Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Knihovna je od 24. 12. 2020 uzavřena pro veřejnost

Využijte našich vzdálených služeb.

více informací

European Health Information Gateway

whologoEuropean Health Information Gateway obsahuje zdravotnické informace a statistické ukazatele zdravotní péče o všech členských zemích WHO z Evropy.

European Health Information Gateway nabízí:

  • integrovaný pohled na evropské databáze WHO (včetně všech databází Health for All),
  • rozsáhlé tematické stránky s odkazy na příslušné politické a analytické zdroje, zúčastněné strany a partnery,
  • profily zemí se souhrnnými informacemi o různých tématech,
  • interaktivní platformu pro vizualizaci, analýzu a sdílení údajů o více než 3 500 ukazatelích.

Producent: WHO

Volný zdroj