Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Pondělí     9:00 – 15:30

Úterý         9:00 – 18:00

Středa       9:00 – 15:30

Čtvrtek       9:00 – 15:30

Pátek         9:00 – 15:30

více informací

Medicínské informace pro knihovny 2017: průvodce světem lékařských knihovníků

E-learningový kurz určený především pro knihovníky ze zdravotnických knihoven

Datum konání: 05. 06. – 30. 06. 2017

Účastnický poplatek: bez poplatku – kurz je podpořen programem VISK 2

Cíle kurzu:

Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti vyhledávacích strategií, schopnosti dohledávání plných textů v oblasti medicíny včetně seznámení se speciálními službami NLK a s nástroji vhodnými pro měření spokojenosti uživatelů

Obsah kurzu:

Obecný přehled informačních zdrojů v oblasti zdravotnictví Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. Mgr. Adam Kolín
 Pohled na služby prostřednictvím práce referenčního knihovníka PhDr.Eva Valdmanová

Klára Mašková

Vyhledávání v portálu Medvik s cestou k plnému textu Mgr. Adam Kolín
Získání zpětné vazby od uživatelů a měření spokojenosti se službami PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.

PhDr. Iva Zadražilová

V rámci kurzu se naučíte:

    • nové způsoby získávání plných textů a získáte obecný přehled informačních zdrojů v oblasti zdravotnictví

    • orientovat v nabídce služeb NLK a seznámíte se s vybranými činnostmi referenčního knihovníka

    • vybrat vhodný nástroj pro měření spokojenosti uživatelů a sestavit jednoduchý dotazník