Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Od 16. 2. otevřeno výdejní okénko

pro výdej všech předem objednaných dokumentů, zhotovených kopií a pro vracení všech výpůjček
UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY:
PO-PÁ 10:00 – 15:00

více informací

Jak na propagaci aneb aby se o knihovně vědělo více

Seminář je určený především pro knihovníky ze zdravotnických knihoven.

Cílem semináře je seznámit účastníky s některými aspekty marketingové komunikace. S Mgr. Věrou Ondřichovou se budeme věnovat základním principům PR a některé příklady si ukážeme v praxi. Dále nás PhDr. Iva Zadražilová seznámí s možnostmi  využití sociálních sítí při prezentaci knihoven (například Facebook, Twitter či Instagram).

 


Datum konání:     17. října 2017 v 09:00

Místo konání:       Čítárna 2. patro, Lékařský dům

Národní lékařská knihovna

Sokolská 31, Praha 2

Program:

09:00 – 09:15 Zahájení
09:15 – 9:30 Marketing služeb v Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2017 – 2020

PhDr. Eva Lesenková, PhD.

PhDr. Eva Valdmanová

09:30 – 12:30 Co to vlastně je PR a jak jeho principy využít v práci knihovny

Mgr. Věra Ondřichová

12:30 – 13:15 Přestávka na kávu
13:15 – 13:45

Využití sociálních sítí v prezentaci knihovny

PhDr. Iva Zadražilová

13:45 – 14:00 Ukončení, evaluace, diskuze

Pořádáno s podporou programu Ministerstva kultury ČR VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků 2017.