Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Září 2019

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Cvičíme v kanceláři : jednoduché cviky proti bolesti zad / Simona Sedláková. — Vydání druhé. — Praha : Vyšehrad, 2019. — 56 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7601-087-1

alternativní lékařství ; techniky cvičení a pohybu ; terapie cvičením ; sedavý životní styl

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Mateřský koučink : psychická průprava v těhotenství, během porodu a po něm / Jana Černá. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 143 stran ; ISBN 978-80-262-1512-7

těhotenství : psychologie ; porod : psychologie ; duševní zdraví ; vztahy mezi matkou a dítětem ; gynekologie a porodnictví ; mentoring ; psychologie, klinická psychologie

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Základní sociální požadavek naší doby ve změněné dobové situaci / Rudolf Steiner ; s rámcovým souhlasem Dr. Waltera Kuglera ze správy pozůstalosti Rudolfa Steinera přeložila podle 1. vydání z roku 1963 Věra Zoubková. — Samotišky : Michael, 2019. — 238 stran : portréty ; ISBN 978-80-86340-61-6

antroposofie ; civilizace ; humanitní vědy a umění

nahoru

KARDIOLOGIE

Srdeční management operací u pacientů se svalovou dystrofií Duchenne/Becker / Linda H. Cripe, Joseph D. Tobias ; překlad: Karel Novotný ; odborná korektura: Lenka Mrázová. — [Broumov] : Parent Project, o.s., 2013. — 10 stran

kardiologie ; Duchennova muskulární dystrofie ; péče o pacienty – řízení : metody ; srdce : fyziologie ; perioperační péče

nahoru

KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE

Basics in clinical nutrition / editor in chief Luboš Sobotka ; associate editors Simon R Allison, Alastair Forbes, Rémy F. Meier, Stéphane M. Schneider, Peter B. Soeters, Zeno Stanga, Andre Van Gossum. — Fifth edition. — Prague : Galén, [2019]. — xxxiv, 676 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-427-9

klinická výživa a intenzivní metabolická péče ; enterální výživa ; parenterální výživa ; fyziologie výživy ; podvýživa ; nadměrná výživa ; sportovní nutriční věda

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích = History of public libraries in the Czech Lands / Jaromír Kubíček. — Vydání první. — Brno : Moravská zemská knihovna, 2019. — 327 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; ISBN 978-80-7051-250-0

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; knihovní věda : dějiny ; knihovny : dějiny

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Lékařská němčina. Ivana Mokrošová. — 2. vydání. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. — 252 stran ; ISBN 80-7066-379-0

lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; slovní zásoba ; lékařství

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE

Lékařská němčina. Ivana Mokrošová. — 2. vydání. — Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. — 252 stran ; ISBN 80-7066-379-0

lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; slovní zásoba ; lékařství

Angličtina pro fyzioterapeuty : cvičení a testy / Markéta Blažejová, James J. Tufano. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 205 stran ; ISBN 978-80-271-0578-6

lingvistika, lékařská terminologie ; lingvistika ; fyzioterapie (obor) ; terminologie jako téma

Ad fontes cursus latinus / Eva Kuťáková, Dana Slabochová. — 3. vydání. — Praha : Nakladatelství Karolinum, 2004. — 344 stran : ilustrace ; ISBN 80-246-0928-2

lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; lingvistika ; slovní zásoba

nahoru

NEFROLOGIE

Dětská nefrologie do kapsy / Jakub Zieg, Sylva Skálová a kol.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2019. — 399 stran : barevné ilustrace ; — (Aeskulap) ISBN 978-80-204-5330-3

nefrologie ; nefrologie ; dítě ; nemoci ledvin : diagnóza : etiologie : terapie

nahoru

NEUROLOGIE

Poranění mozku – a co dál? / editor Marcela Janečková ; překlad Klára Čížková, Marcela Janečková, Ladislava Whitcroft. — První vydání. — Praha : Cerebrum – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, 2009. — 60 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-904357-2-8

neurologie ; poranění mozku : ošetřování : rehabilitace

Diagnostika a péče u Duchennovy svalové dystrofie / odborná konzultace a revize překladů Jana Haberlová. — Broumov : Parent Project, o.s., [2010]. — 30 nečíslovaných stran : ilustrace

neurologie ; Duchennova muskulární dystrofie : diagnóza : farmakoterapie : terapie ; týmová péče o pacienty

Když má rodič poranění mozku : pohledem synů a dcer / autor: Marilyn Lash ; přeložilo a upravilo CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, z.s.. — Praha : CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, z.s. 2016. — 28 nečíslovaných stran

neurologie ; poranění mozku ; rodiče ; dítě postižených rodičů ; vztahy mezi rodiči a dětmi

Myotonická dystrofie / autor Lívie Mensová. — Praha : Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s., [2018]. — 2 nečíslované strany : ilustrace

neurologie ; myotonická dystrofie

Standardy péče o pacienty s Duchennovou svalovou dystrofií / odborný garant: Jana Haberlová ; odborný překlad: Magda Špačková. — Droužkovice : Parent Project, z.s., 2018. — 54 stran : ilustrace, tabulky

neurologie ; Duchennova muskulární dystrofie

Diagnostika a péče o pacienty s Duchennovou svalovou dystrofií : příručka pro rodiny / Asociace muskulárních dystrofiků, Parent Project, Světová organizace Duchennovy svalové dystrofie. — Droužkovice : Parent Project, z.s., 2018. — 64 stran : ilustrace, tabulky

neurologie ; pediatrie ; Duchennova muskulární dystrofie

Trpí váš syn Duchennovou svalovou dystrofií? : Co bude dál? : osobní zkušenost matky chlapce s DMD / sepsala Hana Némethová ; odborný garant: Jana Haberlová. — Droužkovice : Parent Project, z.s., 2016. — 8 stran : ilustrace

pediatrie ; neurologie ; Duchennova muskulární dystrofie

Trpí váš syn Duchennovou svalovou dystrofií? : Co bude dál?. sepsala Hana Némethová ; odborný garant: Jana Haberlová. — Droužkovice : Parent Project, z.s., 2016. — 12 stran : ilustrace

pediatrie ; neurologie ; Duchennova muskulární dystrofie

Doporučení pro zdravotníky poskytující péči pacientům s Duchennovou svalovou dystrofií / překlad Lenka Mrázová. — [Místo vydání není znamý] : [nakladatel není znamý], 2014. — 1 nečíslovaná strana

neurologie ; pediatrie ; Duchennova muskulární dystrofie

Psychologické aspekty Duchennovy svalové dystrofie / Jos Hendriksen, Ruben Hendriksen, Justus Kuijer a Elizabeth Vroom ; překlad Karel Novotný. — České vydání. — [Broumov] : Parent Project, o.s., [2013]. — 71 stran : ilustrace ;

Duchennova muskulární dystrofie : psychologie ; psychologie, klinická psychologie ; neurologie ; pediatrie ; inteligence ; učení ; chování

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Kuchařka pro diabetiky a nejen pro ně : 485 receptů / Antonín Fňašek, Vladimíra Havlová, Alexandra Jirkovská, Vlastislav Kaplan, Zdenka Krejsová, Josef Švejnoha. — Vydání sedmé. — V Praze : Vyšehrad, 2019. — 295 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7601-161-8

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; dietoterapie ; nutriční terapie ; diabetická dieta ; diabetes mellitus

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Ošetřovatelské postupy založené na důkazech / Andrea Pokorná, Alena Komínková, Andrea Menšíková, Marta Šenkyříková. — 2., doplněné a přepracované vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2019. — 128 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-210-9297-6

ošetřovatelství ; ošetřovatelství ; ošetřovatelský proces ; ošetřovatelství založené na důkazech

nahoru

PEDAGOGIKA

Na vzdělání záleží : adaptivní tělesná výchova : průvodce o DMD pro učitele tělesné výchovy / překlad Karel Novotný. — [Broumov] : Parent Project, o.s., 2013. — 65 stran

tělovýchovné lékařství ; pedagogika ; Duchennova muskulární dystrofie ; tělesná výchova ; chování

Na vzdělání záleží : průvodce o Duchennově svalové dystrofii pro učitele / překlad Karel Novotný. — [Broumov] : Parent Project, o.s., 2013. — 77 stran

pedagogika ; Duchennova muskulární dystrofie ; školy ; výchova, vzdělávání

Na vzdělání záleží : úvodní průvodce řady pro rodiče / překlad Karel Novotný. — [Broumov] : Parent Project, o.s., 2013. — 21 stran

pedagogika ; Duchennova muskulární dystrofie ; výchova, vzdělávání ; vyučování

nahoru

PEDIATRIE

Psychologické aspekty Duchennovy svalové dystrofie / Jos Hendriksen, Ruben Hendriksen, Justus Kuijer a Elizabeth Vroom ; překlad Karel Novotný. — České vydání. — [Broumov] : Parent Project, o.s., [2013]. — 71 stran : ilustrace ;

Duchennova muskulární dystrofie : psychologie ; psychologie, klinická psychologie ; neurologie ; pediatrie ; inteligence ; učení ; chování

Doporučení pro zdravotníky poskytující péči pacientům s Duchennovou svalovou dystrofií / překlad Lenka Mrázová. — [Místo vydání není znamý] : [nakladatel není znamý], 2014. — 1 nečíslovaná strana

neurologie ; pediatrie ; Duchennova muskulární dystrofie

Trpí váš syn Duchennovou svalovou dystrofií? : Co bude dál?. sepsala Hana Némethová ; odborný garant: Jana Haberlová. — Droužkovice : Parent Project, z.s., 2016. — 12 stran : ilustrace

pediatrie ; neurologie ; Duchennova muskulární dystrofie

Diagnostika a péče o pacienty s Duchennovou svalovou dystrofií : příručka pro rodiny / Asociace muskulárních dystrofiků, Parent Project, Světová organizace Duchennovy svalové dystrofie. — Droužkovice : Parent Project, z.s., 2018. — 64 stran : ilustrace, tabulky

neurologie ; pediatrie ; Duchennova muskulární dystrofie

Trpí váš syn Duchennovou svalovou dystrofií? : Co bude dál? : osobní zkušenost matky chlapce s DMD / sepsala Hana Némethová ; odborný garant: Jana Haberlová. — Droužkovice : Parent Project, z.s., 2016. — 8 stran : ilustrace

pediatrie ; neurologie ; Duchennova muskulární dystrofie

Nouzová informační karta pro rodiče chlapců s Duchennovou svalovou dystrofií. — [Broumov] : Parent Project, o.s., 2013. — 2 nečíslované strany

pediatrie ; Duchennova muskulární dystrofie ; zajištění dýchacích cest ; fraktury kostí : ošetřování ; perioperační péče ; ambulantní péče

Pokyny Britské společnosti pro hrudní medicínu týkající se péče o dechové funkce dětí s nervosvalovou slabostí / Jeremy Hull, Roona Aniapravan, Elaine Chan, Michelle Chatwin, Julian Forton, Jayne Gallagher, Neil Gibson, Jill Gordon, Imelda Hughes, Renee McCulloch, Robert Ross Russell, Anita Simonds. — [Broumov] : Parent Project, o.s., 2013. — 42 stran : tabulky

svalová slabost : komplikace : patofyziologie ; neuromuskulární nemoci : komplikace : patofyziologie ; respirační insuficience : diagnóza : etiologie : patofyziologie : terapie ; dechová terapie : metody ; dítě ; pediatrie ; pneumologie a ftizeologie

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Pokyny Britské společnosti pro hrudní medicínu týkající se péče o dechové funkce dětí s nervosvalovou slabostí / Jeremy Hull, Roona Aniapravan, Elaine Chan, Michelle Chatwin, Julian Forton, Jayne Gallagher, Neil Gibson, Jill Gordon, Imelda Hughes, Renee McCulloch, Robert Ross Russell, Anita Simonds. — [Broumov] : Parent Project, o.s., 2013. — 42 stran : tabulky

svalová slabost : komplikace : patofyziologie ; neuromuskulární nemoci : komplikace : patofyziologie ; respirační insuficience : diagnóza : etiologie : patofyziologie : terapie ; dechová terapie : metody ; dítě ; pediatrie ; pneumologie a ftizeologie

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Manuál zaměstnávání osob po poškození mozku / editor: Dana Kollárová. — První vydání. — Praha : CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, z.s. 2014. — 32 stran

poranění mozku ; práce ; pracovní lékařství

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Děti a problémy v chování : etopedie v praxi / Miluše Hutyrová a kol.. — Praha : Portál, 2019. — 207 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1523-3

psychologie, klinická psychologie ; psychologie ; dítě ; chování dětí ; poruchy chování u dětí ; hyperkinetická porucha

Syndrom lidské přitažlivosti : proč milujeme ty, kteří nám ubližují / Ross Rosenberg ; z anglického originálu The human magnet syndrome … přeložila Jaroslava Přerovská. — V Praze – Podlesí : Dauphin, 2019. — 343 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7272-172-6

muži ; ženy ; sebepojetí ; psychologie, klinická psychologie ; psychologie ; interpersonální vztahy

Psychologické aspekty Duchennovy svalové dystrofie / Jos Hendriksen, Ruben Hendriksen, Justus Kuijer a Elizabeth Vroom ; překlad Karel Novotný. — České vydání. — [Broumov] : Parent Project, o.s., [2013]. — 71 stran : ilustrace ;

Duchennova muskulární dystrofie : psychologie ; psychologie, klinická psychologie ; neurologie ; pediatrie ; inteligence ; učení ; chování

Velký IQ a EQ trenér / Wolfgang Reichel ; překlad Iva Michňová a Zdeněk Michňa. — První české vydání. — Praha : Grada, 2019. — 248 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-2478-7

inteligence ; inteligenční testy ; emoční inteligence ; psychologie, klinická psychologie

Mateřský koučink : psychická průprava v těhotenství, během porodu a po něm / Jana Černá. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 143 stran ; ISBN 978-80-262-1512-7

těhotenství : psychologie ; porod : psychologie ; duševní zdraví ; vztahy mezi matkou a dítětem ; gynekologie a porodnictví ; mentoring ; psychologie, klinická psychologie

Hry pro zvládání hněvu : cvičení a hry pro děti 5-12 let / Deborah M. Plummer ; přeložila Miroslava Kopicová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 141 stran ; ISBN 978-80-262-1507-3

psychologie, klinická psychologie ; psychologie ; rekreační hry ; dítě ; zlost

Rozhněvaná žena : objevte potenciál uvolněné energie / Almut Schmale-Riedel ; z německého originálu Weibliche Wut. Die versteckten Botschaften hinter Ärger und Co. erkennen und nutzen přeložila Jana Zoubková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 166 stran ; ISBN 978-80-262-1514-1

ženy ; zlost ; emoce ; rozvoj osobnosti ; psychologie, klinická psychologie

Nic mi není! Pomoc nepotřebuju! : jak pomoci duševně nemocnému, který odmítá léčbu / Xavier Amador ; přeložila Marcela Koupilová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 263 stran : ilustrace ; — (Spektrum ;; 121) ISBN 978-80-262-1525-7

psychologie, klinická psychologie ; psychologie ; duševně nemocní : psychologie

Pojďme spolu snít : psychoanalýza k rozjímání / Zuzana Ritterová. — První vydání. — Praha : Galén, [2019]. — 139 stran ; ISBN 978-80-7492-431-6

psychologie, klinická psychologie ; psychoanalýza ; Freudova teorie ; psychoanalytická teorie

Sociální psychologie : teorie, metody, aplikace / Jozef Výrost, Ivan Slaměník, Eva Sollárová (eds.). — Vydání 1. — Praha : Grada, 2019. — 759 stran : ilustrace ; — (Psyché) ISBN 978-80-247-5775-9

sociální psychologie : metody ; psychologie, klinická psychologie

Delikvence : analýza produktů činnosti delikventní subkultury jako diagnostický a resocializační nástroj / Petr Blažek, Slavomil Fischer, Jiří Škoda. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2019. — 156 stran : barevné ilustrace ; — (Psyché) ISBN 978-80-271-2013-0

zločin ; kriminální chování ; vězni ; zločinci ; psychopatologie ; arteterapie ; kriminologie ; psychologie, klinická psychologie

Nové psychologické testy pro kluky a děvčata / Jonni Kincherová ; z anglického originálu … přeložila Ivana Hlaváčová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2001. — 175 stran : ilustrace ; — (Nápady – hry – tvořivost) ISBN 80-7178-505-9

psychologie, klinická psychologie ; psychologické testy ; mladiství ; sebezhodnocení (psychologie) ; komunikace ; paměť ; pohlavní identita

Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy / Jan Čáp. — Vydání první. — Praha : ISV-nakladatelství, 1996. — 302 stran : ilustrace, tabulky ; — (Psychologie) ISBN 80-85866-15-3

psychologie, klinická psychologie ; rozvoj osobnosti ; výchova dítěte : psychologie

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Psychosomatika koktání : jak transformovat koktání na plynulou řeč / Jindřich Pokora. — 1. vydání. — Příbram : MVDr. Helena Pokorová, 2019. — 184 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-270-6608-7

koktavost ; psychoterapie ; psychoterapie

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Radiologie / Josef Nekula, Miroslav Heřman, Jaroslav Vomáčka, Martin Köcher. — 2. vydání. — V Olomouci : Univerzita Palackého, 2003. — 205 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 80-244-0672-1

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radiologie ; rentgendiagnostika

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Na vzdělání záleží : adaptivní tělesná výchova : průvodce o DMD pro učitele tělesné výchovy / překlad Karel Novotný. — [Broumov] : Parent Project, o.s., 2013. — 65 stran

tělovýchovné lékařství ; pedagogika ; Duchennova muskulární dystrofie ; tělesná výchova ; chování

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Akutní a urgentní péče o pacienty s Duchenneovou svalovou dystrofií / tento materiál byl zpracován s pomocí Kate Bushby, Traccy Willis. — [Broumov] : Parent Project, o.s., 2011. — 23 nečíslovaných stran

Duchennova muskulární dystrofie ; ambulantní péče ; všeobecné lékařství