Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Od 13. 5. 2024 měníme otevírací dobu čítárny časopisů (Sokolská 31 - Lékařský dům):

Út, St, Čt 9:00 - 18:00

Po, Pá 9:00 - 16:00

Služby v budově Sokolské 54 otevírací dobu nemění.

více informací

E-zdroje dostupné z domova

Využijte vzdálený přístup k licencovaným i volným online dokumentům.

= pro přístup k plnému textu je nutné být registrovaným uživatelem NLK


Vyhledávače

 • Medvik Portál zpřístupňující katalogy NLK, katalogy dalších knihoven a databázi Bibliographia medica Čechoslovaca
 • Bibliographia medica Čechoslovaca (NLK) Databáze BMČ registruje v odvětví lékařství a zdravotnictví veškerou odbornou literaturu vydávanou na území ČR a SR (SR do roku 2001), jakož i odborné práce českých a slovenských autorů v zahraničí (bohemika a slovacika).
 • Summon Centrální vyhledávač NLK v předplacených a volných odborných databázích elektronických dokumentů
 • PubMed Databáze obsahující přes 16 milionů citací z databáze MEDLINE a dalších odborných časopisů pro oblast biomedicíny od roku 1950.
 • Knihovny.cz Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven.
 • Google Scholar Volně přístupný webový vyhledávač, který indexuje plné texty nebo metadata z odborné literatury různých oborů. Využijte možnosti zobrazování odkazů na plné texty, které jsou přístupné pro uživatele NLK – nastavení: Google Scholar → levé horní menu → Nastavení → Knihovní odkazy → vyhledejte „Národní lékařská knihovna“ → zaškrtněte „Národní lékařská knihovna v Praze, ČR – Plný text v NLK“ → Uložit

E-knihy

 • Portál Medvik Přehled e-knih dohledatelných prostřednictvím portálu Medvik.
 •  Bookport  Kolekce českých e-knih z nakladatelství Grada, Galén a dalších českých nakladatelů. Obsahuje více než 760 e-knih z oboru zdravotnické a lékařské literatury.
 • Digitální knihovna NLK Informační systém obsahující elektronické či digitalizované monografie, periodika, závěrečné grantové zprávy, atestační práce, kvalifikační vysokoškolské práce, konferenční materiály, postery, prezentace, digitalizované sbírky Zdravotnického muzea, atd. Některé dokumenty jsou volně přístupné, některé pouze v prostorách knihovny.
 •  Díla nedostupná na trhu v Národní digitální knihovně Prostřednictvím Národní digitální knihovny je možné prohlížet si přes 69 tis. monografií a  periodických tiskovin z různých oborů včetně zdravotnictví, které nejsou dostupné na trhu, přestože jsou stále chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora). Navíc Národní knihovna a Moravská zemská knihovna mohou dočasné po dobu uzavřeni knihoven z důvodu nouzového stavu vzdáleně zpřístupňovat i neveřejná díla – vice viz: https://dnnt.nkp.cz/#Aktualita-20201102
 •  Thieme MedOne Education Kolekce zahraničních e-knih z oblasti klinické a teoretické medicíny včetně anatomie, radiologie, fyzioterapie, zubního lékařství a výživy. Obsahuje zhruba 111 e-knih.
 •  eBook Collection (EBSCOhost) 7 e-knih z platformy EBSCOhost (domácí i zahraniční tituly).
 • Karger Fast Facts Collection Soubor praktických příruček pro lékaře, zdravotní sestry a studenty medicíny.

E-časopisy

 • Portál e‑zdrojů Portál e-zdrojů NLK je zaměřen na vyhledávání časopisů a e-knih. Zjistit můžete dostupnost dokumentů v online zdrojích nebo hledat časopisy a e-knihy na určité téma.
 • American Physiological Society Tituly jsou volně dostupné po 12 měsících
 • BioMedCentral Volně přístupné časopisy z oblasti medicíny a biologie
 • Bentham Open Access Volně přístupné časopisy nakladatelství Bentham Science Publishers ze všech vědních oborů, včetně biomedicíny
 • Karger Journals Přístup k online časopisům vydavatelství Karger, plné texty dostupné pouze do roku 2009
 • Public Library of Science (PLoS) Volně přístupné časopisy nezisková organizace Public Library of Science z oblasti medicíny a biologie
 • J-Stage Journal@rchive Archiv japonské agentury JST – obsahuje volně přístupné plné texty japonských vědeckých časopisů s vysokým zastoupením medicínských zdrojů
 • ScienceDirect (archiv) Plné texty dostupné pouze do června 2009
 • SpringerLink (archiv) Přístup do fulltextových verzí 45 časopisů nakladatelství Springer Verlag, které byly v NLK odebírány v tištěné podobě
 • Taylor & Francis Open Access Volně přístupné časopisy nakladatelství Taylor & Francis (např. Medicine, Dentistry, Nursing & Allied Health, Health and Social Care)
 • Wiley Online Library (archiv) Přístup k online čaasopisům vydavatelství Wiley, které tematicky pokrývá oblasti obchodu, chemie, počítačové vědy, věd o zemi, vzdělávání, inženýrství, práva, biologických věd, matematiky a statistiky, medicíny, fyzika a astronomie, polymerů, psychologie a společenských věd. Plné texty dostupné pouze do roku 2012.
 • Lippincott, Williams & Wilkins (archiv) Časopisy pokrývajících poslední výsledky výzkumu a vývoje v klinických oborech, plné texty jsou dostupné pouze do ledna 2010

Licencované zahraniční databáze

 • CINAHL Plus with Full Text (EBSCOhost) Databáze zaměřená na literaturu z oblasti ošetřovatelství a nelékařského zdravotnictví
 • MEDLINE (Ovid) Bibliografická biomedicínská báze
 • MEDLINE Complete (EBSCOhost) Plnotextová databáze nabízející informace z oborů medicíny, ošetřovatelství, zubního lékařství, veterinární medicíny, systémů zdravotní péče, preklinických věd a dalších
 • ProQuest Přístup do více než 3 000 fulltextových časopisů z medicíny, ošetřovatelství a zdravotnictví
 • Web of Science Soubor citačních databází

Další české a zahraniční zdroje

 • Directory of Open Access Journals Databáze časopisů, které jsou volně přístupné bez jakéhokoliv embarga ze všech oborů a ve všech jazycích
 • European Health for All Databáze obsahuje statistické ukazatele zdravotní péče zemí evropského regionu WHO.
 • HighWire Press HighWire Press zpřístupňuje elektronické verze časopisů, knih a sborníků odborných společností, asociací, univerzitních vydavatelství a jiných nezávislých vydavatelů vědecké literatury.
 • Manuscriptorium Informace o historických knižních fondech, provázaný s knihovnou digitalizovaných dokumentů
 • MedLike Webový portál NLK obsahující odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty i jejich blízké
 • MKN-10 Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů Jedná se o soustavu položek, do kterých se zařazují nosologické jednotky, umožňující systematické zaznamenávání, analýzu, výklad a porovnávání dat o úmrtnosti a nemocech
 • Odborné zdroje COVID-19 (NLK) Přehled odborných zdrojů pro lékaře či vědce související s koronaviry
 • PubMed Central Volně dostupný digitální archiv plnotextových odborných článků z časopisů z oblasti biomedicíny
 • SciELO Repozitář volně přístupných článků zpřístupňující vědeckou literaturu ze Španělska, Portugalska, zemí Latinské Ameriky a Karibiku.
 • Who Named It? whonamedit.com Biografický slovník lékařských eponym → lze zde najít jména osob, podle nichž jsou nazvány různé choroby a syndromy včetně jejich životopisných dat a odkazů na literaturu
 • WikiSkripta Otevřený prostor pro tvorbu a ukládání medicínských studijních materiálů