Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

18.5. / 25.5. Specifika vyhledávání v různých medicínských databázích

Seminář pro lékařské knihovníky

Cílem semináře je seznámit účastníky s vyhledáváním v databázích se zaměřením na obor medicíny. Lektoři se zaměří především na práci s databázemi Medline Complete a Cinahl Complete a na využití citačních databází Web of Science a Scopus. Účastníci si všechna vyhledávací prostředí během semináře prakticky vyzkouší.


Datum konání:     18. května 2017 / 25. května 2017

Místo konání:       Čítárna 2. patro, Lékařský dům

Národní lékařská knihovna

Sokolská 31, Praha 2

Lektoři:                  Mgr. Adéla Jarolímková Ph.D.

Mgr. Adam Kolín

Program:

09:00 – 9:05 Zahájení
09:05 – 9:40 Vyhledávání v portálech NLK – stručný přehled
09:40 – 10:25 Vyhledávání v databázi Medline Complete a Cinahl Complete
10:25 – 10:35 Přestávka na kávu
10:35 – 11:30 Práce s citačními databázemi Web of Science a Scopus – podpora vědy a výzkumu
11:30 – 12:30 Cvičení
12:30 – 13:00 Ukončení, evaluace, diskuze

Pořádáno s podporou programu Ministerstva kultury ČR VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků 2017.