Klub lékařských knihoven

klk


KLK byl ustaven 11.11.2009 jako odborná sekce

Svazu knihovníků a informačních pracovníků.


Činnost klubu lékařských knihovníků je zaměřena na programové cíle:

  • užívat a rozvíjet moderní komunikační cesty pro vzájemnou odbornou a profesní informovanost,
  • nacházet nové formy pro rozšiřování spolupráce založené na principu sdílení zkušeností s jinými knihovnami,
  • podněcovat a podporovat spolupráci v rámci akcí celoživotního vzdělávání lékařských i jiných knihovníků,
  • přispívat k rozšiřování profesních dovedností zejména s ohledem na kvalitu služeb a standardizaci procesů v lékařských knihovnách s orientací na zahraniční spolupráci (Reglek, EAHIL),
  • napomáhat zvyšování zdravotní gramotnosti,
  • iniciovat aktivity zaměřené na zvyšování uživatelské spokojenosti ve   spolupráci s ostatními národními i zahraničními subjekty,
  • prosazovat profesní zájmy členů a uživatelské preference,
  • rozšiřovat povědomí profesní etiky a optimalizovat týmovou komunikaci

Jak se zapojit do činnosti Klubu

Jste-li registrováni ve SKIP se zaplacenými členskými příspěvky a přihlášeni do Klubu, můžete využívat otevřené komunikační cesty pro vaši informovanost a také pro sdělení Vašich námětů, názorů, zkušeností a kritiky:

Těšíme se na setkávání na vzdělávacích akcích NLK, které plánujeme v roce 2021, o kterých budete informováni na našich webových stránkách. Upozorňujeme také členy Klubu i ostatní zájemce o zdravotnicko-informační problematiku na časopis Lékařská knihovna, který vydává NLK.