Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Klub lékařských knihoven

klkKLK byl ustaven 11.11.2009 jako odborná sekce

Svazu knihovníků a informačních pracovníků.


Činnost klubu je zaměřena na programové cíle:

  • podporovat  a rozvíjet moderní komunikační cesty pro vzájemnou odbornou a profesní informovanost,
  • prosazovat tréninky, celoživotní vzdělávání a prohlubování profesní mobility lékařských knihovníků a nacházet praktické cesty pro rozšiřování spolupráce s jinými knihovnami,
  • podporovat rozšiřování profesionálních dovedností zejména s ohledem na kvalitu služeb a standardizaci procesů v lékařských knihovnách s orientací na zahraniční spolupráci (REGLEK; EAHIL)
  • sledovat, analyzovat a definovat ve spolupráci s ostatními národními i zahraničními subjekty uživatelské potřeby a iniciovat aktivity pro zvyšování uživatelské spokojenosti,
  • prosazovat profesní zájmy členů a uživatelské preference,
  • rozšiřovat povědomí profesní etiky (http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm) a optimalizovat týmovou komunikaci

 

Jak se zapojit do činnosti Klubu

Jste-li registrováni ve SKIP se zaplacenými členskými příspěvky a přihlášeni do Klubu, můžete využívat otevřené komunikační cesty pro vaši informovanost a také pro sdělení Vašich námětů, názorů, zkušeností a kritiky:

 

Plánované akce

  • E-learning NLK – Uživatelské potřeby a požadavky v lékařské knihovně
  • Knihovna 21. století (K21) – Vyhledávání na internetu – tipy a triky