National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Featured

E-knihy

Jsme veřejná specializovaná knihovna přístupná pro všechny. Nabízíme mnoho služeb a informačních zdrojů, a to jak přímo v knihovně, tak online v portálu Medvik, kde můžete prohledávat katalogy NLK i dalších knihoven a také českou článkovou bibliografii

MedLike

Spolehlivé informace o zdraví a nemocech

Please do notice the changes in our opening hours for the year 2019