Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Otevírací doba knihovny

Pondělí  9:00 – 18:00

Úterý     9:00 – 18:00

Středa    9:00 – 18:00

Čtvrtek   9:00 – 18:00

Pátek     9:00 – 17:00

více informací

Prosinec 2021

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ADIKTOLOGIE

Sociální práce a drogová problematika dětí a mladistvých / autoři kapitol: Kristina Pernicová, Lukáš Mejsnar, Světlana Kroftová, Radek Talpa, Radek Skřivan ; odborný garant a editor vydání: Martin Titman. — Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2020. — 68 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; — (Sešit sociální práce ;; č. 8/2020) ISBN 978-80-7421-219-2

sociologie ; adiktologie ; pediatrie ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola : terapie ; sociální práce ; primární prevence ; uživatelé drog ; dítě ; mladiství ; sociální pracovníci ; politika zdravotní – programy ; hodnocení programu ; zdravotně rizikové chování

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Nová metoda Elecsys® GDF-15. — Praha : Roche s.r.o. Diagnostics Divison, 2018. — 3 strany : ilustrace ; — (Labor aktuell,; 2018, číslo 52, novinky-Product news)

biochemie ; alergologie a imunologie ; diagnostika ; akutní koronární syndrom : diagnóza ; srdeční selhání : diagnóza ; fibrilace síní : diagnóza ; intrakraniální krvácení : prevence a kontrola ; růstový diferenciační faktor 15 : analýza ; imunochemie ; sérologické testy : metody ; biologické markery : analýza ; sérum : chemie ; krevní plazma : chemie

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha : sborník příspěvků videokongresu, Praha 20.6.2020. — Praha : pro Ústav pro nemedicínské terapie, z.ú. vydal Tomáš Pfeiffer – nakladatelství Dimenze 2+2, [2020]. — 82 stran : barevné ilustrace, 1 mapa, portréty ; ISBN 978-80-85238-42-6

lékařství ; alternativní lékařství ; hygiena ; zdraví ; hygiena ; komplementární terapie

nahoru

ANDROLOGIE

Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce : doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře : 2008 / autoři Zlatko Pastor, Libor Záměčník, Václav Chaloupka, Rudolf Červený, Martin Hollý, Daniela Čechurová. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2008. — 10 stran ; — (Doporučené postupy pro praktické lékaře) ISBN 978-80-86998-19-0

všeobecné lékařství ; sexuologie ; andrologie ; erektilní dysfunkce : diagnóza : terapie ; mužské pohlaví ; praktické lékařství ; zdraví mužů

nahoru

BIOCHEMIE

Nová metoda Elecsys® GDF-15. — Praha : Roche s.r.o. Diagnostics Divison, 2018. — 3 strany : ilustrace ; — (Labor aktuell,; 2018, číslo 52, novinky-Product news)

biochemie ; alergologie a imunologie ; diagnostika ; akutní koronární syndrom : diagnóza ; srdeční selhání : diagnóza ; fibrilace síní : diagnóza ; intrakraniální krvácení : prevence a kontrola ; růstový diferenciační faktor 15 : analýza ; imunochemie ; sérologické testy : metody ; biologické markery : analýza ; sérum : chemie ; krevní plazma : chemie

nahoru

DIABETOLOGIE

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii : Hotel Bezděz, Staré Splavy 31. 5. – 1. 6. 2019 : zajímavé kazuistiky (s komentářem) / autor předmluvy a komentářů Milan Kvapil. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], 2019. — 11 stran . ilustrace ; — (Kazuistiky v diabetologii,; Ročník 17, číslo 3, příloha, 2019)

diabetologie ; diabetes mellitus : terapie

American Diabetes Association : standards of medical care in diabetes – 2021. — [Arlington] : American Diabetes Association, 2021. — 232 stran : ilustrace, tabulky ; — (Diabetes care,; Volume 44, supplement 1, January 2021)

diabetologie ; diabetes mellitus : terapie ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma

nahoru

DIAGNOSTIKA

Nová metoda Elecsys® GDF-15. — Praha : Roche s.r.o. Diagnostics Divison, 2018. — 3 strany : ilustrace ; — (Labor aktuell,; 2018, číslo 52, novinky-Product news)

biochemie ; alergologie a imunologie ; diagnostika ; akutní koronární syndrom : diagnóza ; srdeční selhání : diagnóza ; fibrilace síní : diagnóza ; intrakraniální krvácení : prevence a kontrola ; růstový diferenciační faktor 15 : analýza ; imunochemie ; sérologické testy : metody ; biologické markery : analýza ; sérum : chemie ; krevní plazma : chemie

nahoru

ENDOKRINOLOGIE

Je léčba růstovým hormonem bezpečná? : kritický pohled na léčbu lidským růstovým hormonem u dětí dospělých – stanovisko mezinárodních odborných společností / Jan Lebl. — Praha : Medical Tribune CZ, 2016. — 4 strany : ilustrace, tabulky ;

endokrinologie ; farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; hodnocení léčiv ; lidský růstový hormon ; dospělí ; dítě ; vztah mezi dávkou a účinkem léčiva ; rizikové faktory ; bezpečnost pacientů ; monitorování léčiv

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA

Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací : doporučení k prevenci plagiátorství a jiného neetického jednání při zpracování závěrečných prací / Tomáš Veber, Petr Bauman. — Vydání první. — České Budějovice : Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2020. — 44 stran ; ISBN 978-80-7394-827-6

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; etika, bioetika, lékařská etika ; pedagogika ; plagiátorství ; etika ; disertace jako téma ; bibliografie jako téma ; psaní : normy ; studium vysokoškolské

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE

Je léčba růstovým hormonem bezpečná? : kritický pohled na léčbu lidským růstovým hormonem u dětí dospělých – stanovisko mezinárodních odborných společností / Jan Lebl. — Praha : Medical Tribune CZ, 2016. — 4 strany : ilustrace, tabulky ;

endokrinologie ; farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; hodnocení léčiv ; lidský růstový hormon ; dospělí ; dítě ; vztah mezi dávkou a účinkem léčiva ; rizikové faktory ; bezpečnost pacientů ; monitorování léčiv

nahoru

FARMAKOTERAPIE

Je léčba růstovým hormonem bezpečná? : kritický pohled na léčbu lidským růstovým hormonem u dětí dospělých – stanovisko mezinárodních odborných společností / Jan Lebl. — Praha : Medical Tribune CZ, 2016. — 4 strany : ilustrace, tabulky ;

endokrinologie ; farmacie a farmakologie ; farmakoterapie ; hodnocení léčiv ; lidský růstový hormon ; dospělí ; dítě ; vztah mezi dávkou a účinkem léčiva ; rizikové faktory ; bezpečnost pacientů ; monitorování léčiv

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

ECCO’21 Virtual Congress. — Praha : Care Comm s.r.o., 2021. — 8 stran : ilustrace ; — (Terapie v gastroenterologii ;; září 2021)

gastroenterologie ; gastrointestinální nemoci : terapie

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Hereditární nádorová onemocnění V. = Hereditary cancer diseases V. / kolektiv autorů ; editorky Lenka Foretová, Katarína Petráková. — Praha : Ambit Media, 2019. — 128 stran : ilustrace, tabulky ; — (Klinická onkologie,; Ročník 32, supplementum 2, 2019)

onkologie ; genetika, lékařská genetika ; dědičné nádorové syndromy ; genetická predispozice k nemoci ; genetické testování

Nepřehlédněte počáteční projevy spinální svalové atrofie (SMA). — [Praha] : [Novartis s.r.o.], [2020 nebo 2021]. — 13 stran : ilustrace ;

pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; zdravotní výchova ; spinální svalové atrofie v dětství : diagnóza ; vývoj dítěte ; časná diagnóza ; kojenec

nahoru

GERIATRIE

Stavby pro bydlení a poskytování sociálních služeb seniorům s využitím lehkého železobetonového skeletu a doplňkových konstrukcí na bázi dřeva / autorský kolektiv: Petr Hájek, Karel Hájek, Aleš Vaněk, Ctislav Fiala, Diana Mariaková. — Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2020. — 55 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7568-302-1

technika ; geriatrie ; projektování a výstavba zařízení : metody ; domovy pro seniory ; zdravotnické služby pro staré lidi ; konstrukční materiály ; železo ; dřevo

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

In honour of Hans Christian Godal / edited by co-workers at Haematological Research Laboratory, Ulleval Hospital, Oslo, Norway. — Copenhagen : Munksgaard, 1983. — 107 stran : ilustrace, tabulky ; — (Scandinavian journal of haematology ; v. 30.; Vol. 30, No. 39, Supplementum) ISBN 87-16-09501-4

hematologie a transfuzní lékařství ; hemokoagulace ; faktory krevní koagulace ; koagulopatie

EHA 2021. — Praha : Care Comm s.r.o., 2021. — 26 stran : ilustrace, tabulka ; — (Terapie v hematologii ;; září 2021)

hematologie a transfuzní lékařství ; krevní nemoci : terapie ; akutní myeloidní leukemie : terapie ; chronická lymfatická leukemie : terapie

Léčba anémie erytropoézu stimulujicími proteiny u pacientů s myelodysplastickým syndromem / Magda Šišková. — Olomouc : Solen s.r.o., 2010. — 7 stran : tabulky ;

hematologie a transfuzní lékařství ; anemie : farmakoterapie ; myelodysplastické syndromy : komplikace ; komorbidita ; erytropoéza : účinky léků ; erythropoetin : aplikace a dávkování ; faktor stimulující kolonie granulocytů : aplikace a dávkování ; kombinovaná farmakoterapie : metody

nahoru

HYGIENA

Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha : sborník příspěvků videokongresu, Praha 20.6.2020. — Praha : pro Ústav pro nemedicínské terapie, z.ú. vydal Tomáš Pfeiffer – nakladatelství Dimenze 2+2, [2020]. — 82 stran : barevné ilustrace, 1 mapa, portréty ; ISBN 978-80-85238-42-6

lékařství ; alternativní lékařství ; hygiena ; zdraví ; hygiena ; komplementární terapie

nahoru

KARDIOLOGIE

Kardiovaskulární rizika u schizofrenie a léčba antipsychotiky / Jaromír Švestka. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2007]. — 20 listů : ilustrace ;

psychiatrie ; kardiologie ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob ; schizofrenie : farmakoterapie : komplikace ; antipsychotika : škodlivé účinky ; nežádoucí účinky léčiv ; farmakoterapie ; komorbidita ; obezita ; kouření : škodlivé účinky ; dyslipidemie ; hyperglykemie ; diabetes mellitus 2. typu

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE

Zukunft der Selbsthilfe : Offen für’s Digitale : von Chancen und Risiken. — Berlin : KomPart, 2019. — 16 stran : ilustrace ; — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 1/2019, 22. Jahrgang)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; předpověď ; svépomocné skupiny ; on-line systémy ; zajištění kvality zdravotní péče

Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací : doporučení k prevenci plagiátorství a jiného neetického jednání při zpracování závěrečných prací / Tomáš Veber, Petr Bauman. — Vydání první. — České Budějovice : Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2020. — 44 stran ; ISBN 978-80-7394-827-6

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; etika, bioetika, lékařská etika ; pedagogika ; plagiátorství ; etika ; disertace jako téma ; bibliografie jako téma ; psaní : normy ; studium vysokoškolské

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha : sborník příspěvků videokongresu, Praha 20.6.2020. — Praha : pro Ústav pro nemedicínské terapie, z.ú. vydal Tomáš Pfeiffer – nakladatelství Dimenze 2+2, [2020]. — 82 stran : barevné ilustrace, 1 mapa, portréty ; ISBN 978-80-85238-42-6

lékařství ; alternativní lékařství ; hygiena ; zdraví ; hygiena ; komplementární terapie

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Gemeinsam mehr erreichen : vier Jahre Präventionsgesetz : Projekte, Perspektiven, Konzepte. — Berlin : KomPart, 2019. — 16 stran : ilustrace ; — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 5/2019, 22. Jahrgang)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; preventivní medicína ; mezisektorová spolupráce ; zajištění kvality zdravotní péče ; zdravotní pojištění ; primární prevence ; zákonodárství lékařské

Selbsthilfe startet durch mehr Koorperation mit Gesundheitsprofis : Projekte, Perspektiven, Konzepte. — Berlin : KomPart, 2019. — 16 stran : ilustrace ; — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 12/2019, 22. Jahrgang)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; zdravotnický personál ; svépomocné skupiny ; mezisektorová spolupráce ; zajištění kvality zdravotní péče

Paragrafen für Patienten : Praxis, Positionen, Perspektiven. — Berlin : KomPart, 2019. — 16 stran : ilustrace, — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 11/2019, 22. Jahrgang)

právo, zákonodárství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; zákonodárství lékařské ; reforma zdravotní péče ; zajištění kvality zdravotní péče ; práva pacientů

Vor der Parlamentswahl : Votum für Evropa : Fakten, Hintergründe, Chancen. — Berlin : KomPart, 2019. — 16 stran : ilustrace ; — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 4/2019, 22. Jahrgang)

politologie, politika, zdravotní politika ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; zdravotní politika ; Evropská unie ; vláda ; politika

Zukunft der Selbsthilfe : Offen für’s Digitale : von Chancen und Risiken. — Berlin : KomPart, 2019. — 16 stran : ilustrace ; — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 1/2019, 22. Jahrgang)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; knihovnictví, informační věda a muzeologie ; předpověď ; svépomocné skupiny ; on-line systémy ; zajištění kvality zdravotní péče

nahoru

NEUROLOGIE

Zaznělo na XXIII. postgraduálním kurzu epileptologie „Dny Jiřího Dolanského“ : 4.-5.10.2019, Kongresové centrum Floret, Průhonice u Prahy. — Olomouc : Solen, Medical education, 2019. — 10 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7471-289-0

neurologie ; epilepsie ; studium lékařství specializační postgraduální

Pokroky v léčbě RS 2021. — Praha : Care Comm s.r.o., 2021. — 8 stran : ilustrace ; — (Terapie v neurologii ;; listopad 2021)

neurologie ; roztroušená skleróza : terapie

EAN Congress Virtual 2020. — Praha : Care Comm s.r.o., 2020. — 12 stran : ilustrace ; — (Terapie v neurologii ;; červen 2020)

neurologie ; nemoci nervového systému : terapie

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Nový imunosipping Remune-výsledky multicentrické cross-over studie v ČR / Viktor Maňásek, Štěpán Tuček, Petra Holečková, Samuel Vokurka, Petr Beneš. — [Praha] : [ERA Média], 2020. — 6 stran : ilustrace, tabulky ;

onkologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; kyseliny mastné omega-3 : aplikace a dávkování ; nádory : dietoterapie ; potrava speciální ; nutriční podpora : metody ; podvýživa : dietoterapie ; kachexie : dietoterapie ; imunoterapie : metody ; hodnocení léčiv ; klinické křížové studie ; prospektivní studie

Strašák jménem jídlo : zaměřeno na strach z jídla a na přístup k vlastnímu já / Kristýna Volfová. — První vydání. — V Praze : Pointa, 2021. — 171 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7650-132-4

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; poruchy příjmu potravy ; zdravý životní styl ; zdravá strava ; sebepojetí ; postoj

nahoru

ONKOLOGIE

Hereditární nádorová onemocnění V. = Hereditary cancer diseases V. / kolektiv autorů ; editorky Lenka Foretová, Katarína Petráková. — Praha : Ambit Media, 2019. — 128 stran : ilustrace, tabulky ; — (Klinická onkologie,; Ročník 32, supplementum 2, 2019)

onkologie ; genetika, lékařská genetika ; dědičné nádorové syndromy ; genetická predispozice k nemoci ; genetické testování

Nový imunosipping Remune-výsledky multicentrické cross-over studie v ČR / Viktor Maňásek, Štěpán Tuček, Petra Holečková, Samuel Vokurka, Petr Beneš. — [Praha] : [ERA Média], 2020. — 6 stran : ilustrace, tabulky ;

onkologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; kyseliny mastné omega-3 : aplikace a dávkování ; nádory : dietoterapie ; potrava speciální ; nutriční podpora : metody ; podvýživa : dietoterapie ; kachexie : dietoterapie ; imunoterapie : metody ; hodnocení léčiv ; klinické křížové studie ; prospektivní studie

ASCO Virtual Congress 2021. — Praha : Care Comm s.r.o., 2021. — 8 stran : ilustrace, tabulka ; — (Terapie v onkologii ;; červen 2021)

onkologie ; nádory : terapie

nahoru

ORTOPEDIE

2. sborník kazuistik pacientů s X-vázanou hypofosfatemickou křivicí / zpracovala a vydala společnost Solen, s.r.o. ; redakční úprava: Eva Kultanová. — Olomouc : Solen, Medical education, 2021. — 26 stran : ilustrace, tabulky ; — (Pediatrie pro praxi,; 2021, 22, Supplementum E) ISBN 978-80-7471-378-1

pediatrie ; ortopedie ; familiární hypofosfatemická rachitida : terapie ; humanizované monoklonální protilátky : terapeutické užití ; biologická terapie : metody ; biologické přípravky : terapeutické užití ; dítě

nahoru

PEDAGOGIKA

Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací : doporučení k prevenci plagiátorství a jiného neetického jednání při zpracování závěrečných prací / Tomáš Veber, Petr Bauman. — Vydání první. — České Budějovice : Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2020. — 44 stran ; ISBN 978-80-7394-827-6

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; etika, bioetika, lékařská etika ; pedagogika ; plagiátorství ; etika ; disertace jako téma ; bibliografie jako téma ; psaní : normy ; studium vysokoškolské

Odolné dítě : výchova k psychické odolnosti, samostatnosti a vytrvalosti / Pavla Koucká. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 215 stran ; ISBN 978-80-262-1842-5

pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; výchova dítěte : psychologie ; dětská psychologie ; psychická odolnost

nahoru

PEDIATRIE

Sociální práce a drogová problematika dětí a mladistvých / autoři kapitol: Kristina Pernicová, Lukáš Mejsnar, Světlana Kroftová, Radek Talpa, Radek Skřivan ; odborný garant a editor vydání: Martin Titman. — Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2020. — 68 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; — (Sešit sociální práce ;; č. 8/2020) ISBN 978-80-7421-219-2

sociologie ; adiktologie ; pediatrie ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola : terapie ; sociální práce ; primární prevence ; uživatelé drog ; dítě ; mladiství ; sociální pracovníci ; politika zdravotní – programy ; hodnocení programu ; zdravotně rizikové chování

Doporučení České společnosti pro dětskou stomatologii : postupy v prevenci zubního kazu u dětí a mládeže / autorský kolektiv: Zdeněk Broukal, Romana Koberová Ivančaková, Vlasta Merglová, Jana Dušková, Jana Kaiferová. — 2. aktualizované vydání. — Praha : Colgate-Palmolive česká republika spol. s.r.o., 2021. — 39 stran : ilustrace ;

zubní lékařství ; pediatrie ; zubní kaz : prevence a kontrola ; dítě ; mladiství ; zubní lékařství dětské ; primární prevence : normy

2. sborník kazuistik pacientů s X-vázanou hypofosfatemickou křivicí / zpracovala a vydala společnost Solen, s.r.o. ; redakční úprava: Eva Kultanová. — Olomouc : Solen, Medical education, 2021. — 26 stran : ilustrace, tabulky ; — (Pediatrie pro praxi,; 2021, 22, Supplementum E) ISBN 978-80-7471-378-1

pediatrie ; ortopedie ; familiární hypofosfatemická rachitida : terapie ; humanizované monoklonální protilátky : terapeutické užití ; biologická terapie : metody ; biologické přípravky : terapeutické užití ; dítě

Nepřehlédněte počáteční projevy spinální svalové atrofie (SMA). — [Praha] : [Novartis s.r.o.], [2020 nebo 2021]. — 13 stran : ilustrace ;

pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; zdravotní výchova ; spinální svalové atrofie v dětství : diagnóza ; vývoj dítěte ; časná diagnóza ; kojenec

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA

Vor der Parlamentswahl : Votum für Evropa : Fakten, Hintergründe, Chancen. — Berlin : KomPart, 2019. — 16 stran : ilustrace ; — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 4/2019, 22. Jahrgang)

politologie, politika, zdravotní politika ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; zdravotní politika ; Evropská unie ; vláda ; politika

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Paragrafen für Patienten : Praxis, Positionen, Perspektiven. — Berlin : KomPart, 2019. — 16 stran : ilustrace, — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 11/2019, 22. Jahrgang)

právo, zákonodárství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; zákonodárství lékařské ; reforma zdravotní péče ; zajištění kvality zdravotní péče ; práva pacientů

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA

Gemeinsam mehr erreichen : vier Jahre Präventionsgesetz : Projekte, Perspektiven, Konzepte. — Berlin : KomPart, 2019. — 16 stran : ilustrace ; — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 5/2019, 22. Jahrgang)

management, organizace a řízení zdravotnictví ; preventivní medicína ; mezisektorová spolupráce ; zajištění kvality zdravotní péče ; zdravotní pojištění ; primární prevence ; zákonodárství lékařské

nahoru

PSYCHIATRIE

Strašák jménem jídlo : zaměřeno na strach z jídla a na přístup k vlastnímu já / Kristýna Volfová. — První vydání. — V Praze : Pointa, 2021. — 171 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7650-132-4

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; poruchy příjmu potravy ; zdravý životní styl ; zdravá strava ; sebepojetí ; postoj

Deprese : doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře : [novelizace 2008] / Jiří Raboch, Jaroslava Laňková. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2008. — 16 stran : ilustrace ; — (Doporučené postupy pro praktické lékaře) ISBN 978-80-86998-22-0

psychiatrie ; všeobecné lékařství ; deprese : diagnóza : farmakoterapie ; antidepresiva : terapeutické užití ; farmakoterapie : metody ; praktické lékařství

Kardiovaskulární rizika u schizofrenie a léčba antipsychotiky / Jaromír Švestka. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není známý], [2007]. — 20 listů : ilustrace ;

psychiatrie ; kardiologie ; rizikové faktory kardiovaskulárních chorob ; schizofrenie : farmakoterapie : komplikace ; antipsychotika : škodlivé účinky ; nežádoucí účinky léčiv ; farmakoterapie ; komorbidita ; obezita ; kouření : škodlivé účinky ; dyslipidemie ; hyperglykemie ; diabetes mellitus 2. typu

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Strašák jménem jídlo : zaměřeno na strach z jídla a na přístup k vlastnímu já / Kristýna Volfová. — První vydání. — V Praze : Pointa, 2021. — 171 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7650-132-4

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; psychologie, klinická psychologie ; psychiatrie ; poruchy příjmu potravy ; zdravý životní styl ; zdravá strava ; sebepojetí ; postoj

Odolné dítě : výchova k psychické odolnosti, samostatnosti a vytrvalosti / Pavla Koucká. — Vydání první. — Praha : Portál, 2021. — 215 stran ; ISBN 978-80-262-1842-5

pedagogika ; psychologie, klinická psychologie ; výchova dítěte : psychologie ; dětská psychologie ; psychická odolnost

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Driving the future of nuclear medicine / guest editors: Ken Herrmann, Patrick Veit-Haibach, Wolfgang Andreas Weber. — Reston : Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2019. — 44 stran : ilustrace, tabulky ; — (The journal of nuclear medicine,; Volume 60, supplement 2, September 2019)

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; nukleární lékařství

nahoru

SEXUOLOGIE

Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce : doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře : 2008 / autoři Zlatko Pastor, Libor Záměčník, Václav Chaloupka, Rudolf Červený, Martin Hollý, Daniela Čechurová. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2008. — 10 stran ; — (Doporučené postupy pro praktické lékaře) ISBN 978-80-86998-19-0

všeobecné lékařství ; sexuologie ; andrologie ; erektilní dysfunkce : diagnóza : terapie ; mužské pohlaví ; praktické lékařství ; zdraví mužů

nahoru

SOCIOLOGIE

Sociální práce a drogová problematika dětí a mladistvých / autoři kapitol: Kristina Pernicová, Lukáš Mejsnar, Světlana Kroftová, Radek Talpa, Radek Skřivan ; odborný garant a editor vydání: Martin Titman. — Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2020. — 68 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; — (Sešit sociální práce ;; č. 8/2020) ISBN 978-80-7421-219-2

sociologie ; adiktologie ; pediatrie ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola : terapie ; sociální práce ; primární prevence ; uživatelé drog ; dítě ; mladiství ; sociální pracovníci ; politika zdravotní – programy ; hodnocení programu ; zdravotně rizikové chování

Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století : sborník z konference …. — [Litomyšl] : město Litomyšl, [2007]-2018, [2021]-. — ^^^svazků ;

sociologie ; sociální péče ; sociální práce ; zdravotnické služby ; dějiny 21. století

nahoru

TECHNIKA

Stavby pro bydlení a poskytování sociálních služeb seniorům s využitím lehkého železobetonového skeletu a doplňkových konstrukcí na bázi dřeva / autorský kolektiv: Petr Hájek, Karel Hájek, Aleš Vaněk, Ctislav Fiala, Diana Mariaková. — Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2020. — 55 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7568-302-1

technika ; geriatrie ; projektování a výstavba zařízení : metody ; domovy pro seniory ; zdravotnické služby pro staré lidi ; konstrukční materiály ; železo ; dřevo

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Funkční diagnostika / Kolektiv autorů. — Praha : VŠTVS Palestra s.r.o., 2013. — 50 stran : ilustrace, tabulky ;

tělovýchovné lékařství ; spirometrie ; ergometrie

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce : doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře : 2008 / autoři Zlatko Pastor, Libor Záměčník, Václav Chaloupka, Rudolf Červený, Martin Hollý, Daniela Čechurová. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2008. — 10 stran ; — (Doporučené postupy pro praktické lékaře) ISBN 978-80-86998-19-0

všeobecné lékařství ; sexuologie ; andrologie ; erektilní dysfunkce : diagnóza : terapie ; mužské pohlaví ; praktické lékařství ; zdraví mužů

Deprese : doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře : [novelizace 2008] / Jiří Raboch, Jaroslava Laňková. — Praha : Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2008. — 16 stran : ilustrace ; — (Doporučené postupy pro praktické lékaře) ISBN 978-80-86998-22-0

psychiatrie ; všeobecné lékařství ; deprese : diagnóza : farmakoterapie ; antidepresiva : terapeutické užití ; farmakoterapie : metody ; praktické lékařství

nahoru

VZÁCNÉ NEMOCI

Osm příběhů z každodenního života se vzácným onemocněním / editorial Anna Arellanesová, René Břečťan, Kateřina Uhlíková. — Praha : Česká asociace pro vzácná onemocnění, 2019. — 11 stran : ilustrace ; — (ČAVO ;; Speciál, 2019)

vzácné nemoci ; vzácné nemoci ; životní styl ; činnosti denního života ; management nemoci ; dějiny 21. století ; chronická nemoc ; pacienti : dějiny

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Nepřehlédněte počáteční projevy spinální svalové atrofie (SMA). — [Praha] : [Novartis s.r.o.], [2020 nebo 2021]. — 13 stran : ilustrace ;

pediatrie ; genetika, lékařská genetika ; zdravotní výchova ; spinální svalové atrofie v dětství : diagnóza ; vývoj dítěte ; časná diagnóza ; kojenec

Gesundheit lässt sich lernen : Gesundheitskompetenz : Vorstellung der Preisträger. — Berlin : KomPart, 2019. — 15 stran : ilustrace, — (Gesundheit und Gesellschaft,; Spezial 7-8/2019, 22. Jahrgang)

zdravotní výchova ; zdravotní gramotnost ; zdravotní výchova

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Doporučení České společnosti pro dětskou stomatologii : postupy v prevenci zubního kazu u dětí a mládeže / autorský kolektiv: Zdeněk Broukal, Romana Koberová Ivančaková, Vlasta Merglová, Jana Dušková, Jana Kaiferová. — 2. aktualizované vydání. — Praha : Colgate-Palmolive česká republika spol. s.r.o., 2021. — 39 stran : ilustrace ;

zubní lékařství ; pediatrie ; zubní kaz : prevence a kontrola ; dítě ; mladiství ; zubní lékařství dětské ; primární prevence : normy