Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2 | 9 - 19h (pátek 18h)

Rešerše

Rešerše zpracováváme nejen v následujících databázích
  • CINAHL
  • MEDLINE
  • Web of Science (včetně citovanosti)
  • EBM Reviews
  • Cochrane Library
  • Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ)
  • Česká národní bibliografie

V případě dotazů se obracejte na:    reserse@nlk.cz  296 335 918

Objednávka

Objednávám níže uvedenou rešerši a prohlašuji, že získané plné texty jsou pro moji osobní potřebu, nebo pro potřebu koncového uživatele a že mohu doložit Prohlášení uživatele ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon), oddíl 2, par. 30 - Volná užití.


Uveďte celé jméno včetně titulu
Pokud nemáte, vyplňte X

Zadání rešerše

Prosíme, uveďte všechny podrobnosti.


Prosíme, uvádějte v celých větách.
Aktuálně 14 dní
Uveďte rozmezí let
Použijte pro případné upřesnění objednávky

NLK je registrovaným správcem osobních dat. Všechny údaje uvedené v tomto formuláři jsou potřebné pro přesnou identifikaci uživatele (čtenář NLK) a telefonický, elektronický nebo písemný kontakt s uživatelem. NLK se zavazuje s poskytnutými daty nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. O kontrolu správnosti osobních údajů spravovaných NLK může registrovaný uživatel požádat po prokázání totožnosti obsluhu referečního centra.