National Medical Library | Sokolska 54 Prague 2

Otevírací doba knihovny

  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Pondělí     9:00 – 15:30

Úterý         9:00 – 18:00

Středa       9:00 – 15:30

Čtvrtek       9:00 – 15:30

Pátek         9:00 – 15:30

více informací

Březen 2024

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Testujeme CBD oleje. — Praha : Green Publishing s.r.o., 2021. — 90 stran : ilustrace ; — (Konopí,; číslo 5/2021)

alternativní lékařství ; botanika ; kanabinoidy ; marihuana pro léčebné účely ; fytoterapie ; oleje rostlin ; Cannabis ; podpora zdraví

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY

Já. : o mozku, vědomí a sebeuvědomování / František Koukolík. — Vydání třetí, přepracované. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2024. — 209 stran ; ISBN 978-80-246-5843-8

psychologie, klinická psychologie ; behaviorální vědy ; vědomí ; poruchy vědomí ; sebepojetí ; mozek ; psychofyziologie

nahoru

BOTANIKA

Testujeme CBD oleje. — Praha : Green Publishing s.r.o., 2021. — 90 stran : ilustrace ; — (Konopí,; číslo 5/2021)

alternativní lékařství ; botanika ; kanabinoidy ; marihuana pro léčebné účely ; fytoterapie ; oleje rostlin ; Cannabis ; podpora zdraví

nahoru

ENDOKRINOLOGIE

Management tyreopatií v ordinaci všeobecného praktického lékaře : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2023 / autoři: Jan Jiskra, Dana Moravčíková, Igor Karen, Michal Kršek. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, [2023]. — 13 stran ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-39-2

endokrinologie ; všeobecné lékařství ; nemoci štítné žlázy : diagnóza : terapie ; praktické lékařství

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Onkogynekologie / Michal Zikán a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2024]. — 334 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-786-0

gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory ženských pohlavních orgánů ; lékařská onkologie

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Medical : vše, co potřebujete vědět o moderní medicíně. — Praha : A 11 s.r.o., 2021. — 130 stran : ilustrace ; — (Premium guide,; Číslo 1, ročník 2021)

lékařství ; lékařství

nahoru

OBEZITOLOGIE

Diagnostika nadváhy a obezity. — [Praha] : [MediSpo, s.r.o.], [mezi 2019 a 2024?]. — 2 nečíslované strany : ilustrace ;

obezitologie ; zdravotní výchova ; obezita : diagnóza ; nadváha : diagnóza ; index tělesné hmotnosti ; kalorimetrie ; energetický metabolismus

nahoru

ONKOLOGIE

Onkogynekologie / Michal Zikán a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2024]. — 334 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-786-0

gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory ženských pohlavních orgánů ; lékařská onkologie

… Prague ONCO : … pražské mezioborové onkologické kolokvium : …. — Praha : We Make Media, s.r.o., [2018]-. — ^^^svazků : barevné ilustrace, portréty ;

onkologie ; nádory ; ošetřovatelství ; paliativní péče ; mezioborová komunikace

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Právní psychologie : v aktuálních tématech / Ludmila Čírtková. — První vydání. — Praha : Galén, [2023]. — 375 stran ; ISBN 978-80-7492-694-5

psychologie, klinická psychologie ; právo, zákonodárství ; kriminální psychologie ; forenzní psychologie ; oběti zločinu ; zločin

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Právní psychologie : v aktuálních tématech / Ludmila Čírtková. — První vydání. — Praha : Galén, [2023]. — 375 stran ; ISBN 978-80-7492-694-5

psychologie, klinická psychologie ; právo, zákonodárství ; kriminální psychologie ; forenzní psychologie ; oběti zločinu ; zločin

Já. : o mozku, vědomí a sebeuvědomování / František Koukolík. — Vydání třetí, přepracované. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2024. — 209 stran ; ISBN 978-80-246-5843-8

psychologie, klinická psychologie ; behaviorální vědy ; vědomí ; poruchy vědomí ; sebepojetí ; mozek ; psychofyziologie

nahoru

URGENTNÍ LÉKAŘSTVÍ

Medicína katastrof / David Peřan, Patrik Christian Cmorej, Ondřej Kounovský. — Vydání první. — Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2023. — 98 stran : ilustrace ; — (Skripta) ISBN 978-80-7561-412-4

urgentní lékařství ; medicína katastrof

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Management tyreopatií v ordinaci všeobecného praktického lékaře : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2023 / autoři: Jan Jiskra, Dana Moravčíková, Igor Karen, Michal Kršek. — Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, [2023]. — 13 stran ; — (Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře) ISBN 978-80-88280-39-2

endokrinologie ; všeobecné lékařství ; nemoci štítné žlázy : diagnóza : terapie ; praktické lékařství

nahoru

VZÁCNÉ NEMOCI

Magazín vzácných onemocnění. — Praha : Mediaplanet Czech s.r.o., [mezi 2021 a 2024?]. — 12 stran : ilustrace ;

vzácné nemoci ; vzácné nemoci

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Diagnostika nadváhy a obezity. — [Praha] : [MediSpo, s.r.o.], [mezi 2019 a 2024?]. — 2 nečíslované strany : ilustrace ;

obezitologie ; zdravotní výchova ; obezita : diagnóza ; nadváha : diagnóza ; index tělesné hmotnosti ; kalorimetrie ; energetický metabolismus

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Bruxismus / Jiří Šedý. — První vydání. — Praha : Galén [2024]. — 286 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Zubní lékařství) ISBN 978-80-7492-702-7

zubní lékařství ; bruxismus