Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Prosinec 2019

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Paměti přírodního léčitele / Jan Mikolášek ; doslov Martin Šulc. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2019. — 316 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace ; ISBN 978-80-204-5503-1

tradiční lékařství ; fytoterapie ; léčivé rostliny ; alternativní lékařství

Epigenetika : chytrý průvodce pro každý den / Blanka Gololobovová. — 1. vydání. — Praha : Blue step spol. s r.o., 2019. — 296 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-905767-3-5

alternativní lékařství ; epigenomika : klasifikace ; poruchy vyvolané vnějšími činiteli : klasifikace : prevence a kontrola ; dietoterapie : metody ; pohybová aktivita ; preventivní lékařství ; zdraví

Přírodní léky na bolest : zbavte se bolesti pomocí přírodních léků a cvičení / Yann Rougier & Marie Borrel ; z anglického originálu Natural painkillers přeložil Jan Kovář. — Olomouc : ANAG, [2019]. — 127 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-7554-236-6

alternativní lékařství ; nemoci výživy a metabolismu : dietoterapie ; dietoterapie : metody ; dechová cvičení : metody ; relaxační terapie : metody ; management bolesti : metody

nahoru

ANATOMIE

Strečink a trénink pro běžce – anatomie : ilustrovaný průvodce zapojením svalů pro maratonskou vytrvalost a výkon / Philip Striano, Lisa Purcell ; překlad: Svatopluk Večerek. — 1. vydání. — Brno : CPress, 2016. — 158 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-1180-2

běh ; tělovýchovné lékařství ; vytrvalostní trénink ; strečink ; anatomie ; anatomie ; sportovní úrazy : prevence a kontrola

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY

DigiDetox : jak na digitální minimalismus / Matěj Krejčí. — První vydání. — Praha : Pointa, 2019. — 217 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88335-42-9

internet ; závislost (psychologie) ; užívání mobilních telefonů ; počítače ; životní styl ; psychologie, klinická psychologie ; behaviorální vědy

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Pokroky v diagnostice a léčbě idiopatických zánětů / Milan Lukáš et al.. — První vydání. — Praha : Galén, [2019]. — 261stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7492-453-8

idiopatické střevní záněty : diagnostické zobrazování : chirurgie : terapie ; nemoci trávicího systému ; gastrointestinální endoskopie ; gastroenterologie

nahoru

GERIATRIE

Nefarmakologická léčba v geriatrii / Katarína Zrubáková, Ivan Bartošovič a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 173 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-2207-3

geriatrie ; geriatrické ošetřovatelství : metody ; rehabilitace : metody ; speciální vzdělávání : metody ; kognitivní remediace : metody ; zdravotnické služby pro staré lidi

Biografie v péči o seniory / Eva Procházková. — 1. vydámí. — Praha : Grada, 2019. — 199 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-271-1008-7

geriatrie ; geriatrie ; staří ; geriatrické ošetřovatelství : metody ; psychoterapie : metody ; autobiografie jako téma

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Reflexe : sloupky z Reflexu / Cyril Höschl. — První vydání. — Praha : Galén, [2019]. — 235 stran ; ISBN 978-80-7492-451-4

humanitní vědy a umění ; sociologie ; sociální problémy ; lékaři ; literatura ; postoj

nahoru

CHIRURGIE

Ošetřovatelský proces v chirurgii / Ľubica Libová, Hilda Balková, Monika Jankechová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2019. — 162 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-2466-4

chirurgické ošetřovatelství ; ošetřovatelská péče ; péče o pacienta ; chirurgie ; ošetřovatelství

nahoru

KARDIOCHIRURGIE

Kardiochirurgie v instruktivních kazuistikách / Vojtěch Kurfirst a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2019]. — 231 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-631-3

nemoci srdce : chirurgie : terapie ; nemoci srdečních chlopní : chirurgie : terapie ; kardiochirurgické výkony ; kardiochirurgie ; diferenciální diagnóza

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Hovory s doktory : 12 pohledů na zdraví, lásku, víru… a život / Barbara Nesvadbová, Jakub Knězů. — Praha : Euromedia Group, a. s., 2019. — 192 stran : ilustrace ; — (Universum) ISBN 978-80-242-6326-7

lékařství ; lékařství ; lékaři

nahoru

NEUROLOGIE

Spinální neurologie / Ivana Štětkářová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2019]. — 482 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-626-9

neurologie ; neurologie ; mícha : anatomie a histologie : fyziologie : patologie ; poranění míchy : diagnostické zobrazování : diagnóza : chirurgie : klasifikace ; nemoci míchy : diagnóza : farmakoterapie : chirurgie : klasifikace ; páteř : patologie ; neurofyziologie

Poruchy dýchání ve spánku – chirurgická léčba / Jaroslav Betka, Jaroslava Kubíčková, Jan Klozar, Karel Šonka a kolektiv ; editor Viktor Chrobok. — 1. vydání. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2019. — 274 stran : ilustrace, tabulky ; — (Medicína hlavy a krku) ISBN 978-80-7311-197-7

poruchy dýchání ; poruchy spánku a bdění ; obstrukční spánková apnoe : diagnóza : chirurgie : terapie ; týmová péče o pacienty ; neurologie ; pneumologie a ftizeologie

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

IQ střev : jak břišní mozek řídí naše tělesné a duševní zdraví / Joachim Bernd Vollmer ; z německého originálu Der Darm-IQ : wie das Bauchhirn unsen körperliches und seelisches Wohlbefinden steuert přeložil Miroslav Hubáček. — Olomouc : ANAG, [2016]. — 158 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7554-023-2

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; holistické zdraví ; gastrointestinální trakt ; nemoci výživy a metabolismu : dietoterapie ; dietoterapie : metody

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Ošetřovatelský proces v chirurgii / Ľubica Libová, Hilda Balková, Monika Jankechová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2019. — 162 stran : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-271-2466-4

chirurgické ošetřovatelství ; ošetřovatelská péče ; péče o pacienta ; chirurgie ; ošetřovatelství

nahoru

PLASTICKÁ CHIRURGIE

Estetické operace nosu v klinické praxi / Jan Měšťák. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 207 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; ISBN 978-80-271-2593-7

plastická chirurgie ; plastická chirurgie : metody ; rinoplastika : metody

nahoru

PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Poruchy dýchání ve spánku – chirurgická léčba / Jaroslav Betka, Jaroslava Kubíčková, Jan Klozar, Karel Šonka a kolektiv ; editor Viktor Chrobok. — 1. vydání. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2019. — 274 stran : ilustrace, tabulky ; — (Medicína hlavy a krku) ISBN 978-80-7311-197-7

poruchy dýchání ; poruchy spánku a bdění ; obstrukční spánková apnoe : diagnóza : chirurgie : terapie ; týmová péče o pacienty ; neurologie ; pneumologie a ftizeologie

nahoru

PSYCHIATRIE

Rozdělené self : existenciální studie o duševním zdraví a nemoci / Ronald D. Laing ; přeložily Margarita Bartošová a Pavla Le Roch. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 231 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1544-8

duševní zdraví ; schizofrenie a poruchy s psychotickými rysy ; psychiatrie

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Anatomie lidské destruktivity : můžeme ovlivnit její podstatu a následky? / Erich Fromm ; přeložil Bedřich Placák. — Vydání třetí, v Portále první. — Praha : Portál, 2019. — 495 stran ; ISBN 978-80-262-1542-4

agrese : psychologie ; násilí : psychologie ; psychoanalytická teorie ; psychologie, klinická psychologie

DigiDetox : jak na digitální minimalismus / Matěj Krejčí. — První vydání. — Praha : Pointa, 2019. — 217 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-88335-42-9

internet ; závislost (psychologie) ; užívání mobilních telefonů ; počítače ; životní styl ; psychologie, klinická psychologie ; behaviorální vědy

Mateřství se mi stalo pastí : příběhy matek s depresí / TracyThompson ; přeložila Pavla Le Roch. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 199 stran ; ISBN 978-80-262-1547-9

matky : psychologie ; deprese ; výchova dítěte ; mateřské chování : psychologie ; psychologie, klinická psychologie

Co by vaše dítě s ADHD chtělo, abyste věděli / Sharon Saline ; přeložila Monika Kittová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 230 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1513-4

hyperkinetická porucha : psychologie ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; komunikace ; výchova dítěte : psychologie ; konflikt v rodině ; psychologie, klinická psychologie

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace / Jiřina Holubářová, Dagmar Pavlů. — 3. vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017-. — ^^^svazky : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-3607-8

rehabilitační a fyzikální medicína ; muskuloskeletální nemoci : rehabilitace ; neurofyziologie ; strečink : metody

Počítačové a robotické technologie v klinické rehabilitaci / Barbora Kolářová, Jiří Stacho, Martina Jiráčková, Petr Konečný, Lucie Navrátilová. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. — 142 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5403-0

rehabilitace ; robotika : přístrojové vybavení ; fyzioterapie (techniky) ; počítače ; rehabilitační a fyzikální medicína

nahoru

SOCIOLOGIE

Reflexe : sloupky z Reflexu / Cyril Höschl. — První vydání. — Praha : Galén, [2019]. — 235 stran ; ISBN 978-80-7492-451-4

humanitní vědy a umění ; sociologie ; sociální problémy ; lékaři ; literatura ; postoj

Homeless guide : jak přežít na ulici a užít si to / Tony Havlík. — 1. vydání. — Brno : BizBooks, 2019. — 253 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-265-0885-4

sociologie ; lidé bez domova ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; interpersonální vztahy ; péče o sebe ; sociálně ekonomické faktory

nahoru

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

DNA jako občanský průkaz : lekce z genetiky / Pavel Lízal ; ilustrace Nikola Kalinová. — 1. vydání. — Brno : Munipress, 2019. — 113 stran : ilustrace ; — (Munice ;; 4. svazek) ISBN 978-80-210-9381-2

soudní antropologie ; DNA : analýza : genetika ; genetika člověka ; soudní lékařství

Soudnělékařská diagnostika náhlé smrti / Ivan Bouška, Pavel Toupalík. — 2., upravené vydání. — Praha : Karolinum, 2012. — 55 stran ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-2138-8

náhlá smrt : etiologie ; soudní lékařství ; soudní lékařství

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Strečink a trénink pro běžce – anatomie : ilustrovaný průvodce zapojením svalů pro maratonskou vytrvalost a výkon / Philip Striano, Lisa Purcell ; překlad: Svatopluk Večerek. — 1. vydání. — Brno : CPress, 2016. — 158 stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-264-1180-2

běh ; tělovýchovné lékařství ; vytrvalostní trénink ; strečink ; anatomie ; anatomie ; sportovní úrazy : prevence a kontrola

nahoru

TRAUMATOLOGIE

Traumatologie / Petr Wendsche, Radek Veselý. — Druhé, přepracované a rozšířené vydání. — Praha : Galén, [2019]. — xx, 371 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-452-1

rány a poranění ; fraktury kostí ; rekonstrukční chirurgické výkony ; fixace fraktur ; traumatologie

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Health systems respond to noncommunicable diseases : time for ambition / edited by Melitta Jakab, Jill Farrington, Liesbeth Borgermans, Frederiek Mantingh. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2018]. — ix, 277 stran : ilustrace, grafy ISBN 978-92-890-5340-2

chronická nemoc : prevence a kontrola ; poskytování zdravotní péče ; reforma zdravotní péče ; zdravotní politika ; veřejné zdravotnictví

nahoru

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Jsou metabolická onemocnění příčinou všech nemocí? : orgánový pohled na metabolická rizika / Štěpán Svačina. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2019. — 126 stran : barevné ilustrace ; — (Edice postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-5292-4

vnitřní lékařství ; metabolické nemoci : etiologie : klasifikace ; rizikové faktory ; nádory : metabolismus ; obezita : metabolismus

nahoru

ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

What is the evidence on the policy specifications, development processes and effectiveness of existing front-of-pack food labelling policies in the WHO European Region? / Bridget Kelly, Jo Jewell. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2018]. — ix, 66 stran : ilustrace — (Health Evidence Network synthesis report,; 61) ISBN 978-92-890-5368-6

potraviny ; zdravá strava ; označování potravin ; chování spotřebitelů ; preference v jídle ; psychologie ; podpora zdraví ; zákonodárství potravinářské ; hodnocení programu ; zemědělství a potravinářství