Členové KLK

Jméno Pracoviště
Stanislava Bergerová bergerova@bnzlin.cz Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín
PhDr. Helena Bouzková helenabouzkova@centrum.cz Národní lékařská knihovna, Praha
PhDr. Eva Čečková ceckova@lfhk.cuni.cz
Mgr. Ondřej Horsák horsak@nlk.cz Národní lékařská knihovna, Praha
Mgr. Andrea Hrušovská knihovna @nemlib.cz Krajská nemocnice, Liberec
Naďa Jančová lk-km@volny.cz Kroměřížská nemocnice, a.s.
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. ajarolimkova@seznam.cz ÚISK FF UK: Ústav informačních studií a knihovnictví
PhDr. Hana Kovalčuková hana.kovalcukova@fnusa.cz koval.hana@gmail.com
Mgr. Filip Kříž kriz@nlk.cz Národní lékařská knihovna, Praha
PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. lesenkov@nlk.cz Národní lékařská knihovna, Praha
Mgr. Jitka Löscherová lek.knih@fnusa.cz Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno
Manuela Chovancová Manuela.Chovancova@bnzlin.cz Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín
Gabriela Macozsková lek-knih@nemt.cz Nemocnice Třinec
Mgr. Lenka Maixnerová Lenka.Maixnerova@nkp.cz Národní knihovna ČR, Praha
Jana Nohejlová nohejlova@nemvy.cz Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Božena Oškrdová oskrdova@nconzo.cz Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Bc. Vladimíra Procházková prochazkova@nlk.cz Národní lékařská knihovna, Praha
Bc. Silvie Skotnicová silvie.skotnicova@nsphav.cz Nemocnice s poliklinikou Havířov
Mgr. Denisa Šimíčková, Ph.D. denisa.simickova@fno.cz Fakultní nemocnice Ostrava
Mgr. Jana Veselá jvesela@szu.cz Státní zdravotní ústav, Praha
Vlastimila Vlachá Vlastimila.vlacha@kzcr.eu Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Hana Vyternová vyternova@nemopisek.cz Nemocnice Písek
PhDr. Dana Zdeňková dana.zdenkova@lfp.cuni.cz SVI LF UK a Lékařská knihovna FN v Plzni