Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Od 16. 2. otevřeno výdejní okénko

pro výdej všech předem objednaných dokumentů, zhotovených kopií a pro vracení všech výpůjček
UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU OTEVÍRACÍ DOBY:
PO-PÁ 10:00 – 15:00

více informací

Červen 2019

Nové knihy ve fondu NLK


nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE


Klinická imunologie a alergologie pro všeobecné praktické lékaře / Jiřina Bartůňková, Petr Panzner. — 1. vydání. — Praha : Raabe, [2019]. — 130 stran : ilustrace ; — (Ediční řada pro VPL.; IV.) ISBN 978-80-7496-423-7

alergologie a imunologie ; alergologie a imunologie ; všeobecné lékařství ; praktické lékařstvíZaostřeno na astma a chronický kašel : respiratory forum 2016, 25. a 26. listopadu 2016, Praha / autorsky zpracovaly: Marta Šimůnková, Petra Dvořáková. — 1. vydání. — Praha : Medical Tribune CZ, 2017. — 24 stran : ilustrace ; — (Remedia,; Respiratory forum 2017)

pneumologie a ftizeologie ; bronchiální astma ; kašel ; alergologie a imunologie

nahoru

BALNEOLOGIE


Lázeňství : pro prezenční formu studia / Klára Václavínková. — Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013. — 106 stran : il., mapy ; ISBN 978-80-7248-854-4

balneologie ; lázně ; balneologie

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY


Zdravé pracoviště zvládne i stres : Průvodce kampaní : řízení stresu a psychosociálních rizik při práci. — Lucemburk : Úřad pro publikace Evropské unie, 2013. — 26 stran : ilustrace ; ISBN 978-92-9240-078-1

psychosociální podpůrné systémy ; pracovní stres : prevence a kontrola ; behaviorální vědy ; pracoviště : organizace a řízení : psychologie

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE


Globální zpráva o psoriáze / překlad: Petr Arenberger. — Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017. — 40 stran : ilustrace, tabulky ; — (Česko-slovenská dermatologie,; Ročník 92, číslo 1, supplementum, Květen 2017)

psoriáza ; dermatovenerologie

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA


Malé dobré zprávy / Martina Špinková. — Druhé vydání. — Praha : Cesta domů, 2019. — 69 stran ; ISBN 978-80-88126-52-2

etika, bioetika, lékařská etika ; umírající : psychologie ; smrt ; paliativní péče : psychologie ; kvalita života : psychologieEtické aspekty onkologických onemocnění : obecné informace pro pacienty / Tereza Pinkasová. — Vydání první. — Praha : pro Ligu proti rakovině Praha z.s. vydalo nakladatelství Radix, spol. s r.o., 2019. — 21 stran ; ISBN 978-80-87573-39-6

etika, bioetika, lékařská etika ; nádory : psychologie ; bioetika

nahoru

FARMAKOTERAPIE


Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví / Tomáš Fait, Michal Zikán, Jaromír Mašata. — 3. aktualizované a přepracované vydání. — Praha : Maxdorf, [2019]. — 623 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-607-8

gynekologie a porodnictví ; farmakoterapie ; farmakoterapie ; gynekologie

nahoru

FYZIOLOGIE


Alenka lékařka : o našem těle / Zuzana Pospíšilová ; ilustrace Drahomír Trsťan. — Vydání 1. — Praha : Bambook, 2019. — 79 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-271-0539-7

fyziologie ; fyziologie

nahoru

GASTROENTEROLOGIE


Léčba glukokortikoidy při zánětlivých onemocněních střeva / Tilo Andus. — 3. vydání. — Freiburg : Falk Foundation e.V., 2000. — 24 stran : ilustrace ; — (Informace pro pacienty)

glukokortikoidy : terapeutické užití ; Crohnova nemoc : farmakoterapie ; idiopatické střevní záněty : farmakoterapie ; ulcerózní kolitida : farmakoterapie ; gastroenterologieInstitut klinické a experimentální medicíny Praha : ředitel: MUDr. Karel Filip, CSc. : Transplantcentrum přednosta: MUDr. Štefan Vítko, CSc. : Klíníka hepatogastroenterologie přednosta: Doc. MUDr. Julius Špičák, CSc. / J. Špičák. — Praha : Institut klinické a experimentální medicíny, 2002. — 16 stran : ilustrace ;

akademie a ústavy ; výzkum ; experimentální terapie ; klinické lékařství ; hepatologie ; gastroenterologie ; transplantace jater ; kolorektální nádory : prevence a kontrolaPražský podzimní pracovní den k jubileu prof. MUDr. Zdeňka Mařatky, DrSc. : soubor přednášek : Praha, modrá posluchárna UK, 4 .11. 2004. — [Praha] : [nakladatel není známý], [2004]. — 37 nečíslovaných stran ;

gastroenterologie ; idiopatické střevní záněty ; syndrom dráždivého tračníku : terapie ; kolorektální nádory ; chronická pankreatitida : diagnóza : terapieDieta při chronických zánětlivých onemocněních střeva / autor: Sven-David Müller. — [Freiburg] : [Falk Foundation e.V.], [1997]. — 44 stran : ilustrace ; — (Informace pro pacienty)

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; gastroenterologie ; Crohnova nemoc : dietoterapie ; ulcerózní kolitida : dietoterapie ; idiopatické střevní záněty : dietoterapieBulletin : Klíníka hepatogastroenterologie : Institut klinické a experimentální medicíny Praha.. — Praha : [Instítut klinické a experimentální meditíny (IKEM)], 2002. —

transplantace jater ; kolorektální nádory : prevence a kontrola ; chronická pankreatitida ; výzkum ; klinické lékařství ; experimentální terapie ; hepatologie ; gastroenterologieVybrané kazuistiky z oblasti gastroenterologie : 1/2002. — [Praha] : [Berlin-Chemie, MENARINI Group], 2002. — 16 stran ;

gastroenterologie ; gastroenterologie ; chronická pankreatitida ; kolitida ischemická

nahoru

GERIATRIE


2002 ICGP directory of founding members. — Nashville : ICGP, executive office, [2002]. — 91 stran ;

geriatrie ; psychofarmakologie ; neurofarmakologieZhoubné nádory v seniorském věku : obecné informace pro pacienty / Alexandra Aschermannová. — Praha : Liga proti rakovině Praha z.s., [2019?]. — 12 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-270-6051-1

onkologie ; nádory : diagnóza : terapie ; staří ; geriatrie

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ


Co byste měli vědět o rakovině prsu / Jitka Abrahámová a kolektiv. — 2. aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2019. — 172 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-271-2055-0

nádory prsu : diagnóza : prevence a kontrola : terapie ; gynekologie a porodnictvíKojení / odborná spolupráce Anna Mydlilová ; recenze Marcela Černá. — Aktualizováno. — Praha : Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 2015. — 11 stran : ilustrace ;

gynekologie a porodnictví ; kojení : metody ; fyziologie výživy kojencůSamovyšetření prsní žlázy / odborná spolupráce Jan Daneš, Luděk Sehr. — Aktualizováno. — Praha : Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 2015. — 7 stran : ilustrace ;

gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory prsu : prevence a kontrola ; samovyšetření prsu : metodyModerní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví / Tomáš Fait, Michal Zikán, Jaromír Mašata. — 3. aktualizované a přepracované vydání. — Praha : Maxdorf, [2019]. — 623 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-607-8

gynekologie a porodnictví ; farmakoterapie ; farmakoterapie ; gynekologie

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ


Případy z klinické praxe III : zkušenosti s léčbou idelalisibem (Zydelig®) u pacientů s CLL. — První vydání. — Praha : Farmakon Press, spol. s r.o., [2019]. — 30 stran : ilustrace (převážně barevné), grafy ; ISBN 978-80-906589-5-0

hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; chronická lymfatická leukemie : farmakoterapie

nahoru

HEPATOLOGIE


Bulletin : Klíníka hepatogastroenterologie : Institut klinické a experimentální medicíny Praha.. — Praha : [Instítut klinické a experimentální meditíny (IKEM)], 2002. —

transplantace jater ; kolorektální nádory : prevence a kontrola ; chronická pankreatitida ; výzkum ; klinické lékařství ; experimentální terapie ; hepatologie ; gastroenterologieInstitut klinické a experimentální medicíny Praha : ředitel: MUDr. Karel Filip, CSc. : Transplantcentrum přednosta: MUDr. Štefan Vítko, CSc. : Klíníka hepatogastroenterologie přednosta: Doc. MUDr. Julius Špičák, CSc. / J. Špičák. — Praha : Institut klinické a experimentální medicíny, 2002. — 16 stran : ilustrace ;

akademie a ústavy ; výzkum ; experimentální terapie ; klinické lékařství ; hepatologie ; gastroenterologie ; transplantace jater ; kolorektální nádory : prevence a kontrola

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ


Humor s Aeskulapem: múzy a medicína / Svatopluk Káš ; ilustrace Ivan Svoboda. — Praha : Grada, 1994. — 86 stran : ilustrace ; ISBN 80-7169-092-9

lékařství v literatuře ; vtip a humor jako téma ; humanitní vědy a umění ; lékařstvíZdeněk Zouhar (1927-2011) : skladatel, muzikolog, knihovník : katalog k výstavě z cyklu Moravské zemské knihovny Oči Brna z 5. června – 26. srpna 2017 / Irena Veselá – Vlastimil Tichý. — V Brně : Moravská zemská knihovna, 2017. — 149 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, noty, faksimile ; ISBN 978-80-7051-238-8

hudba ; humanitní vědy a uměníAž na (kostní) dřeň / Věra Nykodýmová. — Vydání první. — Praha : Ikar, 2018. — 244 stran ; ISBN 978-80-249-3681-9

nádory prsu ; humanitní vědy a umění ; onkologie ; pacienti

nahoru

HYGIENA


Hygiena a zdravotní nezávadnost potravin : pro posluchače FAPPZ / autor Jiří Killer ; lektor Vladimír Kmeť. — Vydání první. — Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. — 90 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-213-2941-6

hygiena ; potraviny ; hygiena ; potravinářská technologie ; potraviny – kontrola ; zákonodárství potravinářské ; zemědělství a potravinářství

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA


Current perspectives in healthcare computing : conference, Harrograte 21-23 March 1994 / editor Bernard Richards ; deputy editors Hugh de Glanville, Helen MacOwan ; sub-editors Paul Bradley, John R Bryant, Mladeline Gillies, Glyn Hayes, Ray Jones, Jean Roberts. — First published. — Weybridge : British Computer Society, 1994. — xxiv, 836 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-948198-17-6

lékařská informatika ; lékařská informatikaCurrent perspectives in healthcare computing : conference, Harrograte 20-22 March 1995 / editor Bernard Richards ; deputy editors Hugh de Glanville, Helen MacOwan ; sub-editors William Abbott, Barry Barber, John Bryant , John Bryden, Glyn Hayes, Ray Jones, Sue Kinn, Bruce Madge, John Newell, Vic Peel, Jean Roberts, Christitie Thompson, Adrian Stokes, Graham Wright. — First published. — Weybridge : British Computer Society, 1995. — xix, 617 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 0-948198-20-6

lékařská informatika ; lékařská informatika ; nemocniční informační systémyStrategic alliances between patient documentation & medical informatics : Amsterdam 26-29 november 1995 / editors Johan van der Lei, W. P. A. Beckers. — [Amsterdam] : VMBI/TMI Bureau, 1995. — xix, 443 stran ; ilustrace, tabulky ; ISBN 90-802230-2-6

lékařská informatika ; lékařská informatikaHandboek medische informatica / onder redactie van J. H. van Bemmel, J. L. Willems ; met medewerking van A..R. Bakker, E. S. Gelsema, A. Hasman. — Utrecht : Bohn, Scheltema & Holkema, 1989. — x, 375 stran : ilustrace ; ISBN 90-313-0755-6

lékařská informatika ; lékařská informatika

nahoru

LÉKAŘSTVÍ


Historky naší doktorky, aneb, “Babi, vypravuj příběhy!” / Hana Malá. — Praha : Public History, [2003]. — 159 stran ; ISBN 80-86445-12-7

lékařství ; lékařky ; lékařství ; rodinné vztahyRobert Koch : román velkého života / Hellmuth Unger ; přeložil z němčiny O. T. Kunstovný. — Autorisované vydání s původními ilustracemi. — Praha : E. Beaufort, 1940. — 143 stran, 6 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace. ; — (Knihovna Plutarchos. Řada II. ;; svazek pátý)

lékaři ; lékařství ; lékařstvíHumor s Aeskulapem: múzy a medicína / Svatopluk Káš ; ilustrace Ivan Svoboda. — Praha : Grada, 1994. — 86 stran : ilustrace ; ISBN 80-7169-092-9

lékařství v literatuře ; vtip a humor jako téma ; humanitní vědy a umění ; lékařství

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE


Manuál stomatologie : odborná angličtina / Irena Baumruková. — První vydání. — [Litomyšl] : H.R.G., 2019. — 448 stran ; ISBN 978-80-88320-06-7

zubní lékařství ; stomatologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; lingvistika

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ


Převod a provozování lékařské praxe / František Elis, Regina Stránská. — Praha : Švejnohová a přátelé, s.r.o., 2017. — 48 stran : tabulky ; — (Informace pro lékařské praxe,; Ročník 18, příloha, 2017) ISBN 978-80-903344-9-6

všeobecné lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; management lékařské praxe : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právo

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE


Potravinářská mikrobiologie / Eva Vlková, Vojtěch Rada, Jiří Killer. — První vydání. — V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2009. — 168 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-213-1988-2

potravinářská mikrobiologie ; zemědělství a potravinářství ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie

nahoru

NEFROLOGIE


XLIII congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) : July 15-18, 2006, Glasgow, United Kingdom : abstracts. — Oxford : Oxford University Press, 2006. — xxxiii, 609 stran : ilustrace, tabulky ; — (Nephrology, dialysis, transplantation,; volume 21, supplementum 4, 2006)

nefrologie ; nefrologie ; dialýza ledvin ; transplantace ledvinAbstracts : XLVII ERA-EDTA congress – II DGfN congress : June 25-28, 2010, Munich, Germany. — Oxford : Oxford University Press, 2010. — xxx, 613 stran : ilustrace, tabulky ; — (Nephrology, dialysis, transplantation plus,; volume 3, supplementum 3, 2010)

nefrologie ; nefrologie

nahoru

NEUROLOGIE


Nemotorické příznaky Parkinsonovy nemoci v otázkách a odpovědích : brožurka pro pacienty a jejich pečující / Petra Havránková. — [Místo vydání není známé]: [nakladatel není známý], [asi 2019]. — 15 stran ;

Parkinsonova nemoc ; příznaky a symptomy ; neurologieI. pražský neuromodulační den : 9. llistopad 2007 ve Fakultní nemocnici v Motole – přednaškový sál (kinosál), V Úvalu 84, Praha 5. — Praha : Tigis, 2007. — 16 stran : portréty ; — (Bolest,; Ročník 10, příloha, číslo 4, 2007)

neurologie ; hluboká mozková stimulace ; neurologie

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA


Dieta při chronických zánětlivých onemocněních střeva / autor: Sven-David Müller. — [Freiburg] : [Falk Foundation e.V.], [1997]. — 44 stran : ilustrace ; — (Informace pro pacienty)

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; gastroenterologie ; Crohnova nemoc : dietoterapie ; ulcerózní kolitida : dietoterapie ; idiopatické střevní záněty : dietoterapieSoubor prací Ústavu pro výzkum výživy lidu v Praze : Sobranije sočinenij instituta pitanija v Prage = Selected papers of the Institute of Human Nutrition, Prague : 1958-1961 / Redakčně zpracovali K. Ošancová a P. Fábry ; úvod: Josef Mašek. — Vydání 1. — Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1962. — 255 stran ; — (Acta Institutionis nutrimenti humani Pragae ;; R. 1961, Tomus 3)

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; výživová politikaHashimotova tyreoiditida : 90denní plán léčby štítné žlázy vedoucí k obnově kvality života / Izabella Wentz ; z anglického originálu Hashimoto’s protocol: a 90-day plan for reversing thyroid symptoms and getting your life back přeložila Bronislava Grygová. — Olomouc : ANAG, [2019]. — 382 stran ; ISBN 978-80-7554-211-3

Hashimotova nemoc : dietoterapie : terapie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživaSkoncujte s alzheimerem, parkinsonem a dalšími nemocemi : kokosový olej a nízkosacharidová dieta jako řešení v léčbě neurodegenerativních chorob / Mary T. Newport ; překlad: Eva Kadlecová. — 1. vydání. — Brno : CPress, 2018. — 228 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-264-1947-1

neurodegenerativní nemoci : dietoterapie ; kokosový olej ; dieta s omezením sacharidů ; fyziologie výživy ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa50 nejlepších zabijáků kalorií : urychlovače látkové výměny od A do Z / Irina Baumbachová, Sven-David Müller ; z německého originálu Die 50 besten Kalorienkiller … přeložil Rudolf Řežábek. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2019. — 87 stran : barevné ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-7617-251-7

zdravá strava ; potravní doplňky ; redukční dieta ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživyDeník celiačky / Iveta Ratislavová. — Vydání první. — Blansko : Iveta Ratislavová, 2019. — 141 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-270-5710-8

celiakie ; bezlepková dieta ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; jídelníček

nahoru

OFTALMOLOGIE


Tupozrakost a její léčba / autor: Martina Hamplová ve spolupráci s Andreou Jeřábkovou, Zuzanou Štěrbovou a kolektivem České společnosti ortoptistek. — Aktualizováno. — Praha : Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 2015. — 7 stran : ilustrace ;

oftalmologie ; amblyopie : terapie ; dítě

nahoru

ONKOLOGIE


Samovyšetření prsní žlázy / odborná spolupráce Jan Daneš, Luděk Sehr. — Aktualizováno. — Praha : Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 2015. — 7 stran : ilustrace ;

gynekologie a porodnictví ; onkologie ; nádory prsu : prevence a kontrola ; samovyšetření prsu : metodyChemoterapie pro nelékařské zdravotnické obory / Iveta Kolářová, Jaroslav Vaňásek, Kateřina Horáčková. — 1. vydání. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. — 99 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7560-218-3

antitumorózní látky ; adjuvantní chemoterapie ; onkologiePřípady z klinické praxe III : zkušenosti s léčbou idelalisibem (Zydelig®) u pacientů s CLL. — První vydání. — Praha : Farmakon Press, spol. s r.o., [2019]. — 30 stran : ilustrace (převážně barevné), grafy ; ISBN 978-80-906589-5-0

hematologie a transfuzní lékařství ; onkologie ; chronická lymfatická leukemie : farmakoterapieKombinovaný staging a predikce prostatického specifického antigenu (PSA) po radikální prostatektomii pro klinicky ohraničený adenokarcinom prostaty / Anthony V. D’Amico, Jerome P. Richie ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2003]. — 8 stran : ilustrace, tabulka ; — (AUA update series,; lekce 5, 2003)

prostatický specifický antigen ; prostatektomie ; adenokarcinom ; nádory prostaty ; onkologie ; urologieZhoubné nádory v seniorském věku : obecné informace pro pacienty / Alexandra Aschermannová. — Praha : Liga proti rakovině Praha z.s., [2019?]. — 12 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-270-6051-1

onkologie ; nádory : diagnóza : terapie ; staří ; geriatrieRakovina prsu u žen : prevence a poléčebná péče : obecné informace pro pacienty / Lucie Reifová. — Praha : Liga proti rakovině Praha z.s., [2019?]. — 16 stran : ilustrace, 1 mapa ; ISBN 978-80-270-6052-8

onkologie ; nádory prsu : prevence a kontrola : terapie ; ženyModerní molekuly v onkologii / Samuel Hugo ; ilustrace Jan Hugo. — Praha : Maxdorf, [2019]. — 293 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-608-5

onkologie ; nádory : farmakoterapie ; abirateron ; Afatinib ; imatinib mesylát ; sunitinib ; antitumorózní látkyAž na (kostní) dřeň / Věra Nykodýmová. — Vydání první. — Praha : Ikar, 2018. — 244 stran ; ISBN 978-80-249-3681-9

nádory prsu ; humanitní vědy a umění ; onkologie ; pacienti

nahoru

ORTOPEDIE


Funkční poruchy kloubů končetin : diagnostika a léčba / Eva Rychlíková. — 2., doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 240 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-2096-3

ortopedie ; patologie ; nemoci kloubů : diagnóza : terapie ; klouby : patofyziologie ; kloubní deformity získané : diagnóza : terapie

nahoru

PATOLOGIE


Funkční poruchy kloubů končetin : diagnostika a léčba / Eva Rychlíková. — 2., doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 240 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-2096-3

ortopedie ; patologie ; nemoci kloubů : diagnóza : terapie ; klouby : patofyziologie ; kloubní deformity získané : diagnóza : terapie

nahoru

PEDIATRIE


Säuglingspflege / von J. Trumpp. — Achte umgearbeitete Auflage. — Stuttgart : Ernst Heinrich Moritz, [1928]. — 158 stran : ilustrace ; — (Bücherei der Gesundheitspflege ;; Band 15)

péče o kojence ; péče o dítě ; pediatrie

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE


Zaostřeno na astma a chronický kašel : respiratory forum 2016, 25. a 26. listopadu 2016, Praha / autorsky zpracovaly: Marta Šimůnková, Petra Dvořáková. — 1. vydání. — Praha : Medical Tribune CZ, 2017. — 24 stran : ilustrace ; — (Remedia,; Respiratory forum 2017)

pneumologie a ftizeologie ; bronchiální astma ; kašel ; alergologie a imunologie

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ


Průvodce zákony pro rodiče : 2019 / editorka Miloslava Kramná. — Praha : Aperio, Společnost pro zdravé rodičovství, 2019. — 160 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-907136-2-8

rodičovství ; ochrana práv dítěte ; sociální zabezpečení : zákonodárství a právo ; právo, zákonodárství

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY


Fyzikální chemie pro klinicko-chemické obory / Karel Komers, Alexander Čegan. — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019-. — ^^^svazků : ilustrace ; ISBN 978-80-7560-214-5

chemie fyzikální ; přírodní vědy

nahoru

PSYCHOFARMAKOLOGIE


2002 ICGP directory of founding members. — Nashville : ICGP, executive office, [2002]. — 91 stran ;

geriatrie ; psychofarmakologie ; neurofarmakologie

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE


Psychologie pro střední školy / Zdeněk Helus. — Vydání třetí. — Praha : Fortuna, 2003. — 119 stran : ilustrace ; ISBN 80-7168-876-2

psychologie, klinická psychologie ; psychologieOrchidej a pampeliška : šťastné děti – geny, výchova nebo něco jiného? / W. Thomas Boyce ; přeložil Václav Petr. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2019. — 403 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7553-691-4

dětská psychologie ; epigenomika ; výchova dítěte : psychologie ; psychologie, klinická psychologie ; zdraví ; nemocFascinující mysl novorozeného dítěte / David B. Chamberlain ; z anglického originálu The mind of your newborn baby … přeložili Klára Hewitt, Julie Macháčková, Radek Suchý Grover. — 2. vydání. — Praha : Nakladatelství Kořeny, 2019. — 202 stran ; ISBN 978-80-906629-7-1

psychologie, klinická psychologie ; novorozenec : psychologieNeBezpeční lidé : proč si vybíráme ve vztazích nesprávné lidi?” : 20 znaků nedůvěryhodných lidí, s nimiž byste neměli navazovat vztah / Henry Cloud & John Townsend ; překlad: Alena Švecová. — První vydání. — Praha : Návrat domů, s.r.o., [2018]. — 189 stran ; ISBN 978-80-7255-414-0

interpersonální vztahy ; osobní autonomie ; křesťanství ; psychologie, klinická psychologiePsychofyzický kód : jak změnit přesvědčení omezující naše zdraví, dlouhověkost a úspěch / Mario Martinez ; z anglického originálu The mindbody code: how to change the beliefs that limit your health, longevity, and success přeložil Jan Kovář. — Olomouc : ANAG, [2019]. — 343 stran ; ISBN 978-80-7554-188-8

dlouhověkost ; zdravý životní styl ; self-management ; rozvoj osobnosti ; neuropsychologie ; psychologie, klinická psychologie

nahoru

PSYCHOTERAPIE


Teorie a terapie neuróz : úvod do logoterapie a existenciální analýzy / Viktor E. Frankl ; z německého originálu přeložil a doslov napsal Karel Balcar. — Vydáni druhé, upravené, v Portále první. — Praha : Portál, 2019. — 279 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1478-6

psychoterapie ; psychoterapie ; neurotické poruchy : diagnóza : terapie ; existencialismus

nahoru

SOCIOLOGIE


Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání / Alena Křížková (ed.), Zdeněk Sloboda., Radka Dudová, Hana Maříková. — 1. vydání. — Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007. — 104 stran ; — (Sociologické studie =; 07:9) ISBN 978-80-7330-127-9

rodičovství ; sociologie ; sociologie ; podnikání ; zaměstnáníProblematika rodiny v resocializačním kontextu / Zdenka Šándorová, Adriana Sychrová (eds.). — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, [2017]. — 163 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7560-036-3

problémové chování ; dítě ; rodina ; socializace ; kriminální chování ; sociologie

nahoru

UROLOGIE


Léčba nefrolitiázy: speciální případy. Margaret S. Pearle, Olivier A. Traxer ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2002]. — 8 stran : ilustrace ; — (AUA update series,; lekce 18, 2002)

urologie ; nefrolitiáza : terapieLéčba nefrolitiázy: speciální případy. Margaret S. Pearle, Olivier A. Traxer ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2002]. — 8 stran : tabulky ; — (AUA update series,; lekce 19, 2002)

nefrolitiáza : terapie ; urologieKarcinom ledvin : přehled / Robert O. Northway, Chad W. M. Ritenour, Fray F. Marshall ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2002]. — 8 stran : ilustrace ; — (AUA update series,; lekce 20, 2002)

karcinom z renálních buněk ; urologieSledování pacientů s karcinomem ledvin po chirurgické léčbě / Scott Eggener, Frank K. Reither, Steven C. Campbell ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2002]. — 8 stran : tabulky ; — (AUA update series,; lekce 21, 2002)

karcinom z renálních buněk ; urologie ; nefrektomieUretrolýza / Steven P. Petrou, Victor W. Nitti ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2002]. — 8 stran : ilustrace ; — (AUA update series,; lekce 22, 2002)

urologie ; uretra : chirurgieObézní pacient v urologii / J. Eric Derksen, Culley C. Carson ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2002]. — 8 stran : tabulka ; — (AUA update series,; lekce 1, 2002)

urologie ; pacienti ; obezita ; urologieAntimikrobní léčiva v urologii : správná a nesprávná preskripce / Adam C. Weiser, Anthony J. Schaeffer ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2002]. — 8 stran ; tabulky ; — (AUA update series ;; lekce 2, 2002)

urologie ; urologie ; antibakteriální látky ; bakteriurieLéčba karcinomu prostaty supresí androgenů : cvičení v alokaci finančních zdrojů / Abert J. Mariani ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2002]. — 8 stran ; tabulky ; — (AUA update series ;; lekce 23, 2002)

nádory prostaty : terapie ; androgeny ; urologie ; financování zdravotní péčeÚloha volného PSA (prostatického specifického antigenu) a hK-2 (humánního kalikreinu-2) při detekci karcinomu prostaty / Misop Han, Alan W. Partin ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2002]. — 8 stran : tabulky ; — (AUA update series,; lekce 16, 2002)

urologie ; nádory prostaty ; prostatický specifický antigenLéčba rozsáhlých lézí ureteru / Ranjiv Mathews, Fray F. Marshall ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2002]. — 8 stran : ilustrace ; — (AUA update series,; lekce 17, 2002)

urologie ; ureterDiagnóza a léčba divertiklů ženské uretry / O. Lenaine Westney, Wendy W. Leng, Edward J. McGuire ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2002]. — 8 stran ; ilustrace, tabulka ; — (AUA update series ;; lekce 24, 2002)

uretra ; ženy ; divertikl : diagnóza : terapie ; urologiePeyronieho choroba / Martin K. Gelbard ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2003]. — 8 stran ; ilustrace, tabulka ; — (AUA update series,; lekce 10, 2003)

indurace penisu ; urologieNeurogenní měchýř : chirurgická a farmakologická léčba / Daniel S. Elliot, David M. Barrett ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2003]. — 8 stran ; tabulka ; — (AUA update series,; lekce 11, 2003)

neurogenní močový měchýř : farmakoterapie : chirurgie ; urologieSměrnice Americké urologické asociace pro správnou klinickou praxi : optimální způsob vyšetření mužské infertility a léčba obstrukční azoospermie / Jonathan P. Jarow, Ira D. Sharlip, Arnold M. Belker, Larry I. Lipshultz, Mark Sigman, Anthony J. Thomas, Peter N. Schlegel, Stuart S. Howards, Ajay Nehra, Marian D. Damewood, James W. Overstreet, Richard Sadovsky, Carol Schwartz ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2003]. — 8 stran ; tabulka ; — (AUA update series,; lekce 12, 2003)

urologie ; mužská infertilita : diagnóza ; azoospermie : diagnóza : terapieMetastazující karcinom ledviny : integrace chirurgické léčby a systémové farmakoterapie / David A. Swanson ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2003]. — 8 stran : ilustrace ; — (AUA update series,; lekce 7, 2003)

karcinom z renálních buněk : farmakoterapie : chirurgie ; metastázy nádorů ; urologie ; nefrektomieKlasifikace a léčba prostých a komplexních ledvinových cyst / Sankar Kausik, Joseph W. Segura, Bernard F. King ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2003]. — 8 stran : ilustrace, tabulka ; — (AUA update series,; lekce 6, 2003)

cystická onemocnění ledvin : klasifikace : terapie ; urologieDlouhodobé sledování pacientů po chirurgické úpravě hypospadie / Warren T. Snodgrass, Michael E. Mitchell ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2003]. — 8 stran : ilustrace, tabulka ; — (AUA update series ;; lekce 9, 2003)

urologie ; hypospadie : chirurgieAkutní pyelonefritida u dospělých / J. Curtis Nickel ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2003]. — 8 stran : ilustrace ; — (AUA update series ;; lekce 8, 2003)

pyelonefritida : diagnóza : terapie ; urologie ; dospělíKombinovaný staging a predikce prostatického specifického antigenu (PSA) po radikální prostatektomii pro klinicky ohraničený adenokarcinom prostaty / Anthony V. D’Amico, Jerome P. Richie ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2003]. — 8 stran : ilustrace, tabulka ; — (AUA update series,; lekce 5, 2003)

prostatický specifický antigen ; prostatektomie ; adenokarcinom ; nádory prostaty ; onkologie ; urologieUrodynamické vyšetření v praxi. Eric S. Rovner, Alan J. Wein ; editoři českého vydání T. Hanuš, L. Jarolím ; překlad Adolf Slabý. — Praha : MMN – Mezinárodní medicínské nakladatelství, [2003]. — 8 stran : ilustrace, tabulka ; — (AUA update series,; lekce 4, 2003)

urologie ; diagnostické techniky urologické ; urodynamika

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ


Malabsorpční syndrom : sborník přednášek : Praha, Modrá posluchárna, karolinum, 31. 10. 2002 editoři Milan Lukáš, Martin Bortlík. — Praha : Nakladatelství Vesmír, s.r.o., [2002]. — 58 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-85977-49-4

malabsorpční syndromy ; vnitřní lékařství

nahoru

VOJENSKÉ LÉKAŘSTVÍ


Praktika z vojenské epidemiologie : (technika odběru a zasílání infekčního materiálu na ikrobiologické vyšetření) / kolektiv autorů katedry vojenské epidemiologie VLVDÚ JEP Miloš Erichleb, Jar. Chlup, F. Kyntera, Vl. Měrka, M. Špliňo ; odborná redakce: František Kyntera. — Hradec Králové : Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav JEP v Hradci Králové, 1967. — 136 stran : ilustrace ; — (Učební texty Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu JEP v Hradci Králové ;; Svazek 73)

vojenské lékařství ; vojenské lékařství ; epidemiologie

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ


Převod a provozování lékařské praxe / František Elis, Regina Stránská. — Praha : Švejnohová a přátelé, s.r.o., 2017. — 48 stran : tabulky ; — (Informace pro lékařské praxe,; Ročník 18, příloha, 2017) ISBN 978-80-903344-9-6

všeobecné lékařství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; management lékařské praxe : ekonomika : organizace a řízení : zákonodárství a právoKlinická imunologie a alergologie pro všeobecné praktické lékaře / Jiřina Bartůňková, Petr Panzner. — 1. vydání. — Praha : Raabe, [2019]. — 130 stran : ilustrace ; — (Ediční řada pro VPL.; IV.) ISBN 978-80-7496-423-7

alergologie a imunologie ; alergologie a imunologie ; všeobecné lékařství ; praktické lékařství

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ


Hygiena a zdravotní nezávadnost potravin : pro posluchače FAPPZ / autor Jiří Killer ; lektor Vladimír Kmeť. — Vydání první. — Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. — 90 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-213-2941-6

hygiena ; potraviny ; hygiena ; potravinářská technologie ; potraviny – kontrola ; zákonodárství potravinářské ; zemědělství a potravinářstvíPotravinářská mikrobiologie / Eva Vlková, Vojtěch Rada, Jiří Killer. — První vydání. — V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2009. — 168 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-213-1988-2

potravinářská mikrobiologie ; zemědělství a potravinářství ; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ


Manuál stomatologie : odborná angličtina / Irena Baumruková. — První vydání. — [Litomyšl] : H.R.G., 2019. — 448 stran ; ISBN 978-80-88320-06-7

zubní lékařství ; stomatologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; lingvistika