Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Klub lékařských knihoven

klkKLK byl ustaven 11.11.2009 jako odborná sekce

Svazu knihovníků a informačních pracovníků.


Činnost klubu je zaměřena na programové cíle:

 • podporovat  a rozvíjet moderní komunikační cesty pro vzájemnou odbornou a profesní informovanost,
 • prosazovat tréninky, celoživotní vzdělávání a prohlubování profesní mobility lékařských knihovníků a nacházet praktické cesty pro rozšiřování spolupráce s jinými knihovnami,
 • podporovat rozšiřování profesionálních dovedností zejména s ohledem na kvalitu služeb a standardizaci procesů v lékařských knihovnách s orientací na zahraniční spolupráci (REGLEK; EAHIL)
 • sledovat, analyzovat a definovat ve spolupráci s ostatními národními i zahraničními subjekty uživatelské potřeby a iniciovat aktivity pro zvyšování uživatelské spokojenosti,
 • prosazovat profesní zájmy členů a uživatelské preference,
 • rozšiřovat povědomí profesní etiky (http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm) a optimalizovat týmovou komunikaci

Jak se zapojit do činnosti Klubu

Jste-li registrováni ve SKIP se zaplacenými členskými příspěvky a přihlášeni do Klubu, můžete využívat otevřené komunikační cesty pro vaši informovanost a také pro sdělení Vašich námětů, názorů, zkušeností a kritiky:

Plánované akce

 • Knihovna 21. století (K21) – s podporou dotačního programu MK ČR pořádáme 26.9.2019 seminář:

  Knihovny a zdravotní gramotnost

  Přednášky semináře přiblíží programy Národní strategie elektronického zdravotnictvíZdraví 2020 s důrazem na rozvoj zdravotní gramotnosti, dále seznámí s možnostmi využívání portálů nzip.cz a MedLike a také umožní vyzkoušet si testování kvality vyhledaných zdrojů.