Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Muzeum – předmět měsíce:

Národní lékařská knihovna v historické fotografii
Více o předmětu měsíce se dozvíte na stránkách našeho Zdravotnického muzea
https://muzeum.nlk.cz/2019/05/predmet-mesice-kveten-2019/.