Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

  Od 13. 5. 2024 měníme otevírací dobu čítárny časopisů (Sokolská 31 - Lékařský dům):

Út, St, Čt 9:00 - 18:00

Po, Pá 9:00 - 16:00

Služby v budově Sokolské 54 otevírací dobu nemění.

více informací

E-learningový kurz 5. 9. – 23. 9.

Zdravotní gramotnost 2022: Jak lépe posoudit pravdivost informací o zdraví

E – learingový kurz v prostředí Moodle Vám umožní získat další rozšiřující poznatky o zdravotní gramotnosti a proč je důležité ji zvyšovat. Naučíte se postupům jak lépe vyhledávat pravdivé zdravotnické informace pro Vaše uživatele i pro vlastní potřebu. Kurz je připraven ve spolupráci s 1. Lékařskou fakultou UK a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Je rozdělen do 3 modulů.


V e-learningovém kurzu vás autoři kurzu seznámí:

  • s pojmem zdravotní gramotnost a proč ji zvyšovat,
  • s možností zapojení knihoven do podpory zdravotní gramotnosti,
  • se základními principy vyhledávání informací na volném internetu,
  • s jednoduchým vyhledáváním ve volně dostupných odborných medicínských databázích

Kurz bude přístupný: 5. září – 23. září 2022

Časová náročnost: 4 – 10 hodin studia

Možnosti registrace: Seminář je již naplněn


Účastnický poplatek: bez poplatku – kurz je podpořen programem VISK 2

Místo konání: ONLINE v prostředí Moodle

Moduly:

Zdraví a zdravotní gramotnost prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Možnosti podpory zdraví ve veřejných knihovnách PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.
Jak vyhledávat zdravotnické informace Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Pořádáno s podporou programu Ministerstva kultury ČR VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků 2022.