National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2 | 9 - 19h (Fri 18h)

Tag: GDPR

Zpracování osobních údajů v Národní lékařská knihovně (NLK) je v souladu s požadavky vyplývajícími z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které platí od 25.5.2018.

Knihovní řád NLK (platný od 25. května 2018)