Informace o provozu knihovny od 1. 9. 2021

Výpůjční služby

  • Ve studovnách a v čítárně je omezený počet uživatelů – při dodržení rozestupu 1,5 metru může být přítomen na 10 m2 pouze 1 uživatel.
  • Prosíme, před návštěvou knihovny si objednejte dokumenty z domova v online katalogu.
  • Využijte přístup k on-line zdrojům.
  • Doba dodání objednávek dokumentů ze vzdálených skladů se může vzhledem k aktuální situaci protáhnout. Prosíme, před vyzvednutím objednávky vyčkejte na emailovou výzvu k vyzvednutí.
  • Časopisy a CD z lokace “NLK časopisy” jsou v týž den k vyzvednutí při objednání do 16:30. Při objednání po 16:30 budou dokumenty připravené k vyzvednutí až následující den.

Registrace uživatelů

  • Registrace nových uživatelů je možná pouze po online registraci. Dokončit registraci můžete ve výpůjčním protokolu v Sokolské 54.
  • Registrace je možné prodloužit online či osobně ve výpůjčním protokolu v Sokolské 54.
  • Jste v knihovně poprvé? Podívejte se na Průvodce Národní lékařskou knihovnou.

Vzdálený přístup

  • Nadále zajišťujeme prostřednictvím vzdáleného přístupu možnost vyhledávání v digitální knihovně, odborných databázích, citačních rejstřících, archivech, elektronických časopisech, e-knihách a v dalších elektronických informačních zdrojích: https://nlk.cz/2020/11/vyuzijte-moznosti-vzdaleneho-pristupu/.

Dále poskytujeme v běžném provozu:


Prosíme, abyste při návštěvě knihovny nadále dodržovali následující ochranná opatření:

Nenavštěvujte knihovnu, máte-li příznaky onemocnění. Používejte ochranu dýchacích cest. Před vstupem si dezinfikujte ruce. Dodržujte mezi sebou rozestupy min. 1,5 metru.