budovy je přímo z chodníku ulice Sokolská, u hlavního vchodu se nachází zvonek k přivolání obsluhy, zvonek je umístěn ve výšce 110 cm, napravo od vstupních dveří. Interkom se nachází ve výšce 130 cm, napravo od vstupních dveří. Vstupní prostor je monitorován kamerovým systémem se zobrazením na pracovišti vrátnice/recepce.Šířka vstupních dveří je dostatečná, vstupní dveře jsou dvoukřídlé, pro vstup osob je využíváno pouze pravé křídlo dveří. Vstupní dveře se otevírají mechanicky.

Za vstupními dveřmi se nachází bezbariérový průjezd. Z průjezdu do přízemí vnitřní části budovy se vstupuje dveřmi pravým křídlem dvoukřídlých dveří. Šířka dveří je dostatečná. Před dveřmi se nachází jeden schod, výška schodu je 14 cm. Schody lze překonat rampou za asistence pracovníka vrátnice/recepce).

Pohyb po objektu

Knihovna je pětipodlažní, knihovnické a informační služby pro pro veřejnost jsou poskytovány ve 2. nadzemním podlaží. V budově se nachází schodiště. Zdvihací plošina není k dispozici.

Výtah

V knihovně se nachází výtah propojující všechna podlaží, osobní hydraulický výtah je volně přístupný, spojuje přízemí budovy s mezipatry počínaje mezipatrem nad 2. nadzemním podlažím. Před vstupem do výtahu se nachází manipulační plocha 130 x 110 cm navazuje v přízemí na plochu chodby a v ostatních podlažích na plochu mezipodesty.Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 90-120cm.

Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm). Uvnitř kabiny se nachází zrcadlo,sklopné sedátko, madlo, informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích, nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy, interkom (v kabině výtahu je nainstalováno zařízení pro GSM komunikaci s dispečinkem servisní společnosti při uvíznutí výtahu).

Vybavení vnitřních prostor

V přízemí knihovny se nachází informační přepážka-prostor pro poskytnutí informací – vrátnice, vrátnice, kde je možné požádat o zajištění doprovodu po budově. Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem – osvětlená informační tabule je umístěna v průjezdu za vstupem do objektu, nad dveřmi do veřejných prostor knihovny ve 2. nadzemním podlaží se nachází podsvícené označení „KNIHOVNA“.) Asistenci knihovníka pro poskytnutí knihovnických a informačních služeb lze vyžádat na tel. Čísle 296 335 900.

Hygienické zázemí

Toaleta pro návštěvníky knihovny se nachází v 1.NP a 2.NP, nesplňuje parametry bezbariérové toalety) Přístupná toaleta je volně přístupná, viditelně označena nápisem, přístupná: přímo z chodby Kabina přístupné toalety má rozměr: 1.NP 85 x 155 cm, 2.NP 86 x 149 cm). Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází mísa se sedátkem ve výšce 42 cm a malé umývatko.

Parkování

K parkování lze využít veřejná parkovací místa na náměstí I. P. Pavlova.


Sokolská 490/31, Praha 2, 1. patro (Lékařský dům)

Knihovnicko-informační služby:

čítárna, časopisecké výpůjční služby

Veřejná doprava

V blízkosti objektu (Lékařský dům) se nachází zastávka veřejné dopravy – stanice I.P. Pavlova – metro C, výstup ul. Sokolská (schodiště), vzdálenost 100 m. Stanice I.P. Pavlova – autobus 148, H1, vzdálenost 20 m.)

Hlavní vchod

Vstup do budovy je prostřednictvím rovné podesty oddělené od chodníku jedním schodem, výška schodu 10 cm.U hlavního vchodu se nachází zvonek k přivolání obsluhy, který je umístěn vpravo od vstupních dveří ve výšce 120 cm. Šířka vstupních dveří – pravého křídla je 76 cm.

Pohyb po objektu

Objekt jmá 7 nadzemních podlaží a suterén, služby Národní lékařské knihovny pro veřejnost se nacházejí ve 2. nadzemním podlaží. V budově se nachází schodiště.

Výtah

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží. Před vstupem do výtahu se nachází manipulační plocha 300 x 130 cm, měřeno ve 2.NP. Manipulační plocha v přízemí je plocha chodby s rozměry většími, než uvedená požadovaná manipulační plocha. Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm. Výtah nemá rozměry kabiny minimálně 100 cm x 130 cm. Výtah má nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy.

Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka – prostor pro poskytnutí informací – vrátnice), provoz zajišťuje majitel objektu – ČLS JEP. Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem – informační tabule a popisky na podlaží. V případě potřeby lze zavolat asistenční službu na tel. 296 335 900 (pracovník v knihovnicko-informačních službách).

Hygienické zázemí

Uzamčené WC pro návštěvníky knihovny se nachází na chodbě ve 2.NP před vstupem do veřejných prostor knihovny, klíč je k dispozici u služby NLK – výpůjčního protokol časopisů ve 2.NP budovy. Toaleta je viditelně označena nápisem, je přístupná přímo z chodby. Kabina přístupné toalety má rozměry 101 x 197 cm. Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází mísa se sedátkem ve výšce 40 cm a velké umývadlo.

Parkování

K parkování lze využít veřejná parkovací místa na náměstí I. P. Pavlova.