Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Who Named It? whonamedit.com

Biografický slovník lékařských eponym (=slova, která jsou pojmenována po osobách). Lze zde najít jména osob, podle nichž jsou nazvány různé choroby a syndromy včetně jejich životopisných dat a odkazů na literaturu.

Volný zdroj