Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

V budově Sokolská 31 (Lékařský dům) probíhá rekonstrukce.

Provoz čítárny není přerušen.

více informací

28. 4. a 5. 5. Nástroje pro online výuku

Dvoudenní webinář určený především pro knihovníky ze zdravotnických knihoven. Program webináře je zacílen na aplikace používané v on-line vzdělávání, které však můžeme využít, jak v pracovním, tak i osobním životě. Představíme si nejčastěji používané platformy pro on-line komunikaci jako jsou Teams, Zoom nebo Meet a poukážeme na jejich silné a slabé stránky. Společně probereme rizika, ale zároveň i příležitosti, které nám on-line vzdělávání přináší. Druhá část webináře bude věnována portfoliu on-line nástrojů, které můžete do vaší výuky (a třeba i off-line) zakomponovat a zvýšit tak její atraktivitu a efektivitu. V průběhu webináře budou účastníci vyzváni k vlastním aktivitám tak, aby si vyzkoušeli v jednotlivých nástrojích vybrané funkcionality.


Možnosti registrace:

Ikona

Online formulář

Ikona

bohutinska@nlk.cz

Ikona

296 335 937


Lektor:                     Mgr. Jan Zikuška

Odborný garant:   PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.

Datum konání:      28. dubna a 5. května 2021

Místo konání:        online

Podmínky účasti:

Webinář bude probíhat v prostředích, která jsou dostupná v prohlížeči a není třeba si cokoliv instalovat. Stačí zadat do prohlížeče odkaz, který vám bude zaslán před konáním webináře.

Nutné vybavení:

  • počítač se stabilním připojením k internetu a reproduktory (případně mohou být i sluchátka).
  • mikrofon a webkamera – stačí na úrovni standardního notebooku (součástí webináře bude interakce v aplikacích).

Program:

28. 4. od 9:00 do 13:00 (3,5 hod. výuky + 0,5 hod. přestávky)
 • Microsoft Teams – nejrychleji se rozvíjející platforma a její výhody
 • Google Meet – v jednoduchosti je síla a jeho propojení na další Google služby
 • Zoom – výhody a nevýhody oproti předcházejícím platformám aneb kdy je dobré „zoomovat“
 • Další nástroje vhodné pro výuku či spolupráci on-line
 • Na co nesmíme při on-line výuce (či obecně komunikaci) zapomínat
 • Užitečné on-line aplikace pro integraci do výuky – kahoot, wordwall, quizlet a spousty dalších
5. 5. od 9:00 do 12:00 (2,5 hod. výuky + 0,5 hod. přestávky)
 • Testování aplikací představených v prvním dni – možnosti využití
 • Představení vlastních podnětů pro implementaci on-line nástrojů
 • Sdílení zkušeností s „on-line obdobím“

Pořádáno s podporou programu Ministerstva kultury ČR VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků 2021.