Členové KLK

Jméno Pracoviště
Stanislava Bergerová
bergerova@bnzlin.cz
Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín
Mgr. Klára Bohutínská
bohutinska@nlk.cz
Národní lékařská knihovna, Praha
PhDr. Helena Bouzková
helenabouzkova@centrum.cz
Národní lékařská knihovna, Praha
PhDr. Eva Čečková
ceckova@lfhk.cuni.cz
Důchod
Mgr. Ondřej Horsák
horsak@nlk.cz
Národní lékařská knihovna, Praha
Mgr. Andrea Hrušovská
knihovna @nemlib.cz
Krajská nemocnice, Liberec
Naďa Jančová
lk-km@volny.cz
Kroměřížská nemocnice, a.s.
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
ajarolimkova@seznam.cz
ÚISK FF UK: Ústav informačních studií a knihovnictví
PhDr. Hana Kovalčuková
hana.kovalcukova@fnusa.cz
Důchod
Mgr. Filip Kříž
kriz@nlk.cz
Národní lékařská knihovna, Praha
PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.
lesenkov@nlk.cz
Národní lékařská knihovna, Praha
Mgr. Jitka Löscherová
lek.knih@fnusa.cz
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno
Manuela Mahdalová
mahdalova@bnzlin.cz
Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín
Gabriela Macozsková
lek-knih@nemt.cz
Nemocnice Třinec
Mgr. Lenka Maixnerová
Lenka.Maixnerova@nkp.cz
Národní knihovna ČR, Praha
Jana Nohejlová
nohejlova@nemvy.cz
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Božena Oškrdová
oskrdova@nconzo.cz
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Bc. Vladimíra Procházková
prochazkova@nlk.cz
Národní lékařská knihovna, Praha
Bc. Silvie Skotnicová
silvie.skotnicova@nsphav.cz
Nemocnice s poliklinikou Havířov
Ludmila Stuchlá
ludmila.stuchla@fno.cz
Fakultní nemocnice Ostrava
Jitka Ševčíková
knihovna@nemobk.cz
Nemocnice Blansko
Mgr. Jindřiška Šindlerová
sindlerova@bnzlin.cz
Důchod
Dana Tlapáková
svi.knihovna@nemocnice-pardubice.cz
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
PhDr. Eva Valdmanová
valdmano@nlk.cz
Národní lékařská knihovna, Praha
Mgr. Jana Veselá
jvesela@szu.cz
Státní zdravotní ústav, Praha
Vlastimila Vlachá
Vlastimila.vlacha@kzcr.eu
Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Hana Vyternová
vyternova@nemopisek.cz
Nemocnice Písek
PhDr. Dana Zdeňková
dana.zdenkova@lfp.cuni.cz
SVI LF UK a Lékařská knihovna FN v Plzni