Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

  Letní otevírací doba knihovny  

od 1. 7. do 31. 8. 2024

Pondělí     9:00 – 15:30

Úterý         9:00 – 18:00

Středa       9:00 – 15:30

Čtvrtek       9:00 – 15:30

Pátek         9:00 – 15:30

více informací

Rešerše

Rešeršní služby jsou poskytovány registrovaným i neregistrovaným uživatelům NLK. Ukázka rešerše zde.
  • Registrovaní uživatelé mohou využít přístup k plným textům, které má knihovna licencované. V případě, že plné texty nejsou v rámci licencí dostupné, lze využít navazujících služeb, např. meziknihovní výpůjční služby nebo kopie.
  • Neregistrovaní uživatelé obdrží výsledky vyhledávání (rešerši) a dostanou se pouze k plným textům, které jsou dostupné volně nebo dostupné v rámci jejich vlastní institucionální licence či předplatného. Např. Studenti vysoké školy mají v rámci jejich fakultní licence přístup k vybraným placeným databázím.

Rešerše slouží pro získání přehledu literatury primárně z lékařských, zdravotnických a souvisejících oborů. Objednávky z nesouvisejících oborů budou stornovány.

V případě dotazů se obracejte na:    reserse@nlk.cz  296 335 918 (dle otevírací doby)

Objednávka

Objednávám níže uvedenou rešerši a prohlašuji, že získané plné texty jsou pro moji osobní potřebu nebo pro potřebu koncového uživatele a že mohu doložit Prohlášení uživatele ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon), oddíl 2, par. 30 – Volná užití.


Uveďte celé jméno včetně titulu
Pokud nemáte, vyplňte X
Výsledky rešerše budou zaslány na Váš e-mail.

Zadání rešerše

Prosíme, uveďte všechny podrobnosti.

Prosíme, uvádějte v celých větách.
Aktuálně 6 pracovních dnů
Použijte pro případné upřesnění objednávky
Váš nesouhlas nemá vliv na poskytnutí služby.


Informace o zpracování osobních údajů v NLK naleznete zde.