Union Catalogue

Shromažďujeme údaje o vlastnictví dokumentů jiných knihoven

Souborný katalog periodik

Katalog zahraničních periodik v elektronické podobě je v NLK budován již od roku 1976.

Obsahem katalogu jsou v současné době bibliografické záznamy zahraničních i českých lékařských časopisů odebíraných v ČR a výběrově i v SR.

Katalog je tematicky široce zaměřen na celou oblast biomedicíny a souvisejících oborů.

V současnosti registruje více než 10 tisíc titulů  jak v tištěné tak elektronické verzi. Aktualizace údajů se provádí online v systému Medvik, s možností zpětně doplnit též odběry před rokem 1976.

Přispívajícími institucemi jsou lékařské knihovny, odborné ústavy, ústavy akademie věd a vysokoškolské knihovny.

V případě zájmu o spolupráci nebo s dotazy kontaktujte prosíme správce Medvik medvik@nlk.cz nebo supervizora katalogu podporask@nlk.cz