Publikace o MeSH

 1. ŠÍMOVÁ, Alena — SMUTNÁ, Alena. Krátká ilustrace úskalí při překladu tezauru MeSH. Lékařská knihovna, 2017, roč. 22, č. 3-4. ISSN: 1211-3255.
 2. KODETOVÁ, Radana — SMUTNÁ, Alena. MeSH 2018 – zásadní změny a novinky. Výběr zajímavých a inspirativních deskriptorů z pohledu indexace v NLK. Lékařská knihovna, 2017, roč. 22, č. 3-4. ISSN: 1211-3255.
 3. KODETOVÁ, Radana. Věcný popis pro BMČ se zaměřením na indexaci podle MeSH. Lékařská knihovna, 2017, roč. 22, č. 1-2. ISSN: 1211-3255.
 4. MAIXNEROVÁ, Lenka, Helena BOUZKOVÁ a Filip KŘÍŽ. Český překlad tezauru Medical Subject Headings a možnosti jeho využití. In: MEDSOFT .. 2015, s. 126-139. ISSN 1803-8115.
 5. KODETOVÁ, Radana — SMUTNÁ, Alena. O změnách a novinkách MeSH 2016 z pohledu indexační praxe NLK. Lékařská knihovna, 2016, roč. 21, č. 1-2. ISSN: 1211-3255.
 6. KODETOVÁ, Radana — SMUTNÁ, Alena. Překlad tezauru MeSH 2015 v NLK. Lékařská knihovna, 2016, roč. 21, č. 1-2. ISSN: 1211-3255.
 7. KOMENDA, Martin — SCHWARZ, Daniel — ŠVANCARA, Jan, et al. Practical use of medical terminology in curriculum mapping. Computers in biology and medicine, 2015, roč. 63, č. -, s. 74-82. ISSN: 0010-4825. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2015.05.006.
 8. JAROLÍMKOVÁ, Adéla. Využití tezauru MeSH při vyhledávání vědeckých informací. In: MEDSOFT …: sborník příspěvků. Praha : Dům techniky ČSVTS, 1989-. 2015, s. 56-63. ISSN: 80-86742-12-1.
 9. MAIXNEROVÁ, Lenka a Alena SMUTNÁ. Aktualizace tezauru MeSH – verze 2015. Lékařská knihovna. 2014, 19(3-4). ISSN 1211-3255.
 10. MAIXNEROVÁ, Lenka a Alena SMUTNÁ. Český překlad amerického tezauru Medical Subject Headings. Lékařská knihovna. 2014, 19(1-2). ISSN 1211-3255.
 11. MAIXNEROVÁ, Lenka a Filip KŘÍŽ. Tezaurus Medical Subject Headings slaví 50. narozeniny.Lékařská knihovna. 2010, 15(3-4). ISSN 1211-3255.
 12. KŘÍŽ, Filip, Ondřej HORSÁK a Lenka MAIXNEROVÁ. Tag clouds – využití tezauru Medical Subject Headings v portálu Medvik. In: INFOS 2011. 2011, s. 124-130. ISBN 978-80-970693-0-8.
 13. KŘÍŽ, Filip, Ondřej HORSÁK, Lenka MAIXNEROVÁ, Helena BOUZKOVÁ a Eva LESENKOVÁ. Improvement of search experience based on MeSH semantics: recent innovations in MEDVIK Portal. In: Discovering new seas of knowledge. 2010, s. 12-13.
 14. ŠÍMOVÁ, Alena a Lenka MAIXNEROVÁ. Český překlad tezauru MeSH – aktualizace 2009.Lékařská knihovna. 2009, (1-2). ISSN 1211-3255.
 15. MAIXNEROVÁ, Lenka, Alena ŠÍMOVÁ, Helena BOUZKOVÁ, Filip KŘÍŽ, Ondřej HORSÁK a Marie VOTÍPKOVÁ. Tezaurus Medical Subject Headings – české zpracování v systému MTMS. In:INFORUM. 2008, 14.
 16. ŠÍMOVÁ, Alena a Lenka MAIXNEROVÁ. Aktualizace českého překladu MeSH. Ikaros. 2008, 12(5). ISSN 1212-5075.
 17. ŠÍMOVÁ, Alena a Lenka MAIXNEROVÁ. The online Czech translation of MeSH. In: 10th EAHIL Conference. 2006, s. 79.
 18. VOTÍPKOVÁ, Marie. Tezaurus MeSH jako integrující prvek informačních systémů ve zdravotnictví.Národní knihovna. 1995, 6(1), 35. ISSN 0862-7487.