Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Knihovna je od 24. 12. 2020 uzavřena pro veřejnost

Využijte našich vzdálených služeb.

více informací

BioMedCentral

bmc_logo_mainBioMedCentral je nejvýznamnějším vydavatelem open access časopisů v oblasti medicíny a biologie. Vydává více než 290 titulů časopisů, které jsou přístupné bez jakýchkoliv poplatků. Časopisy jsou recenzované, indexované pro Medline, Embase či Scopus a některé z nich mají i impakt faktor. Fulltexty všech časopisů jsou také archivovány v PubMedCentral.

Volný zdroj