Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Leden 2020

Nové knihy ve fondu NLK


nahoru

ADIKTOLOGIE


Zápisník alkoholičky / Michaela Duffková ; ilustrace Jindra Applová. — Vydání první. — Praha : Motto, 2020. — 243 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-267-1707-2

adiktologie ; alkoholici ; ženy ; alkoholismus : terapie ; sociální problémy ; návykové chování : terapie ; rodinné vztahy ; blogování ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; terapie

nahoru

AKUPUNKTURA A TRADIČNÍ MEDICÍNA


Tradiční čínská léčebná masáž : učebnice léčebné masáže Tuina / Alexander Meng ; z německého originálu Lehrbuch der Tuina-Therapie … přeložil Miroslav Hubáček. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2015]. — 352 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7336-781-7

akupunktura a tradiční medicína ; masáž : metody ; tradiční čínská medicína : metodyAkupresurní tejpování : život bez omezení / Winfried Weber ; z německého originálu Klastern: Leben ohne Einschränkung … přeložila Jana Bílková. — Vydání první. — Olomouc : Fontána, [2019]. — 132 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-7336-982-8

akupunktura a tradiční medicína ; akupresura : metody ; management bolesti : metody ; komplementární terapie : metody ; kineziologie aplikovaná : metody ; tejpovací páska ; tradiční čínská medicína

nahoru

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE


Potravinová alergie : jak na ni / Martin Fuchs et al.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta a. s., 2019. — 559 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-204-5572-7

potravinová alergie : diagnóza : terapie ; alergologie a imunologie

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Jak na zdravé zuby : přírodní léčba a péče o chrup / Dominik Nischwitz ; z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2020. — 285 stran : ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-242-6348-9

zubní lékařství ; alternativní lékařství ; zuby : imunologie : mikrobiologie : patologie ; ústa ; orální zdraví ; orální hygiena : metody ; zdraví ; holistické zdraví ; imunitní systém ; komplementární terapie ; biochemie ; stomatologická péče ; dietoterapie ; preventivní zubní lékařstvíSpiritualita wellness / Jiří Tůma, Milada Krejčí, Václav Hošek. — 1. vydání. — Praha : Grada : 2018. — 120 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-247-2893-3

alternativní lékařství ; spiritualita ; spirituální terapie ; podpora zdraví ; kvalita života ; duševní zdraví ; péče o sebe ; jóga ; filosofie ; komplementární terapie ; výzkum

nahoru

ANATOMIE


Anatomie člověka II : splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí / Libor Páč. — 2. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2019. — 192 stran ; ISBN 978-80-210-9207-5

anatomie ; anatomie : klasifikace : výchova ; kardiovaskulární systém : anatomie a histologie ; vnitřnosti : anatomie a histologie ; endokrinní systém : anatomie a histologie ; lymfatický systém : anatomie a histologie ; trávicí systém : anatomie a histologie ; dýchací systém : anatomie a histologie ; urogenitální systém : anatomie a histologieAnatomie těla v pohybu : základní kurz anatomie kostí, svalů a kloubů / Theodore Dimon, Jr. ; ilustrace John Qualter ; z anglického originálu Anatomy of the moving body … přeložila Martina Regnerová. — Druhé, revidované vydání. — Praha : Euromedia, 2017. — 261 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7549-158-9

anatomie ; anatomie : klasifikace ; pohyb ; muskuloskeletální systém : anatomie a histologie ; tělo lidské

nahoru

ANGIOLOGIE


Hypertenze / Jiří Widimský a kolektiv. — Páte aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, [2019]. — 553 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-621-4

hypertenze : diagnóza : terapie ; antihypertenzíva : farmakologie : terapeutické užití ; kardiologie ; angiologie ; cévní mozková příhoda : prevence a kontrola ; měření krevního tlaku : metodyLipidy v ordinaci praktického lékaře : pro lékaře a farmaceuty / Richard Češka, Michal Prokeš. — [Místo vydání není známé] : [PACE], [2005]. — 134 stran : ilustrace, tabulky ;

hyperlipoproteinemie : diagnóza : terapie ; dyslipidemie : diagnóza : terapie ; hypolipidemika : farmakologie : terapeutické užití ; ateroskleróza : etiologie : prevence a kontrola ; kardiologie ; angiologieLymfedém – cviky, které pomáhají : edukační materiál pro pacienty / zpracovala: Elena Macháčková, Vlastimila Šalmanová ; odborný poradce: Kateřina Libigerová. — Olomouc : Fakultní nemocnice Olomouc, [mezi 2009-2015]. — 4 nečíslované strany : ilustrace

lymfedém : rehabilitace ; angiologie ; terapie cvičenímPatient blood management – proč? / Josip Slipac. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2020. — 134 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7553-759-1

angiologie ; anemie : terapie ; krevní transfuze ; krev ; perioperační péče ; směrnice pro lékařskou praxi jako téma

nahoru

BEHAVIORÁLNÍ VĚDY


Emoce pod kontrolou / Matthew McKay, Jeffrey C. Wood, Jeffrey Brantley ; z anglického originálu The dialectical behavior therapy skills workbook přeložila Hana Antonínová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 262 stran ; ISBN 978-80-262-1561-5

psychoterapie ; behaviorální vědy ; emoce ; psychický stres : terapie ; afektivní symptomy : terapie ; duševní zdraví ; self-management : metody ; sebekontrola : psychologie ; emoční inteligence ; všímavost ; interpersonální vztahy ; dialektická behaviorální terapie : metodySpánek : mýtus osmi hodin, síla šlofíků a nový program pro dobití baterií vašeho těla i mysli / Nick Littlehales ; z anglického originálu Sleep … přeložila Dina Podzimková. — 1. vydání. — Praha : XYZ, 2019. — 222 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7597-545-4

behaviorální vědy ; psychologie, klinická psychologie ; spánek ; odpočinek ; regenerace ; zdravý životní styl ; psychofyziologie ; poruchy spánku a bdění : terapie

nahoru

BIOLOGIE


Modelové otázky k přijímacím zkouškám : biologie : 2019 / kolektiv autorů: Alena Kučerová, Marie Ludvíková, Jiří Cais, Martin Pešta. — Plzeň : Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta, 2019. — 143 stran ; ISBN 978-80-88120-25-4

biologie ; biologie : výchova ; univerzity ; přijímací zkouška na vysokou školu ; studium lékařstvíKlinická radiobiologie / Renata Havránková – editor. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 184 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-247-4098-0

biologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radiobiologie ; buňky : účinky záření ; záření ; hygiena záření ; radiační účinky ; radiační poranění : ošetřování ; únik radioaktivních látek ; medicína katastrof

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ


80 let jsme vám nablízku, aneb, Příběh novoměstské nemocnice / autorka: Tamara Pecková Homolová. — Vydání první. — Nové Město na Moravě : Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, 2019. — 80 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, plány, faksimile ; ISBN 978-80-270-6969-9

dějiny lékařství ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; nemocnice : dějiny ; nemocnice krajské : dějiny ; nemocnice veřejné : dějiny ; nemocnice všeobecné : dějiny

nahoru

DERMATOVENEROLOGIE


Péče o chronický bércový vřed : edukační materiál pro pacienty / zpracovala: Martina Chalánková, Filip Havelka, Ivana Lhotská, Věra Ovesná, Marie Pavlištíková, Jana Rajnochová ; odborný poradce: Jaroslav Urbánek, Jan Šternberský. — Olomouc : Fakultní nemocnice Olomouc, [2013]. — 4 nečíslované strany : ilustrace

bércové vředy : ošetřování ; okluzivní ošetření rány ; hojení ran ; dermatovenerologie

nahoru

DIAGNOSTIKA


Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi / Ivan Struhár, Jan Novotný, Martina Bernaciková, Kateřina Kapounková, Vladimír Pospíchal, Iva Tomášková. — Vydání druhé, doplněné. — Brno : Masarykova univerzita, nakladatelství MUNI Press, 2019. — 129 stran : ilustrace, tabulky ; — (MUNI sport) ISBN 978-80-210-9431-4

diagnostika ; tělovýchovné lékařství ; cvičení ; sporty ; tělesná námaha ; tělesná zdatnost ; zátěžový test : metody ; diagnóza

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ


Code essentials 1 : annotated international code of marketing of breastmilk substitutes and subsequent WHA resolutions / writers Yeong Joo Kean, Megan Jessica Bardsley ; editor Annelis Allain. — Second edition. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2018. — i, 40 stran : ilustrace ; ISBN 978-983-9075-31-1

politologie, politika, zdravotní politika ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; Světová zdravotnická organizace ; zákonodárství jako téma ; náhražky mateřského mléka : zákonodárství a právo ; kojení ; marketing : zákonodárství a právo ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právoCode essentials 2 : guidelines for policy makers on implementing the international code of marketing of breastmilk substitutes and subsequent WHA resolutions / writers Yeong Joo Kean, Megan Jessica Bardsley, Constance Ching ; editor Annelis Allain. — Second edition. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2018. — ii, 71 stran ; ISBN 978-983-9075-32-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; Světová zdravotnická organizace ; zákonodárství jako téma ; náhražky mateřského mléka : zákonodárství a právo ; kojení ; marketing : zákonodárství a právo ; politika – provádění ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právoCode essentials 3 : responsibilities of health workers under the international code of marketing of breastmilk substitutes and subsequent world health assembly resolutions / writers Yeong Joo Kean, Megan Jessica Bardsley, Constance Ching ; editor Annelis Allain. — Second edition. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2018. — ii, 45 stran : ilustrace ; ISBN 978-983-9075-33-5

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; Světová zdravotnická organizace ; zákonodárství jako téma ; náhražky mateřského mléka : zákonodárství a právo ; kojení ; marketing : zákonodárství a právo ; zdravotnický personál ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právoCode essentials 4 : complying with the international code of marketing of breastmilk substitutes and subsequent WHA resolutions : a guide for regulators compliance staff / writers Yeong Joo Kean, Megan Jessica Bardsley, Constance Ching ; editor Jean-Pierre Allain. — Second edition. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2018. — ii, 69 stran ; ISBN 978-983-9075-34-2

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; zákonodárství jako téma ; náhražky mateřského mléka : zákonodárství a právo ; kojení ; marketing : zákonodárství a právo ; politika – provádění ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právoState of the code by country : a survey of measures taken by governments to implement the provisions of the International Code of Marketing Breastmilk Substitutes & subsequent World Health Assembly resolutions / writing & compilation Yeong Joo Kean, Jane Tang, Constance Ching ; editing Annelies Allain with input from Lida Lhotska, Patti Rundall and Elisabeth Sterken. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2018. — 1 kládaný list (6 nečíslovaných stran)

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; náhražky mateřského mléka : ekonomika : zákonodárství a právo ; marketing : zákonodárství a právo ; průzkumy a dotazníky : statistika a číselné údaje ; zákonodárství jako téma ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právo ; nutriční terapie, dietoterapie a výživaProtecting infant health : a health workers‘ guide to the international code of marketing of breastmilk substitutes / revised by Yeong Joo Kean and Constance Ching, from an original version written by Annelies Allain. — 12th edition. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2019. — 38 stran : ilustrace ; ISBN 978-983-9075-35-9

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; kojenec ; náhražky mateřského mléka : ekonomika : zákonodárství a právo ; marketing : zákonodárství a právo ; sociální péče o kojence ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako téma

nahoru

EPIDEMIOLOGIE


Hygiene and epidemiology : selected chapters / Vladimír Bencko et al.. — Second revised edition. — Prague : Karolinum Press, 2019. — 236 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4306-9

hygiena ; epidemiologie ; epidemiologie ; hygiena ; hygiena prostředí ; životní styl ; potraviny ; podpora zdraví

nahoru

ETIKA, BIOETIKA, LÉKAŘSKÁ ETIKA


Legislatíva verzus zdravotníctvo / Viera Simočková, Ján Peřina. — Martin : Vydavateľstvo Osveta, spol. s r. o., 2019. — 158 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-8063-483-4

právo, zákonodárství ; etika, bioetika, lékařská etika ; zákonodárství nemocniční ; zákonodárství lékařské ; zákonodárství ošetřovatelské ; zákonodárství jako téma ; právní vědy ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; klinická etika

nahoru

FARMACIE A FARMAKOLOGIE


Cena vítězství : moderní historie dopingu / Mads Drange ; z norského originálu Medaljenes pris Štěpánka Horáková. — Praha : Dobrovský, 2020. — 311 stran ; — (Pangea) ISBN 978-80-7585-072-0

tělovýchovné lékařství ; farmacie a farmakologie ; doping ve sportu : dějiny : etika ; sporty : dějiny : etika ; sportovci ; atletický výkon ; látky zvyšující výkon : dějiny : škodlivé účinky ; kontrola léčiv a omamných látek : dějiny ; sociální problémy ; uživatelé drog ; odhalování abúzu drog ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; dějiny 21. stoletíZáklady speciální farmakologie / autoři Ondřej Pleskot, Josef Herink, Josef Fusek. — 1. vydání. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. — 247 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7560-258-9

farmakologie ; farmacie a farmakologie ; léčivé přípravky

nahoru

FARMAKOTERAPIE


Jak správně užívat antibiotika. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2018. — 2 nečíslované strany : ilustrace — (Nové karty-krátké intervence ;; 14 A)

antibakteriální látky ; medikační omyly ; léčivé přípravky : aplikace a dávkování ; farmakoterapie

nahoru

FYZIKA, BIOFYZIKA


Barevné vidění : kolorimetrie / Miroslav Dohnal. — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. — 287 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-7560-246-6

fyzika, biofyzika ; oftalmologie ; vidění barevné ; vnímání barev ; kolorimetrie : metody ; oči – fyziologické jevy ; světloModelové otázky k přijímacím zkouškám : fyzika : 2019 / kolektiv autorů: Jiří Beneš, Zdeněk Kubeš. — Plzeň : Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta, 2019. — 115 stran : tabulky ; ISBN 978-80-88120-27-8

fyzika, biofyzika ; fyzika : výchova ; univerzity ; přijímací zkouška na vysokou školu ; studium lékařství

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ


Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce / Jan Evangelista Purkyně ; z německého originálu přeložili Jaromír Loužil a Tomáš Hermann. &, Sborník esejí O duši Země a romantické vědě / k vydání připravili Tomáš Hermann a Václav Cílek. — Vydání 2., upravené. — Praha : Academia, 2019. — 318 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-200-3037-5

přírodní vědy ; humanitní vědy a umění ; dějiny 18. století ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; přírodní vědy : dějiny ; filosofie ; metafyzika

nahoru

HYGIENA


Hygiene and epidemiology : selected chapters / Vladimír Bencko et al.. — Second revised edition. — Prague : Karolinum Press, 2019. — 236 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4306-9

hygiena ; epidemiologie ; epidemiologie ; hygiena ; hygiena prostředí ; životní styl ; potraviny ; podpora zdraví

nahoru

CHEMIE, KLINICKÁ CHEMIE


Modelové otázky k přijímacím zkouškám : chemie : 2019 kolektiv autorů: Václav Babuška, Vlastimil Kulda. — Plzeň : Univerzita Karlova. Lékařská fakulta v Plzni, 2019. — 126 stran ; ISBN 978-80-88120-26-1

chemie, klinická chemie ; chemie : výchova ; univerzity ; přijímací zkouška na vysokou školu ; studium lékařstvíNázvosloví organických sloučenin / Karolína Sezemská. — Vydání 2., upravené. — Praha : Academia, 2020. — 239 stran ; ISBN 978-80-200-3075-7

chemie, klinická chemie ; chemie organická ; terminologie jako téma

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ


Co dělat, pokud cestujete z oblastí nákazy novým koronavirem a objeví se u vás teplota, kašel nebo dušnost? / zpracoval Státní zdravotní ústav, Praha podle CDC, USA. — Praha : Státní zdravotní ústav, [2020]. — Plakát : ilustrace

infekční lékařství ; koronavirové infekce : prevence a kontrola ; cestováníPraktikum lékařské mikrobiologie / Helena Žemličková a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Nakladatelství Karolinum, 2019. — 52 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-4378-6

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; infekční lékařství ; bakteriologické techniky : metody ; studium lékařství ; infekční lékařství : výchova ; mikrobiologie : výchova ; virologie ; parazitologie

nahoru

KARDIOLOGIE


Lipidy v ordinaci praktického lékaře : pro lékaře a farmaceuty / Richard Češka, Michal Prokeš. — [Místo vydání není známé] : [PACE], [2005]. — 134 stran : ilustrace, tabulky ;

hyperlipoproteinemie : diagnóza : terapie ; dyslipidemie : diagnóza : terapie ; hypolipidemika : farmakologie : terapeutické užití ; ateroskleróza : etiologie : prevence a kontrola ; kardiologie ; angiologieDocumenta Ciba-Geigy : Internationales Forum für den Artz : Kardiovaskuläre Pharmakotherapie : Berichte vom XIII. Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie in Amsterdam und vom IV. Internationalen Symposium über Kardiovaskuläre Pharmakotherapie in Genf. — Basel : Ciba-Geigy AG, [1991]. — 15 stran : ilustrace ;

kardiovaskulární nemoci : farmakoterapie ; kardiovaskulární látky : farmakologie : terapeutické užití ; kardiologieHypertenze / Jiří Widimský a kolektiv. — Páte aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, [2019]. — 553 stran : ilustrace, tabulky ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-621-4

hypertenze : diagnóza : terapie ; antihypertenzíva : farmakologie : terapeutické užití ; kardiologie ; angiologie ; cévní mozková příhoda : prevence a kontrola ; měření krevního tlaku : metody

nahoru

KNIHOVNICTVÍ, INFORMAČNÍ VĚDA A MUZEOLOGIE


Přístup k plným textům z domova : české i zahraniční tituly dostupné 24/7 : e-zdroje NLK : portál e-zdrojů NLK / Klára Mašková. — Praha : Národní lékařská knihovna, 2019. — 1 plakát

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; lékařství ; lékařské knihovny ; informační služby ; databáze jako témaInformace o informaci, aneb, Nový pohled na tento svět / Pavel Beneš. — Praha : Alternativa, 2019. — 216 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-86936-51-2

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; informatika ; informační teorie ; věda ; filosofie ; komplementární terapie

nahoru

LÉKAŘSTVÍ


Přístup k plným textům z domova : české i zahraniční tituly dostupné 24/7 : e-zdroje NLK : portál e-zdrojů NLK / Klára Mašková. — Praha : Národní lékařská knihovna, 2019. — 1 plakát

knihovnictví, informační věda a muzeologie ; lékařství ; lékařské knihovny ; informační služby ; databáze jako témaLékařské pamluvy / Vít Skalička. — Praha : Maxdorf, [2019]. — 135 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7345-632-0

lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; jazyk (prostředek komunikace) ; slovní zásoba ; lékařstvíSlovník lékařských zkratek / Jan Hugo, Martin Vokurka, Markéta Fidlerová a kolektiv. — 2. rozšířené a aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, [2019]. — 319 stran ; ISBN 978-80-7345-633-7

lingvistika, lékařská terminologie ; lékařství ; lékařství ; terminologie jako téma ; zkratky jako téma

nahoru

LINGVISTIKA, LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE


Lékařské pamluvy / Vít Skalička. — Praha : Maxdorf, [2019]. — 135 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7345-632-0

lingvistika, lékařská terminologie ; terminologie jako téma ; jazyk (prostředek komunikace) ; slovní zásoba ; lékařstvíSlovník lékařských zkratek / Jan Hugo, Martin Vokurka, Markéta Fidlerová a kolektiv. — 2. rozšířené a aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, [2019]. — 319 stran ; ISBN 978-80-7345-633-7

lingvistika, lékařská terminologie ; lékařství ; lékařství ; terminologie jako téma ; zkratky jako témaPosilování mentální kondice : 365 úkolů na celý rok / Jana Bílková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 143 stran ; ISBN 978-80-262-1560-8

psychologie, klinická psychologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; myšlení ; jazyk (prostředek komunikace) ; hra a hračky : psychologie ; učení

nahoru

MIKROBIOLOGIE, LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE


Praktikum lékařské mikrobiologie / Helena Žemličková a kolektiv. — Vydání první. — Praha : Nakladatelství Karolinum, 2019. — 52 stran : ilustrace, tabulky ; — (Učební texty Univerzity Karlovy) ISBN 978-80-246-4378-6

mikrobiologie, lékařská mikrobiologie ; infekční lékařství ; bakteriologické techniky : metody ; studium lékařství ; infekční lékařství : výchova ; mikrobiologie : výchova ; virologie ; parazitologie

nahoru

NEUROLOGIE


100 jednoduchých věcí, které můžete udělat proti Alzheimerově nemoci a úbytku paměti / Jean Carperová ; s předmluvou Radkina Honzáka ; z anglického originálu 100 simple things you can do to prevent Alzheimer’s and age-related memory loss … přeložila Jana Klimešová. — Vydání druhé. — Praha : Vyšehrad, 2020. — 284 stran ; ISBN 978-80-7601-245-5

neurologie ; mozek ; paměť ; primární prevence : metody ; Alzheimerova nemoc : prevence a kontrola

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA


Proč jsem přišla do obchodu? Nakoupit si zdroje jódu. Chci mít totiž zakrátko zdravé chytré děťátko. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2018. — 2 nečíslované strany : ilustrace

jod ; fyziologie výživy v těhotenství ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy ; potraviny a nápojeKojení. — Praha : Vysoká škola zdravotnická o.p.s., [2018]. — 2 nečíslované strany : ilustrace — (Nové karty-krátké intervence ;; 12 A)

kojení ; fyziologie výživy kojenců ; kojenec ; novorozenec ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; pediatrieCode essentials 2 : guidelines for policy makers on implementing the international code of marketing of breastmilk substitutes and subsequent WHA resolutions / writers Yeong Joo Kean, Megan Jessica Bardsley, Constance Ching ; editor Annelis Allain. — Second edition. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2018. — ii, 71 stran ; ISBN 978-983-9075-32-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; Světová zdravotnická organizace ; zákonodárství jako téma ; náhražky mateřského mléka : zákonodárství a právo ; kojení ; marketing : zákonodárství a právo ; politika – provádění ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právoCode essentials 3 : responsibilities of health workers under the international code of marketing of breastmilk substitutes and subsequent world health assembly resolutions / writers Yeong Joo Kean, Megan Jessica Bardsley, Constance Ching ; editor Annelis Allain. — Second edition. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2018. — ii, 45 stran : ilustrace ; ISBN 978-983-9075-33-5

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; Světová zdravotnická organizace ; zákonodárství jako téma ; náhražky mateřského mléka : zákonodárství a právo ; kojení ; marketing : zákonodárství a právo ; zdravotnický personál ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právoCode essentials 1 : annotated international code of marketing of breastmilk substitutes and subsequent WHA resolutions / writers Yeong Joo Kean, Megan Jessica Bardsley ; editor Annelis Allain. — Second edition. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2018. — i, 40 stran : ilustrace ; ISBN 978-983-9075-31-1

politologie, politika, zdravotní politika ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; Světová zdravotnická organizace ; zákonodárství jako téma ; náhražky mateřského mléka : zákonodárství a právo ; kojení ; marketing : zákonodárství a právo ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právoProtecting infant health : a health workers‘ guide to the international code of marketing of breastmilk substitutes / revised by Yeong Joo Kean and Constance Ching, from an original version written by Annelies Allain. — 12th edition. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2019. — 38 stran : ilustrace ; ISBN 978-983-9075-35-9

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; kojenec ; náhražky mateřského mléka : ekonomika : zákonodárství a právo ; marketing : zákonodárství a právo ; sociální péče o kojence ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako témaCode essentials 4 : complying with the international code of marketing of breastmilk substitutes and subsequent WHA resolutions : a guide for regulators compliance staff / writers Yeong Joo Kean, Megan Jessica Bardsley, Constance Ching ; editor Jean-Pierre Allain. — Second edition. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2018. — ii, 69 stran ; ISBN 978-983-9075-34-2

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; zákonodárství jako téma ; náhražky mateřského mléka : zákonodárství a právo ; kojení ; marketing : zákonodárství a právo ; politika – provádění ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právoState of the code by country : a survey of measures taken by governments to implement the provisions of the International Code of Marketing Breastmilk Substitutes & subsequent World Health Assembly resolutions / writing & compilation Yeong Joo Kean, Jane Tang, Constance Ching ; editing Annelies Allain with input from Lida Lhotska, Patti Rundall and Elisabeth Sterken. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2018. — 1 kládaný list (6 nečíslovaných stran)

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; náhražky mateřského mléka : ekonomika : zákonodárství a právo ; marketing : zákonodárství a právo ; průzkumy a dotazníky : statistika a číselné údaje ; zákonodárství jako téma ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právo ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa

nahoru

OFTALMOLOGIE


Barevné vidění : kolorimetrie / Miroslav Dohnal. — Vydání první. — Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. — 287 stran : ilustrace (některé barevné) ; ISBN 978-80-7560-246-6

fyzika, biofyzika ; oftalmologie ; vidění barevné ; vnímání barev ; kolorimetrie : metody ; oči – fyziologické jevy ; světlo

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA


Neboj se vrátit domů / Marie Svatošová, Aleš Palán ; fotografie Jindřich Štreit. — Druhé vydání. — Praha : Kalich, 2019. — 222 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-7017-278-0

paliativní medicína ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; dějiny ošetřovatelství ; eutanazie ; lékařská etika ; lékařky ; umírající ; hospice : dějiny ; hospicová a paliativní péče : dějiny

nahoru

PATOLOGIE


Patologie / editor a pořadatel: Josef Zámečník. — První vydání. — Praha : LD Prager Publishing, 2019. — 3 svazky (lxxiii, 915, xciv stran) : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-270-6457-1

patologie ; patologie : klasifikace

nahoru

PEDIATRIE


10 kroků k úspěšnému kojení. — [Praha] : [Laktační Liga], [mezi 2003-2019]. — 1 nečíslovaná strana : ilustrace

kojení ; fyziologie výživy kojenců ; kojenec ; novorozenec ; laktace ; pediatriePřehled psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou / Filip Caby a Andrea Caby ; z německého originálu Die kleine psychotherapeutische Schatzkiste, Teil 2 přeložila Lucie Simonová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 246 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1548-6

pediatrie ; psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie : metody ; psychologické techniky ; dítě ; mladiství ; rodina : psychologie ; dětská psychiatrie : metody ; dorostová psychiatrie : metodyEtablování ústní hygieny u dětského pacienta z pohledu typologie rodiče : praktický průvodce nejen pro dentální hygienistky / Andrea Zoulová. — 1. vydání. — Náchod : Andrea Zoulová, 2020. — 50 stran, 6 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-270-6611-7

zubní lékařství ; pediatrie ; orální hygiena : metody : výchova ; dítě ; rodiče ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; výchova dítěte ; zdraví dítěte ; pacientiKojení. — Praha : Vysoká škola zdravotnická o.p.s., [2018]. — 2 nečíslované strany : ilustrace — (Nové karty-krátké intervence ;; 12 A)

kojení ; fyziologie výživy kojenců ; kojenec ; novorozenec ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; pediatrieRaný psychický vývoj dítěte / Lenka Šulová. — Třetí vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. — 247 stran ; — (Učební texty Univerzity Karlovy ;; 4) ISBN 978-80-246-4479-0

psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; dítě ; předškolní dítě ; dětská psychologie : výchova ; vývoj dítěte ; rozvoj osobnostiTýrané, zneužívané a zanedbávané dieťa / Marián Fedor. — Martin : Vydavateľstvo Osveta, spol. s r. o., 2019. — 183 stran : tabulky ; ISBN 978-80-8063-484-1

pediatrie ; sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; průzkumy a dotazníky ; zneužívané dítě : psychologie : statistika a číselné údaje ; sociální problémy ; rodinné vztahy ; násilí : statistika a číselné údaje ; ochrana práv dítěte

nahoru

POLITOLOGIE, POLITIKA, ZDRAVOTNÍ POLITIKA


Protecting infant health : a health workers‘ guide to the international code of marketing of breastmilk substitutes / revised by Yeong Joo Kean and Constance Ching, from an original version written by Annelies Allain. — 12th edition. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2019. — 38 stran : ilustrace ; ISBN 978-983-9075-35-9

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; kojenec ; náhražky mateřského mléka : ekonomika : zákonodárství a právo ; marketing : zákonodárství a právo ; sociální péče o kojence ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právo ; zákonodárství jako témaState of the code by country : a survey of measures taken by governments to implement the provisions of the International Code of Marketing Breastmilk Substitutes & subsequent World Health Assembly resolutions / writing & compilation Yeong Joo Kean, Jane Tang, Constance Ching ; editing Annelies Allain with input from Lida Lhotska, Patti Rundall and Elisabeth Sterken. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2018. — 1 kládaný list (6 nečíslovaných stran)

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; náhražky mateřského mléka : ekonomika : zákonodárství a právo ; marketing : zákonodárství a právo ; průzkumy a dotazníky : statistika a číselné údaje ; zákonodárství jako téma ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právo ; nutriční terapie, dietoterapie a výživaCode essentials 4 : complying with the international code of marketing of breastmilk substitutes and subsequent WHA resolutions : a guide for regulators compliance staff / writers Yeong Joo Kean, Megan Jessica Bardsley, Constance Ching ; editor Jean-Pierre Allain. — Second edition. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2018. — ii, 69 stran ; ISBN 978-983-9075-34-2

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; zákonodárství jako téma ; náhražky mateřského mléka : zákonodárství a právo ; kojení ; marketing : zákonodárství a právo ; politika – provádění ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právoCode essentials 2 : guidelines for policy makers on implementing the international code of marketing of breastmilk substitutes and subsequent WHA resolutions / writers Yeong Joo Kean, Megan Jessica Bardsley, Constance Ching ; editor Annelis Allain. — Second edition. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2018. — ii, 71 stran ; ISBN 978-983-9075-32-8

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; Světová zdravotnická organizace ; zákonodárství jako téma ; náhražky mateřského mléka : zákonodárství a právo ; kojení ; marketing : zákonodárství a právo ; politika – provádění ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právoCode essentials 3 : responsibilities of health workers under the international code of marketing of breastmilk substitutes and subsequent world health assembly resolutions / writers Yeong Joo Kean, Megan Jessica Bardsley, Constance Ching ; editor Annelis Allain. — Second edition. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2018. — ii, 45 stran : ilustrace ; ISBN 978-983-9075-33-5

ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; politologie, politika, zdravotní politika ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; Světová zdravotnická organizace ; zákonodárství jako téma ; náhražky mateřského mléka : zákonodárství a právo ; kojení ; marketing : zákonodárství a právo ; zdravotnický personál ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právoCode essentials 1 : annotated international code of marketing of breastmilk substitutes and subsequent WHA resolutions / writers Yeong Joo Kean, Megan Jessica Bardsley ; editor Annelis Allain. — Second edition. — Penang : IBFAN Sdn Bhd, 2018. — i, 40 stran : ilustrace ; ISBN 978-983-9075-31-1

politologie, politika, zdravotní politika ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; Světová zdravotnická organizace ; zákonodárství jako téma ; náhražky mateřského mléka : zákonodárství a právo ; kojení ; marketing : zákonodárství a právo ; mezinárodní spolupráce : zákonodárství a právo

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ


Health and safety at work : reference texts / European Commission, Directorate-General for Employment, Industrial Relations, and Social Affairs, Unit V/F.5.. — Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1999. — 22 stran : ilustrace ; — (Employment & social affairs. Health) ISBN 92-828-7507-5

hygiena práce : zákonodárství a právo ; pracoviště : normy ; Evropská unie ; pracovní lékařství

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ


Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka – WHO kodex. — [Místo vydání není známé] : [nakladatel není znám], [mezi 2003-2013]. — 2 nečíslované strany

náhražky mateřského mléka : ekonomika ; marketing ; mezinárodní spolupráce ; zákonodárství jako téma ; právo, zákonodárstvíLegislatíva verzus zdravotníctvo / Viera Simočková, Ján Peřina. — Martin : Vydavateľstvo Osveta, spol. s r. o., 2019. — 158 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-8063-483-4

právo, zákonodárství ; etika, bioetika, lékařská etika ; zákonodárství nemocniční ; zákonodárství lékařské ; zákonodárství ošetřovatelské ; zákonodárství jako téma ; právní vědy ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; klinická etika

nahoru

PREVENTIVNÍ MEDICÍNA


Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících / autorský tým: Zuzana Zvadová, Marie Nejedlá, Hana Janata, Věra Filipová, Karolina Mrázová. — Praha : Státní zdravotní ústav, 2018. — 30 stran : ilustrace

otrava alkoholem : prevence a kontrola ; otrava : prevence a kontrola ; úrazy a nehody ; dopravní nehody : prevence a kontrola ; prevence úrazů ; utonutí neúplné : prevence a kontrola ; první pomoc ; uštknutí hadem : prevence a kontrola ; kousnutí a bodnutí hmyzem : prevence a kontrola ; dítě ; mladiství ; preventivní medicína

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY


Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce / Jan Evangelista Purkyně ; z německého originálu přeložili Jaromír Loužil a Tomáš Hermann. &, Sborník esejí O duši Země a romantické vědě / k vydání připravili Tomáš Hermann a Václav Cílek. — Vydání 2., upravené. — Praha : Academia, 2019. — 318 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-200-3037-5

přírodní vědy ; humanitní vědy a umění ; dějiny 18. století ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; přírodní vědy : dějiny ; filosofie ; metafyzika

nahoru

PSYCHIATRIE


Deprese a poruchy osobnosti / Zuzana Vaculčíková Sedláčková, Ján Praško. — 1. vydání. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. — 118 stran : ilustrace ; — (Monografie) ISBN 978-80-244-5590-7

psychiatrie ; deprese ; poruchy osobnosti ; komorbidita ; průzkumy a dotazníky

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE


Přehled psychoterapeutických technik pro práci s dětmi a rodinou / Filip Caby a Andrea Caby ; z německého originálu Die kleine psychotherapeutische Schatzkiste, Teil 2 přeložila Lucie Simonová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2019. — 246 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-262-1548-6

pediatrie ; psychologie, klinická psychologie ; psychoterapie : metody ; psychologické techniky ; dítě ; mladiství ; rodina : psychologie ; dětská psychiatrie : metody ; dorostová psychiatrie : metodySpánek : mýtus osmi hodin, síla šlofíků a nový program pro dobití baterií vašeho těla i mysli / Nick Littlehales ; z anglického originálu Sleep … přeložila Dina Podzimková. — 1. vydání. — Praha : XYZ, 2019. — 222 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7597-545-4

behaviorální vědy ; psychologie, klinická psychologie ; spánek ; odpočinek ; regenerace ; zdravý životní styl ; psychofyziologie ; poruchy spánku a bdění : terapiePosilování mentální kondice : 365 úkolů na celý rok / Jana Bílková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 143 stran ; ISBN 978-80-262-1560-8

psychologie, klinická psychologie ; lingvistika, lékařská terminologie ; myšlení ; jazyk (prostředek komunikace) ; hra a hračky : psychologie ; učeníProč se v dopravě chováme tak, jak se chováme? : a co s tím můžeme dělat / Matúš Šucha. — Vydání první. — Praha : NLN, 2019. — 278 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7422-726-4

psychologie, klinická psychologie ; doprava ; řízení motorových vozidel : psychologie ; chování ; duševní procesy ; sociální prostředíUčebnice obecné psychologie / Alena Plháková. — Vydání 1. — Praha : Academia, 2004. — 472 stran : ilustrace ; ISBN 80-200-1086-6

psychologie ; psychologie, klinická psychologieRaný psychický vývoj dítěte / Lenka Šulová. — Třetí vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. — 247 stran ; — (Učební texty Univerzity Karlovy ;; 4) ISBN 978-80-246-4479-0

psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; dítě ; předškolní dítě ; dětská psychologie : výchova ; vývoj dítěte ; rozvoj osobnostiTýrané, zneužívané a zanedbávané dieťa / Marián Fedor. — Martin : Vydavateľstvo Osveta, spol. s r. o., 2019. — 183 stran : tabulky ; ISBN 978-80-8063-484-1

pediatrie ; sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; průzkumy a dotazníky ; zneužívané dítě : psychologie : statistika a číselné údaje ; sociální problémy ; rodinné vztahy ; násilí : statistika a číselné údaje ; ochrana práv dítěte

nahoru

PSYCHOTERAPIE


Obrazy z nevědomí : práce v arteterapeutické skupině / Kamila Ženatá. — Vydání druhé, (v nakladatelství Kolem první). — Praha : Kolem, 2015. — 243 stran ; — (Arteterapie a sebezkušenost ;; 1) ISBN 978-80-905949-0-6

psychoterapie ; senzorické arteterapie ; skupinová psychoterapie ; nevědomí (psychologie) ; sebepojetí ; psychoanalytická terapie ; psychoanalýzaEmoce pod kontrolou / Matthew McKay, Jeffrey C. Wood, Jeffrey Brantley ; z anglického originálu The dialectical behavior therapy skills workbook přeložila Hana Antonínová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 262 stran ; ISBN 978-80-262-1561-5

psychoterapie ; behaviorální vědy ; emoce ; psychický stres : terapie ; afektivní symptomy : terapie ; duševní zdraví ; self-management : metody ; sebekontrola : psychologie ; emoční inteligence ; všímavost ; interpersonální vztahy ; dialektická behaviorální terapie : metody

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY


Klinická radiobiologie / Renata Havránková – editor. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 184 stran : ilustrace, portréty ; ISBN 978-80-247-4098-0

biologie ; radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; radiobiologie ; buňky : účinky záření ; záření ; hygiena záření ; radiační účinky ; radiační poranění : ošetřování ; únik radioaktivních látek ; medicína katastrof

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA


Spirální stabilizace páteře : léčba výhřezu meziobratlového disku a skoliózy : metoda Spirální stabilizace páteře : SMíšek Systém / Richard Smíšek, Kateřina Smíšková, Zuzana Smíšková. — 4. vydání. — [Praha] : Richard Smíšek, 2019. — 136 stran : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-88267-27-0

rehabilitační a fyzikální medicína ; výhřez meziobratlové ploténky : terapie ; skolióza : terapie ; terapie cvičením : metody ; techniky cvičení a pohybu ; bolesti zad : terapie ; zatížení (muskuloskeletálního systému)

nahoru

REVMATOLOGIE


Diagnosis of rheumatic disorders : a clinical manual / Paul A. Bacon. — Basle : Ciba-Geidy, [1979]. — 51 stran, 1 složený list : ilustrace ; — (Documenta Geigy)

revmatické nemoci : diagnóza ; diferenciální diagnóza ; klouby : patologie ; revmatologie

nahoru

SOCIOLOGIE


Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa / Marián Fedor. — Martin : Vydavateľstvo Osveta, spol. s r. o., 2019. — 183 stran : tabulky ; ISBN 978-80-8063-484-1

pediatrie ; sociologie ; psychologie, klinická psychologie ; průzkumy a dotazníky ; zneužívané dítě : psychologie : statistika a číselné údaje ; sociální problémy ; rodinné vztahy ; násilí : statistika a číselné údaje ; ochrana práv dítěte

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ


Cena vítězství : moderní historie dopingu / Mads Drange ; z norského originálu Medaljenes pris Štěpánka Horáková. — Praha : Dobrovský, 2020. — 311 stran ; — (Pangea) ISBN 978-80-7585-072-0

tělovýchovné lékařství ; farmacie a farmakologie ; doping ve sportu : dějiny : etika ; sporty : dějiny : etika ; sportovci ; atletický výkon ; látky zvyšující výkon : dějiny : škodlivé účinky ; kontrola léčiv a omamných látek : dějiny ; sociální problémy ; uživatelé drog ; odhalování abúzu drog ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století ; dějiny 21. stoletíZátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi / Ivan Struhár, Jan Novotný, Martina Bernaciková, Kateřina Kapounková, Vladimír Pospíchal, Iva Tomášková. — Vydání druhé, doplněné. — Brno : Masarykova univerzita, nakladatelství MUNI Press, 2019. — 129 stran : ilustrace, tabulky ; — (MUNI sport) ISBN 978-80-210-9431-4

diagnostika ; tělovýchovné lékařství ; cvičení ; sporty ; tělesná námaha ; tělesná zdatnost ; zátěžový test : metody ; diagnóza

nahoru

TERAPIE


Zápisník alkoholičky / Michaela Duffková ; ilustrace Jindra Applová. — Vydání první. — Praha : Motto, 2020. — 243 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-267-1707-2

adiktologie ; alkoholici ; ženy ; alkoholismus : terapie ; sociální problémy ; návykové chování : terapie ; rodinné vztahy ; blogování ; dějiny 20. století ; dějiny 21. století ; terapie

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ


Better health for Europe : more equitable and sustainable : transformational reflections 2010-2020. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2019]. — xv, 362 stran : ilustrace, grafy ISBN 978-92-890-5422-5

rovnost ve zdraví ; celosvětové zdraví ; trvale udržitelný rozvoj ; veřejné zdravotnictví ; veřejné zdravotnictvíWomen’s health and well-being in Europe : beyond the mortality advantage. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2016]. — viii, 100 stran : ilustrace, grafy ISBN 978-92-890-5191-0

veřejné zdravotnictví ; zdraví žen ; ženská práva ; sociálně ekonomické faktory ; poskytování zdravotní péče ; cíle ; násilíThe health and well-being of men in the WHO European Region : better health through a gender approach. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2018]. — ix, 116 stran : ilustrace, grafy ISBN 978-92-890-5353-2

veřejné zdravotnictví ; zdraví mužů ; kvalita života ; sociálně ekonomické faktory ; rizikové faktoryMonitoring and restricting digital marketing of unhealthy products to children and adolescents. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2019]. — xi, 69 stran : ilustrace

neinfekční nemoci ; reklama zaměřená na spotřebitele ; informační technologie ; pití alkoholu ; tabák ; obezita dětí a dospívajících ; dítě ; mladiství ; předškolní dítě ; cvičení ; potraviny ; veřejné zdravotnictvíEuropean tobacco use : trends report 2019. — Copenhagen : World Health Organization Regional Office for Europe, [2019]. — iv, 61 stran : ilustrace, grafy

užívání tabáku ; tabák ; kouření ; nekuřácká politika ; lidská práva ; veřejné zdravotnictví

nahoru

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ


A co když umírám? : kdy si stačí lehnout do postele a kdy už vyhledat lékaře / Christopher Kelly, Marc Eisenberg ; překlad: Monika a Filip Drlíkovi. — 1. vydání. — Brno : CPress, 2020. — 264 stran ; ISBN 978-80-264-2988-3

všeobecné lékařství ; hypochondrie ; self-management ; podpora zdraví ; zdraví ; terapie ; diagnóza ; časná diagnóza

nahoru

ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ


Základy evoluční teorie pro stomatology / Jiří Šedý. — Praha : Galén, [2019]. — 105 stran : ilustrace, tabulky ; — (Zubní lékařství) ISBN 978-80-7492-443-9

zubní lékařství ; biologická evoluce ; zuby ; stomatologieEtablování ústní hygieny u dětského pacienta z pohledu typologie rodiče : praktický průvodce nejen pro dentální hygienistky / Andrea Zoulová. — 1. vydání. — Náchod : Andrea Zoulová, 2020. — 50 stran, 6 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace (převážně barevné) ; ISBN 978-80-270-6611-7

zubní lékařství ; pediatrie ; orální hygiena : metody : výchova ; dítě ; rodiče ; vztahy mezi rodiči a dětmi ; výchova dítěte ; zdraví dítěte ; pacientiJak na zdravé zuby : přírodní léčba a péče o chrup / Dominik Nischwitz ; z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek. — Vydání první. — Praha : Euromedia Group, 2020. — 285 stran : ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-242-6348-9

zubní lékařství ; alternativní lékařství ; zuby : imunologie : mikrobiologie : patologie ; ústa ; orální zdraví ; orální hygiena : metody ; zdraví ; holistické zdraví ; imunitní systém ; komplementární terapie ; biochemie ; stomatologická péče ; dietoterapie ; preventivní zubní lékařství