Informace o provozu knihovny od 16. 2. 2021

Výpůjční služby

 • Půjčování a vracení knih, časopisů, CD probíhá v okénku v přízemí Národní lékařské knihovny v Sokolské 54 v Praze 2.
 • Čítárna a studovny jsou uzavřeny.
 • Prosíme, před návštěvou knihovny si objednejte dokumenty z domova v online katalogu.
 • Využijte přístup k on-line zdrojům
 • U všech výpůjček prodlužujeme výpůjční dobu. Pokud je to možné, prosím, prodlužujte si své výpůjčky buď ve svém uživatelském kontě nebo emailem na prolong@nlk.cz.
 • Upomínky začnou opět nabíhat nejdříve od 21. 4. 2021.
 • Upomínky, vzniklé před uzavřením knihovny 22. 10. 2020, budou vymáhány. Máte-li nějaké dotazy, napište na nml@nlk.cz nebo volejte 296 335 900 či 602 493 968.
 • Doba dodání objednávek dokumentů ze vzdálených skladů se může vzhledem k aktuální situaci protáhnout. Prosíme, před vyzvednutím objednávky vyčkejte na emailovou výzvu k vyzvednutí.

Registrace uživatelů

 • Registrovat se lze pouze prostřednictvím online formuláře. Po vyplnění a odeslání formuláře je zapotřebí uhradit roční poplatek převodem na účet NLK (detaily jsou uvedeny v emailu), vytisknout a podepsat přihlášku a nechat ji notářsky ověřit (např. CzechPoint). Ověřenou a podepsanou přihlášku, prosíme, zašlete na adresu NLK.
 • Prodloužení legitimace je možné pouze prostřednictvím online formuláře.

Reprografické služby

 • Objednávat kopie dokumentů je možné pouze přes online formulář. Jakmile bude kopie zhotovena, budete informováni mailem. Vyzvednutí kopií je možné v okénku budovy Sokolská 54 nebo můžete požádat o zaslání poštou (připočítán bude poplatek za poštovné). Případné informace k objednávání kopií na 296 335 986 nebo citarna@nlk.cz.

Rešeršní služby

 • Objednávat rešerše je možné pouze přes online formulář. Případné informace k zadávání rešerší na 296 335 918 nebo 778 458 147 či reserse@nlk.cz. Hotové rešerše je možné poslat pouze poštou na fakturu, připočítán bude poplatek za poštovné.

Meziknihovní služby

 • pro uživatelevýpůjčky dokumentů a objednávky kopií z jiných knihoven závisí na službách příslušné knihovny. Po obdržení vyrozumění je možné si dokumenty a kopie vyzvednout v okénku budovy Sokolská 54.
 • pro knihovny

Vzdálený přístup

 • Nadále zajišťujeme prostřednictvím vzdáleného přístupu možnost vyhledávání v odborných databázích, citačních rejstřících, archivech, elektronických časopisech, e-knihách a v dalších elektronických informačních zdrojích: https://nlk.cz/2020/11/vyuzijte-moznosti-vzdaleneho-pristupu/.

Prosíme, abyste při návštěvě knihovny nadále dodržovali následující ochranná opatření:

Nenavštěvujte knihovnu, máte-li příznaky onemocnění. Používejte ochranu dýchacích cest. Před vstupem si dezinfikujte ruce. Dodržujte mezi sebou rozestupy min. 2 metry.

Těšíme se na poskytování našich služeb, byť v omezené míře.