National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Knihovna je od 24. 12. 2020 uzavřena pro veřejnost

Využijte našich vzdálených služeb.

více informací

Tag: COVID-19

Využijte vzdálený přístup k licencovaným i volným online dokumentům.

Kde lze najít volně dostupné odborné články souvisejícím s koronaviry pro lékaře či vědce?

Výpůjční služby Půjčování a vracení dokumentů v současné epidemiologické situaci není fyzicky možné. Studovny jsou uzavřeny. U všech výpůjček prodlužujeme výpůjční dobu. Pokud je to možné, prosím, prodlužujte si své výpůjčky buď ve svém uživatelském kontě nebo emailem na prolong@nlk.cz. Upomínky, vzniklé před uzavřením knihovny 22. 10. 2020, budou vymáhány. Máte-li nějaké dotazy, napište na nml@nlk.cz. Využijte vzdálený přístup k on-line zdrojům. Zajišťujeme […]

Informace pro anesteziology a intenzivní péči v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19

Důvěryhodné informace pro veřejnost i odborníky.