Národní lékařská knihovna | Sokolská 54 Praha 2

Informace o provozu knihovny

PO - ČT 9:00 - 18:00
PÁ 9:00 - 17:00

více informací

Únor 2020

Nové knihy ve fondu NLK

nahoru

ALTERNATIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Zábavná humorolgie a praktická humoterapie / Václav Budinský. — Vimperk : Lucie, [2003]. — 183 stran ; ISBN 80-903177-4-X

alternativní lékařství ; terapie smíchem ; psychoterapie : metody ; podpora zdraví ; vtip a humor jako téma

nahoru

ANATOMIE

Anatomischer atlas für Studierende und Ärzte herausgegeben von Carl Toldt ; unter Mitwirkung von Alois Dalla Rosa. — Neunte Auflage. — Berlin ; Urban & Schwarzenberg, 1918. — 3 svazky (973 stran) : ilustrace ;

anatomie ; anatomie : výchova ; vnitřnosti : anatomie a histologie ; kardiologie ; kardiovaskulární fyziologické jevy ; nervový systém : anatomie a histologie ; neurovědy ; smyslové orgány : anatomie a histologie

Traité d’anatomie humaine / par L. Testut et A. Latarjet ; avec la collaboration de M. Latarjet ; dessinées par G. Devy et S. Dupret. — Neuviěme édition, revue, corrigée et augmentée. — Paris : G. Doin & Cie, 1948-1949. — 5 svazků : ilustrace ;

anatomie ; centrální nervový systém : anatomie a histologie ; periferní nervový systém : anatomie a histologie ; neurologie ; kardiologie ; endokrinní žlázy : anatomie a histologie ; smyslové orgány : anatomie a histologie ; kardiovaskulární systém : anatomie a histologie ; dýchací systém : anatomie a histologie ; endokrinní systém : anatomie a histologie ; endokrinologie ; trávicí systém : anatomie a histologie ; osteologie ; muskuloskeletální systém : anatomie a histologie ; urogenitální systém : anatomie a histologie ; peritoneum : anatomie a histologie

nahoru

ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Moderne Narkose : Theorie und Praxis der Routineverfahren / Lothar Barth, Manfred Meyer. — Jena : VEB Gustav Fischer Verlag, 1962. — xviii, 428 stran, 1 nečíslovaný složený list obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ;

anesteziologie a intenzivní lékařství ; celková anestezie : metody ; anestetika ; dýchací systém ; inhalační anestezie : metody

nahoru

BALNEOLOGIE

Vinzenz Priesznitz : sein Leben und sein Wirken : zur Gedenkfeier seines hundertsten Geburtstages / dargestellt von Philo vom Walde ; Illustrationen nach Zeichnungen von Joseph Dmych, Karl Goebel. — Berlin : Wilhelm Möller, [asi 1898]. — 241 stran, 90 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ;

dějiny lékařství ; balneologie ; dějiny 19. století ; hydroterapie : dějiny ; lázně : dějiny ; významné osobnosti

nahoru

BIOCHEMIE

Cholinesterasy v analýze a diagnostice : teze disertace k získání vědeckého titulu „doktor věd“ ve skupině: Chemické vědy / Miroslav Pohanka. — [Praha] : Akademie věd České republiky, 2013. — 40 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-260-9417-3

biochemie ; neurologie ; cholinesterasy : aplikace a dávkování ; acetylcholin ; neurotransmiterové látky ; diagnostické techniky neurologické

nahoru

BIOLOGIE

Revoluční telomeráza : enzym, který třímá klíč k lidskému stárnutí a brzy nás dovede k delšímu a zdravějšímu životu / Michael Fossel ; z anglického originálu The telomerase revolution přeložil Miroslav Hubáček. — Olomouc : ANAG, [2018]. — 231 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7554-170-3

biologie ; stárnutí ; stárnutí buněk ; telomery ; telomerasa ; zdraví

Lékařská biologie a genetika / Berta Otová a kolektiv. — 2., nezměněné vydání. — Praha : Karolinum, 2014-2019. — 3 svazky : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-2835-6

genetika, lékařská genetika ; biologie ; lékařství ; imunogenetika : výchova ; genetika populací : výchova ; lékařská genetika : výchova ; biologická evoluce ; studium lékařství

Co je život? : jak se chemie stává biologií / Addy Pross ; z anglického originálu What is life? How chemistry becomes biology přeložil Pavel Pecháček. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Argo : 2020. — 221 stran : ilustrace ; — (Aliter ;; svazek 72) ISBN 978-80-7363-963-1

přírodní vědy ; biologie ; život ; biogeneze ; biochemie ; biofyzika ; chemie fyzikální

nahoru

DĚJINY LÉKAŘSTVÍ

Ženy s kufříkem a nadějí : porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století / Milena Lenderová a kolektiv autorů. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. — 488 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-246-4475-2

gynekologie a porodnictví ; dějiny lékařství ; babictví : dějiny ; porodní asistentky : dějiny ; ženy : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století

Vinzenz Priesznitz : sein Leben und sein Wirken : zur Gedenkfeier seines hundertsten Geburtstages / dargestellt von Philo vom Walde ; Illustrationen nach Zeichnungen von Joseph Dmych, Karl Goebel. — Berlin : Wilhelm Möller, [asi 1898]. — 241 stran, 90 nečíslovaných stran obrazové přílohy : ilustrace ;

dějiny lékařství ; balneologie ; dějiny 19. století ; hydroterapie : dějiny ; lázně : dějiny ; významné osobnosti

nahoru

DĚTSKÁ CHIRURGIE

Dětská neurochirurgie v kazuistikách / Helena Homolková a kol.. — Praha : Maxdorf, [2020]. — 159 stran : ilustrace ; — (Jessenius) ISBN 978-80-7345-577-4

dětská chirurgie ; neurochirurgie ; neurochirurgické výkony ; dítě ; nemoci centrálního nervového systému : chirurgie ; malformace nervového systému : chirurgie ; nádory centrálního nervového systému : chirurgie

nahoru

DIABETOLOGIE

Cvičení nejen pro diabetiky / Zuzana Vlková ; kresby Vlasta Doležalová. — 1. vydání. — Praha : Svaz diabetiků České republiky, 2002. — 59 stran : ilustrace ;

rehabilitační a fyzikální medicína ; diabetologie ; techniky cvičení a pohybu : metody ; fyzioterapie (techniky) ; diabetes mellitus : terapie

nahoru

DIAGNOSTIKA

Diferenciální diagnostika bolestivého kloubu v klinické praxi / Ladislav Šenolt, David Veigl et al.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2019. — 549 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Edice postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-5324-2

ortopedie ; revmatologie ; diagnostika ; diferenciální diagnóza ; klinické lékařství ; klouby : patologie ; nemoci kloubů : diagnóza ; artritida : diagnóza

Sonografie : praktická příručka / Jens Niehaus ; překlad Radka Kudelová. — 1. české vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2020. — 430 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-2468-8

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; diagnostika ; ultrasonografie : metody

nahoru

EKONOMIE, EKONOMIKA, EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2020 : vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 269/2019 Sb.. — Břeclav : ADAMIRA, s. r. o., [2020]. — 689 stran : tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; poplatky – seznamy ; platba za lékařský výkon ; sazby – stanovení a přezkoumání

nahoru

ENDOKRINOLOGIE

Význam endokrinních žláz v metabolické reakci organismu za hladovění : habilitační práce / Ladislav Krulich. — 243 listů : ilustrace ;

endokrinologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; endokrinní systém : metabolismus ; metabolismus : fyziologie ; hladovění : metabolismus

nahoru

ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

Zdravotní stav obyvatel a kvalita životního prostředí regionální souvislosti : číslo a název vědního oboru: ekonomická geografie : autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta geografických věd / Dagmar Dzúrová. — Praha : [Univerzita Karlova], 1993. — 18 stran ;

environmentální vědy ; veřejné zdravotnictví ; životní prostředí ; zdravotní stav populace ; zdravotní stav – ukazatelé ; lékařská geografie ; mortalita ; sběr dat

nahoru

EPIDEMIOLOGIE

Medical informatics, clinical biostatistics and epidemiology for efficient health care and medical research : abstract volume. — Heidelberg : University of Heidelberg, 1999. — 528 stran ;

statistika, zdravotnická statistika ; epidemiologie ; lékařská informatika ; biometrie ; biomedicínský výzkum ; poskytování zdravotní péče ; mezinárodní spolupráce

nahoru

FYZIOLOGIE

Die Morphologie der Missbildungen des Menschen und der Tiere : ein Lehrbuch für Morphologen, Physiologen, praktische Ärzte und Studierende. von Ernst Schwalbe. — Jena : Gustav Fischer, 1907. — xx, 410 stran : ilustrace ;

fyziologie ; morfogeneze ; vrozené vady : patologie ; nemoci zvířat : patologie ; fyziologie : výchova

nahoru

GASTROENTEROLOGIE

Intestinal obstruction : its varieties, with their pathology, diagnosis, and treatment / by Frederick Treves. — New and revised edition. — New York : William Wood & Company, 1899. — xi, 565 stran : ilustrace ;

gastroenterologie ; pseudoobstrukce tlustého střeva : diagnóza : patologie : terapie ; tlusté střevo : patologie

Familiární výskyt idiopatických střevních zánětů : autoreferát disertační práce v doktorském studijním programu vnitřní nemoci / Michal Pintér. — Hradec Králové : Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008. — 31 stran : ilustrace, tabulky ;

gastroenterologie ; idiopatické střevní záněty : etiologie : patologie ; genetická predispozice k nemoci ; biomedicínský výzkum

Fertilita u idiopatických střevních zánětů : autoreferát disertační práce v doktorském studijním programu vnitřní nemoci / Martina Pintérová Kolesárová. — Hradec Králové : Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008. — 29 stran : ilustrace, tabulky ;

gastroenterologie ; idiopatické střevní záněty : patologie : vrozené ; genetická predispozice k nemoci ; fertilita : genetika ; pohlaví ; ženské pohlaví ; mužské pohlaví ; biomedicínský výzkum

Karcinogeneze kolorektálního karcinomu a karcinom asociovaný s idiopatickými střevními záněty: teoretická východiska a jejich důsledky pro klinickou praxi : autoreferát dizertační práce / Martin Bortlík. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, 2009. — 25 stran : tabulky ;

gastroenterologie ; onkologie ; kolorektální nádory : terapie ; karcinom : terapie ; idiopatické střevní záněty : terapie ; endoskopie ; biomedicínský výzkum ; karcinogeneze

Inflammatory bowel disease in twins : studies of genetics and environmental factors / Jonas Halfvarson. — Linköping : Linköpings universitet, Faculty of Health Sciences, 2005. — 112 stran : tabulky, grafy ; — (Linköping University medical dissertations,; No. 909) ISBN 91-85299-19-7

gastroenterologie ; idiopatické střevní záněty : etiologie ; nemoci u dvojčat ; rizikové faktory ; životní prostředí ; genetická predispozice k nemoci

nahoru

GENETIKA, LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Genetics in clinical practice / editors Radim Brdička, William Didden. — First edition. — Praha : Galén, [2019]. — 94 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-7492-448-4

genetika, lékařská genetika ; genetika člověka ; DNA mitochondriální ; mikrobiota ; genomika ; diagnóza

Lékařská biologie a genetika / Berta Otová a kolektiv. — 2., nezměněné vydání. — Praha : Karolinum, 2014-2019. — 3 svazky : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-2835-6

genetika, lékařská genetika ; biologie ; lékařství ; imunogenetika : výchova ; genetika populací : výchova ; lékařská genetika : výchova ; biologická evoluce ; studium lékařství

nahoru

GERIATRIE

Neviditelní senioři a jejich každodennost : čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou / Marcela Petrová Kafková. — 1. vydání. — Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. — 143 stran ; — (Sociologická řada ;; svazek č. 18) ISBN 978-80-7325-487-2

geriatrie ; křehký senior ; stárnutí ; sociální péče ; interpersonální vztahy ; osobní autonomie ; kvalita života ; sociologie

Demence : nefarmakologické aktivizační postupy / Terézia Fertaľová, Iveta Ondriová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 128 stran ; ISBN 978-80-271-2479-4

geriatrie ; demence : terapie ; Alzheimerova nemoc : terapie ; rehabilitace : metody ; rehabilitační ošetřovatelství : metody ; geriatrické ošetřovatelství : metody ; dlouhodobá péče ; staří

nahoru

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Ženy s kufříkem a nadějí : porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století / Milena Lenderová a kolektiv autorů. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. — 488 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; ISBN 978-80-246-4475-2

gynekologie a porodnictví ; dějiny lékařství ; babictví : dějiny ; porodní asistentky : dějiny ; ženy : dějiny ; dějiny 19. století ; dějiny 20. století

nahoru

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Ergebnisse der Bluttransfusionsforschung. Bericht der 14. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Bluttransfusion in Giessen, 8.-11. April 1970 / Vorsitzender: H.-G. Lasch ; Herausgeber M. Matthes, N. Kleine und L. P. Holländer ; Eröffnungsansprache H.-G. Lasch. — Basel : S. Karger, 1971. — viii, 466 stran : ilustrace, tabulky ; — (Bibliotheca Haematologica ;; No. 37)

hematologie a transfuzní lékařství ; krev ; krevní transfuze ; náhražky plazmy ; biomedicínský výzkum

Erytropoetin a některé ukazatele erytropoezy u novorozenců : vědní obor: pediatrie 51-11-9 : autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta lékařských véd / Jaroslava Labohá. — Praha : [Univerzita Karlova v Praze ; 1982. — 25 stran ;

hematologie a transfuzní lékařství ; pediatrie ; erythropoetin ; hematopoéza ; akantocyty ; hypoxie plodu ; titrace ; novorozenec ; biomedicínský výzkum

nahoru

HUMANITNÍ VĚDY A UMĚNÍ

Ve třpytném moři je Kréta– / Václav V. Tošovský ; ilustroval František Turek. — 1. vydání. — Praha : Práce, 1984. — 174 stran : ilustrace ; — (Románové novinky)

humanitní vědy a umění ; lékařství v literatuře ; studium lékařství ; 2. světová válka

Stalo se v listopadu / Václav Vojtěch Tošovský. — [Nové Město nad Metují] : Signum Unitatis, 1994. — 159 stran ; ISBN 80-85439-12-3

humanitní vědy a umění ; lékařství v literatuře ; lékaři

Homo psychoticus III, aneb, Návrat do práce / Michaela Malá ; s předmluvou Františka Koukolíka. — Vydání 1. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2020. — 162 stran ; — (13. komnata duše ;; svazek č. 22) ISBN 978-80-7553-781-2

psychiatrie ; humanitní vědy a umění ; schizofrenie : terapie ; psychoterapeutické procesy ; osobní vzpomínky jako téma ; duševně nemocní

Sestra Alena / Marie Pujmanová ; k vydání připravil a ediční poznámku napsal Zdeněk Eis. — Vydání první. — Praha : Československý spisovatel, 1958. — 75 stran ;

humanitní vědy a umění ; zdravotní sestry ; pacienti ; interpersonální vztahy ; umírající ; lékařství v literatuře

Kritický stav / David Shobin ; z anglického originálu … přeložila Alena Kupková. — Vydání první. — Ostrava : Domino, 1999. — 287 stran ; ISBN 80-86128-51-2

humanitní vědy a umění ; nemocnice ; pacienti ; lékaři ; zločin ; strach

nahoru

CHIRURGIE

Kleine Chirurgie / Hans Kurtzahn. — Siebente und achte, neu bearbeitete Auflage. — Berlin : Urban & Schwarzenberg, 1942. — xii, 487 stran, 1 list obrazové přílohy : ilustrace ;

chirurgie ; chirurgie operační : metody

Alfred Blalock : personal reflections / William P. Longmire, Jr.. — [Baltimore] : [Nakladatel není známý], [1964]. — 21 stran : illustrace ;

chirurgie ; lékaři ; dějiny 20. století

Co by vás mělo zajímat po operaci slepého střeva (apendixu) / vypracovaly: Alena Ševčíková, Milena Drdáková ; odborný konzultant: Kamil Vysloužil. — Olomouc : Fakultní nemocnice Olomouc, 2014. — 4 strany : ilustrace

apendix : chirurgie ; pooperační období ; chirurgie

nahoru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Infekční lékařství / Petr Husa, Lenka Krbková a kolektiv autorů. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2019. — 177 stran ; ISBN 978-80-210-9438-3

infekční lékařství ; infekční nemoci : terapie ; antibakteriální látky : terapeutické užití ; antivirové látky : terapeutické užití

Záněty hltanu / Pavel Komínek, Viktor Chrobok, Jaromír Astl, Petr Širůček a kolektiv ; editor: Viktor Chrobok ; ilustrace Josef Bavor. — 3., aktualizované vydání. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2016. — 312 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicína hlavy a krku) ISBN 978-80-7311-164-9

otorinolaryngologie ; infekční lékařství ; farynx : patologie ; nemoci faryngu ; faryngitida ; infekční nemoci

nahoru

LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA

Meeting the challenge: informatics and medical education : proceedings of the IFIP-IMIA working conference on Meeting the Challenge: informatics and medical education Chamonix, France, 21-25 March, 1983 / edited by Jean-Claude Pages, Allan H. Levy, François Gremy, John Anderson. — Amsterdam ; North-Holland, 1983. — ix, 347 : ilustrace ;

lékařská informatika ; výchova, vzdělávání : metody : normy ; studium lékařství : metody ; lékařská počítačová informatika ; lékařská informatika : metody : trendy : výchova ; kurikulum ; mezinárodní spolupráce

Medical informatics, clinical biostatistics and epidemiology for efficient health care and medical research : abstract volume. — Heidelberg : University of Heidelberg, 1999. — 528 stran ;

statistika, zdravotnická statistika ; epidemiologie ; lékařská informatika ; biometrie ; biomedicínský výzkum ; poskytování zdravotní péče ; mezinárodní spolupráce

nahoru

LÉKAŘSTVÍ

Lékařská biologie a genetika / Berta Otová a kolektiv. — 2., nezměněné vydání. — Praha : Karolinum, 2014-2019. — 3 svazky : ilustrace ; — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze) ISBN 978-80-246-2835-6

genetika, lékařská genetika ; biologie ; lékařství ; imunogenetika : výchova ; genetika populací : výchova ; lékařská genetika : výchova ; biologická evoluce ; studium lékařství

Populäre Heilkunde, oder: Der Mensch nach seiner leiblichen und geistigen Natur, im gesunden wie im kranken Zustande : ein Hilfsbuch zur Selbstkenntniss und Selbsterhaltung für alle Stände / von Franz Vincenz Broscha. — Wien : J. B. Wallishausser, 1845. — xii, 266 stran, 1 nečíslovaný list obrazové přílohy : ilustrace ;

lékařství ; terapie : metody ; léčivé přípravky ; nemoc : klasifikace

nahoru

MANAGEMENT, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Spravočnik medicinskoj sestry / autorský kolektiv pod vedením I. A. Berežnova. — Moskva : Eksmo, 2004. — 894 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 5-04-008710-1

ošetřovatelství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; zdravotní sestry ; poskytování zdravotní péče : metody ; ošetřovatelská péče : metody ; ošetřovatelství praktické : metody : organizace a řízení

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2020 : vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 269/2019 Sb.. — Břeclav : ADAMIRA, s. r. o., [2020]. — 689 stran : tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; poplatky – seznamy ; platba za lékařský výkon ; sazby – stanovení a přezkoumání

nahoru

NEFROLOGIE

Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči : vylučovací systém / Olga Suková, Zdeňka Knechtová. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2019. — 98 stan : ilustrace ; ISBN 978-80-210-9502-1

ošetřovatelství ; nefrologie ; močové ústrojí : zranění ; akutní poškození ledvin : terapie ; diverze moči : metody ; ošetřovatelská péče o pacienty v kritickém stavu : metody ; ošetřovatelství – vzorové postupy ; studium ošetřovatelství

nahoru

NEUROLOGIE

Cholinesterasy v analýze a diagnostice : teze disertace k získání vědeckého titulu „doktor věd“ ve skupině: Chemické vědy / Miroslav Pohanka. — [Praha] : Akademie věd České republiky, 2013. — 40 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-260-9417-3

biochemie ; neurologie ; cholinesterasy : aplikace a dávkování ; acetylcholin ; neurotransmiterové látky ; diagnostické techniky neurologické

nahoru

NUTRIČNÍ TERAPIE, DIETOTERAPIE A VÝŽIVA

Co nám pomůže, když… : praktický domácí lékař od A do Z / Jarmila Mandžuková. — První vydání. — Benešov : Start, 2020. — 223 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-86231-66-2

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; primární prevence ; podpora zdraví : metody ; tradiční lékařství : metody ; dietoterapie : metody ; fytoterapie : metody

Výživa sportovců a sportovní výkon / Zdeněk Vilikus a kolektiv. — Třetí, přepracované vydání. — Praha : Karolinum, 2020. — 219 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4455-4

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; tělovýchovné lékařství ; fyziologie sportovní výživy ; sportovní nutriční věda ; nutriční nároky ; potravní doplňky ; doping ve sportu ; studium lékařství

Kuchařka při onemocnění dnou : dieta bez purinů / Růžena Milatová. — Vydání druhé. — V Praze : Vyšehrad, 2020. — 97 stran : barevné ilustrace ; — (Vaříme s dietní sestrou) ISBN 978-80-7601-219-6

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; dna (nemoc) : dietoterapie ; puriny ; jídelníček ; vaření ; dieta

Význam endokrinních žláz v metabolické reakci organismu za hladovění : habilitační práce / Ladislav Krulich. — 243 listů : ilustrace ;

endokrinologie ; nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; endokrinní systém : metabolismus ; metabolismus : fyziologie ; hladovění : metabolismus

Dieta při trávicích poruchách : dráždivý tračník, nesnášenlivost pšenice a další obtíže / Martin Storr ; z německého originálu Der Ernährungsratgeber zur FODMAP-Diät … přeložil Tomáš Kurka. — Vydání první. — Praha : Euromedia, 2018. — 192 stran : barevné ilustrace ; — (Esence) ISBN 978-80-7549-925-7

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; fyziologie výživy ; dietoterapie ; dieta s omezením sacharidů : metody : trendy ; nemoci trávicího systému : dietoterapie ; potraviny

nahoru

ONKOLOGIE

Karcinogeneze kolorektálního karcinomu a karcinom asociovaný s idiopatickými střevními záněty: teoretická východiska a jejich důsledky pro klinickou praxi : autoreferát dizertační práce / Martin Bortlík. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, 2009. — 25 stran : tabulky ;

gastroenterologie ; onkologie ; kolorektální nádory : terapie ; karcinom : terapie ; idiopatické střevní záněty : terapie ; endoskopie ; biomedicínský výzkum ; karcinogeneze

nahoru

ORTOPEDIE

Diferenciální diagnostika bolestivého kloubu v klinické praxi / Ladislav Šenolt, David Veigl et al.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2019. — 549 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Edice postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-5324-2

ortopedie ; revmatologie ; diagnostika ; diferenciální diagnóza ; klinické lékařství ; klouby : patologie ; nemoci kloubů : diagnóza ; artritida : diagnóza

nahoru

OŠETŘOVATELSTVÍ

Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči : vylučovací systém / Olga Suková, Zdeňka Knechtová. — 1. vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2019. — 98 stan : ilustrace ; ISBN 978-80-210-9502-1

ošetřovatelství ; nefrologie ; močové ústrojí : zranění ; akutní poškození ledvin : terapie ; diverze moči : metody ; ošetřovatelská péče o pacienty v kritickém stavu : metody ; ošetřovatelství – vzorové postupy ; studium ošetřovatelství

Spravočnik medicinskoj sestry / autorský kolektiv pod vedením I. A. Berežnova. — Moskva : Eksmo, 2004. — 894 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 5-04-008710-1

ošetřovatelství ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; zdravotní sestry ; poskytování zdravotní péče : metody ; ošetřovatelská péče : metody ; ošetřovatelství praktické : metody : organizace a řízení

nahoru

OTORINOLARYNGOLOGIE

Záněty hltanu / Pavel Komínek, Viktor Chrobok, Jaromír Astl, Petr Širůček a kolektiv ; editor: Viktor Chrobok ; ilustrace Josef Bavor. — 3., aktualizované vydání. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2016. — 312 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Medicína hlavy a krku) ISBN 978-80-7311-164-9

otorinolaryngologie ; infekční lékařství ; farynx : patologie ; nemoci faryngu ; faryngitida ; infekční nemoci

Hals-, nasen- und ohrenheilkunde / von Paul Kaiser. — 2., verbesserte Auflage. — München ; J. F. Lehmann, 1943. — 224 stran, 9 listů obrazové přílohy : ilustrace ;

otorinolaryngologie ; nemoci nosu : terapie ; nemoci laryngu : terapie ; nemoci ucha : terapie

nahoru

PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku : u osob s mentálním postižením / Tereza Cimrmannová a kol.. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 141 stran ; ISBN 978-80-262-1575-2

paliativní medicína ; psychologie, klinická psychologie ; stárnutí : psychologie ; mentálně postižení : psychologie ; zármutek ; paliativní péče

nahoru

PATOLOGIE

Mechanisms of disease : an introduction to pathology / Ruy Perez-Tamayo. — Philadelphia ; W. B. Saunders company, 1961. — xiii, 512 stran : ilustrace, portréty ;

patologie ; nemoc : klasifikace ; klinické lékařství ; patologie : výchova

nahoru

PEDIATRIE

Erytropoetin a některé ukazatele erytropoezy u novorozenců : vědní obor: pediatrie 51-11-9 : autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta lékařských véd / Jaroslava Labohá. — Praha : [Univerzita Karlova v Praze ; 1982. — 25 stran ;

hematologie a transfuzní lékařství ; pediatrie ; erythropoetin ; hematopoéza ; akantocyty ; hypoxie plodu ; titrace ; novorozenec ; biomedicínský výzkum

Toníkův zlý sen : … a jak mu s ním babička pomohla / Ben Furman ; ilustrace Mathias Weber ; z finského originálu Ollin painajainen přeložila Johana Sandqvist. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 32 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-262-1564-6

psychiatrie ; pediatrie ; spánek ; poruchy spánku a bdění : psychologie : terapie ; spánková hygiena ; dětská psychiatrie ; dítě

Psychologie dítěte / Jean Piaget, Bärbel Inhelder ; z francouzského originálu přeložila Eva Vyskočilová. — Vydání 6., v této edici první. — Praha : Portál, 2014. — 142 stran ; — (Klasici) ISBN 978-80-262-0691-0

psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; dětská psychologie ; vývojová psychologie ; vývoj dítěte ; duševní procesy

nahoru

POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA

Moderne Behandlung thermischer Verbrennungen / B. N. Postnikow ; Übersetzung: D. Masing. — Berlin : Verlag Volk und Gesundheit, 1955. — 136 stran, 4 nečíslované listy obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ;

popáleninová medicína ; popálení : terapie ; terapie náhlých příhod : metody ; péče o pacienty v kritickém stavu : metody

nahoru

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Pracovnělékařské služby / Jakub Tomšej. — 3. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2020. — ix, 158 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7598-646-7

pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; pracovní lékařství : organizace a řízení ; veřejné zdravotnické služby : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; služby zdravotní péče o pracující : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; nemoci z povolání ; posuzování pracovní neschopnosti ; právní odpovědnost ; hygiena práce : zákonodárství a právo

nahoru

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ

Pracovnělékařské služby / Jakub Tomšej. — 3. vydání. — Praha : Wolters Kluwer, 2020. — ix, 158 stran ; — (Právní monografie) ISBN 978-80-7598-646-7

pracovní lékařství ; právo, zákonodárství ; pracovní lékařství : organizace a řízení ; veřejné zdravotnické služby : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; služby zdravotní péče o pracující : organizace a řízení : zákonodárství a právo ; nemoci z povolání ; posuzování pracovní neschopnosti ; právní odpovědnost ; hygiena práce : zákonodárství a právo

nahoru

PŘÍRODNÍ VĚDY

Co je život? : jak se chemie stává biologií / Addy Pross ; z anglického originálu What is life? How chemistry becomes biology přeložil Pavel Pecháček. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Argo : 2020. — 221 stran : ilustrace ; — (Aliter ;; svazek 72) ISBN 978-80-7363-963-1

přírodní vědy ; biologie ; život ; biogeneze ; biochemie ; biofyzika ; chemie fyzikální

nahoru

PSYCHIATRIE

Toníkův zlý sen : … a jak mu s ním babička pomohla / Ben Furman ; ilustrace Mathias Weber ; z finského originálu Ollin painajainen přeložila Johana Sandqvist. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 32 nečíslovaných stran : barevné ilustrace ; ISBN 978-80-262-1564-6

psychiatrie ; pediatrie ; spánek ; poruchy spánku a bdění : psychologie : terapie ; spánková hygiena ; dětská psychiatrie ; dítě

Homo psychoticus III, aneb, Návrat do práce / Michaela Malá ; s předmluvou Františka Koukolíka. — Vydání 1. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2020. — 162 stran ; — (13. komnata duše ;; svazek č. 22) ISBN 978-80-7553-781-2

psychiatrie ; humanitní vědy a umění ; schizofrenie : terapie ; psychoterapeutické procesy ; osobní vzpomínky jako téma ; duševně nemocní

Der verrückte in der Gesellschaft : Aufgaben und Chancen der Psychiatrie / herausgegeben von Erich Anders und Caspar Kulenkampff. — Stuttgart : Radius-Verlag, [1969]. — 74 stran ; — (Kreis ;; Heft D 15)

psychiatrie ; duševně nemocní ; duševní poruchy : terapie ; sociální prostředí

Komplikované truchlení : pro pacienty, přátelé a rodinné příslušníky / napsala M. Katherine Shearová ; překlad Renata Greplová. — 1. vydání. — Praha : Cesta domů, 2019. — 6 nečíslovaných složených listů ;

psychiatrie ; ztráta blízké osoby ; smrt ; zármutek ; interpersonální vztahy ; duševní poruchy : terapie

nahoru

PSYCHOLOGIE, KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku : u osob s mentálním postižením / Tereza Cimrmannová a kol.. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 141 stran ; ISBN 978-80-262-1575-2

paliativní medicína ; psychologie, klinická psychologie ; stárnutí : psychologie ; mentálně postižení : psychologie ; zármutek ; paliativní péče

Stín v nás : podvratná životní síla / Verena Kast ; z německého originálu Der Schatten in uns přeložil Petr Babka. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 143 stran ; — (Spektrum ;; 123) ISBN 978-80-262-1576-9

psychologie, klinická psychologie ; Jungova teorie ; osobnost ; sebepojetí ; nevědomí (psychologie)

Zlo : věda o temných stránkách lidství / Julia Shawová ; přeložila Petra Miketová. — Vydání první. — V Praze : Paseka, 2020. — 299 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7637-047-0

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; sociální psychologie ; sociální chování ; sociální problémy : psychologie ; zločin : psychologie

Sexuální chování a sexuální postoje obyvatelstva České republiky: výsledky reprezentativních výzkumů = Sexual behavior and sexual attitudes in the Czech Republic: results of the representative surveys : teze disertační práce k získání vědeckého titulu „doktor věd“ ve skupině věd: Sociální a humanitní vědy / Petr Weiss. — [Praha] : Akademie věd České republiky, [2012]. — 32 nečíslovaných stran : ilustrace ; ISBN 978-80-260-9416-6

sexuologie ; psychologie, klinická psychologie ; sexualita : psychologie ; sexuální chování : psychologie ; postoj ; interpersonální vztahy ; sběr dat

Sociální vztahy v organizaci a jejich management / Vojtěch Bednář a kolektiv. — Vydání 1. — Praha : Grada, 2013. — 224 stran : ilustrace ; — (Psyché) ISBN 978-80-247-4211-3

psychologie, klinická psychologie ; interpersonální vztahy ; organizace a řízení ; personál – řízení : metody ; zaměstnání ; pracoviště : organizace a řízení : psychologie

Psychological and psychophysiological differences between different sexual behaviors = Psychologické a fyziologické rozdíly u různých forem sexuálního chování : teze disertační práce k získání vědeckého titulu „doktor věd“ ve skupině věd: Sociální a humanitní vědy / Stuart Brody. — [Praha] : Akademie věd České republiky, [2012]. — 21 stran ; ISBN 978-80-260-9415-9

sexuologie ; psychologie, klinická psychologie ; sexualita : fyziologie : psychologie ; sexuální chování : fyziologie : psychologie ; interpersonální vztahy ; sběr dat

Spolupráce s nepřítelem : jak vyjít s lidmi, s nimiž nesouhlasíme / Adam Kahane ; z anglického originálu Collaborating with the enemy přeložila Hana Antonínová ; ilustrace Jeff Barnum. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 127 stran : černobílé ilustrace ; ISBN 978-80-262-1563-9

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; kooperační chování ; řešení problému ; nesouhlas a spor ; komunikace ; interpersonální vztahy ; sociální psychologie

Psychologie dítěte / Jean Piaget, Bärbel Inhelder ; z francouzského originálu přeložila Eva Vyskočilová. — Vydání 6., v této edici první. — Praha : Portál, 2014. — 142 stran ; — (Klasici) ISBN 978-80-262-0691-0

psychologie, klinická psychologie ; pediatrie ; dětská psychologie ; vývojová psychologie ; vývoj dítěte ; duševní procesy

nahoru

PSYCHOTERAPIE

Teorie a praxe arteterapie : taneční a výtvarné formy / Erika Landischová. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. — 122 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7290-297-2

psychoterapie ; arteterapie : metody : výchova ; terapie tancem : metody : výchova ; mentálně postižení

Léčivý rodokmen : jak prababičky ovlivňují náš život / Lenka Šnajdrová. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 190 stran ; ISBN 978-80-262-1567-7

psychoterapie ; rodokmen ; terapie : metody ; sebepojetí ; rodina ; prarodiče ; vztahy mezi generacemi ; paměť

Canisterapie : zvíře v sociálních službách / Andrea Tvrdá. — Vydání první. — Praha : Nakladatelství Plot, 2020. — 134 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7428-366-6

psychoterapie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; sociální práce : metody ; zooterapie : metody ; psi ; vztah člověka a zvířecího miláčka

nahoru

RADIOLOGIE, NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA A ZOBRAZOVACÍ METODY

Sonografie : praktická příručka / Jens Niehaus ; překlad Radka Kudelová. — 1. české vydání. — Praha : Grada Publishing, a.s., 2020. — 430 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-271-2468-8

radiologie, nukleární medicína a zobrazovací metody ; diagnostika ; ultrasonografie : metody

nahoru

REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Canisterapie : zvíře v sociálních službách / Andrea Tvrdá. — Vydání první. — Praha : Nakladatelství Plot, 2020. — 134 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7428-366-6

psychoterapie ; rehabilitační a fyzikální medicína ; sociální práce : metody ; zooterapie : metody ; psi ; vztah člověka a zvířecího miláčka

Cvičení nejen pro diabetiky / Zuzana Vlková ; kresby Vlasta Doležalová. — 1. vydání. — Praha : Svaz diabetiků České republiky, 2002. — 59 stran : ilustrace ;

rehabilitační a fyzikální medicína ; diabetologie ; techniky cvičení a pohybu : metody ; fyzioterapie (techniky) ; diabetes mellitus : terapie

nahoru

REVMATOLOGIE

Diferenciální diagnostika bolestivého kloubu v klinické praxi / Ladislav Šenolt, David Veigl et al.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2019. — 549 stran : ilustrace (převážně barevné) ; — (Edice postgraduální medicíny) ISBN 978-80-204-5324-2

ortopedie ; revmatologie ; diagnostika ; diferenciální diagnóza ; klinické lékařství ; klouby : patologie ; nemoci kloubů : diagnóza ; artritida : diagnóza

nahoru

SEXUOLOGIE

Psychological and psychophysiological differences between different sexual behaviors = Psychologické a fyziologické rozdíly u různých forem sexuálního chování : teze disertační práce k získání vědeckého titulu „doktor věd“ ve skupině věd: Sociální a humanitní vědy / Stuart Brody. — [Praha] : Akademie věd České republiky, [2012]. — 21 stran ; ISBN 978-80-260-9415-9

sexuologie ; psychologie, klinická psychologie ; sexualita : fyziologie : psychologie ; sexuální chování : fyziologie : psychologie ; interpersonální vztahy ; sběr dat

Sexuální chování a sexuální postoje obyvatelstva České republiky: výsledky reprezentativních výzkumů = Sexual behavior and sexual attitudes in the Czech Republic: results of the representative surveys : teze disertační práce k získání vědeckého titulu „doktor věd“ ve skupině věd: Sociální a humanitní vědy / Petr Weiss. — [Praha] : Akademie věd České republiky, [2012]. — 32 nečíslovaných stran : ilustrace ; ISBN 978-80-260-9416-6

sexuologie ; psychologie, klinická psychologie ; sexualita : psychologie ; sexuální chování : psychologie ; postoj ; interpersonální vztahy ; sběr dat

Sexuálne problémy v prehl’ade / Anton Brecelj ; preložil M. V. Tekovčan. — Nové opravené vydanie. — V Trnave : Pavol Gerdelán, 1947. — 269 stran : ilustrace ; — (Naša práce ;; 12. sväzok)

sexuologie ; zdravotní výchova ; pohlavní orgány ; sexuální chování ; sexuální zdraví ; sexuální výchova ; heterosexualita ; interpersonální vztahy

Krátký průvodce dospíváním, očkováním a vztahy pro všechny holky a kluky / autoři: Veronika Jilichová Nová, Alena Šebková, Parvine Gricová. — [Praha] : [Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP], 2019. — 16 nečíslovaných stran : ilustrace

mladiství ; puberta ; interpersonální vztahy ; fyziologie ; antikoncepce ; sexuálně přenosné nemoci ; vakcinace ; sexualita ; zdravotní výchova ; sexuologie

nahoru

SOCIOLOGIE

Zlo : věda o temných stránkách lidství / Julia Shawová ; přeložila Petra Miketová. — Vydání první. — V Praze : Paseka, 2020. — 299 stran : ilustrace ; ISBN 978-80-7637-047-0

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; sociální psychologie ; sociální chování ; sociální problémy : psychologie ; zločin : psychologie

Neviditelní senioři a jejich každodennost : čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou / Marcela Petrová Kafková. — 1. vydání. — Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. — 143 stran ; — (Sociologická řada ;; svazek č. 18) ISBN 978-80-7325-487-2

geriatrie ; křehký senior ; stárnutí ; sociální péče ; interpersonální vztahy ; osobní autonomie ; kvalita života ; sociologie

Spolupráce s nepřítelem : jak vyjít s lidmi, s nimiž nesouhlasíme / Adam Kahane ; z anglického originálu Collaborating with the enemy přeložila Hana Antonínová ; ilustrace Jeff Barnum. — Vydání první. — Praha : Portál, 2020. — 127 stran : černobílé ilustrace ; ISBN 978-80-262-1563-9

psychologie, klinická psychologie ; sociologie ; kooperační chování ; řešení problému ; nesouhlas a spor ; komunikace ; interpersonální vztahy ; sociální psychologie

Profesionální pomáhání : rozhovory napříč pomáhajícími profesemi / Vlastimil Švec. — První vydání. — Brno : Masarykova univerzita, 2019. — 148 stran : ilustrace ; — (Reflexe ;; Sazek 4) ISBN 978-80-210-9481-9

sociologie ; sociální práce ; sociální péče ; pomáhající chování ; zaměstnání

Erlebašské rozjímání : quo vadis, Europa? : Erlebachova bouda 19.-22. května 2019. — První vydání. — Jilemnice : Gentiana ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Resortem Sv. František, 2019. — 87 stran : barevné portréty ; ISBN 978-80-86527-64-2

sociologie ; sociální problémy ; sociální hodnoty ; trvale udržitelný rozvoj ; civilizace

nahoru

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

Mrtví vypovídají : soudní lékařství ve službách pravdy / Hans Pfeiffer ; z německého originálu … přeložil Václav Kajdoš. — Druhé vydání. — Praha : Orbis, 1974. — 229 stran ; — (Stopy-fakta-svědectví)

soudní lékařství ; soudní vědy ; zločin

nahoru

STATISTIKA, ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA

Medical informatics, clinical biostatistics and epidemiology for efficient health care and medical research : abstract volume. — Heidelberg : University of Heidelberg, 1999. — 528 stran ;

statistika, zdravotnická statistika ; epidemiologie ; lékařská informatika ; biometrie ; biomedicínský výzkum ; poskytování zdravotní péče ; mezinárodní spolupráce

nahoru

TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ

Výživa sportovců a sportovní výkon / Zdeněk Vilikus a kolektiv. — Třetí, přepracované vydání. — Praha : Karolinum, 2020. — 219 stran : ilustrace, tabulky ; ISBN 978-80-246-4455-4

nutriční terapie, dietoterapie a výživa ; tělovýchovné lékařství ; fyziologie sportovní výživy ; sportovní nutriční věda ; nutriční nároky ; potravní doplňky ; doping ve sportu ; studium lékařství

nahoru

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2020 : vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 269/2019 Sb.. — Břeclav : ADAMIRA, s. r. o., [2020]. — 689 stran : tabulky ;

veřejné zdravotnictví ; management, organizace a řízení zdravotnictví ; ekonomie, ekonomika, ekonomika zdravotnictví ; poplatky – seznamy ; platba za lékařský výkon ; sazby – stanovení a přezkoumání

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví : pro střední zdravotnické školy / Lidmila Hamplová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 144 stran, xii stran obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-247-5562-5

veřejné zdravotnictví ; výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví : výchova ; veřejné zdravotnictví – vzdělávání odborné ; poskytování zdravotní péče ; zdravotní politika ; zdravotní stav populace ; podpora zdraví ; primární prevence

Zdravotní stav obyvatel a kvalita životního prostředí regionální souvislosti : číslo a název vědního oboru: ekonomická geografie : autoreferát disertace k získání vědecké hodnosti kandidáta geografických věd / Dagmar Dzúrová. — Praha : [Univerzita Karlova], 1993. — 18 stran ;

environmentální vědy ; veřejné zdravotnictví ; životní prostředí ; zdravotní stav populace ; zdravotní stav – ukazatelé ; lékařská geografie ; mortalita ; sběr dat

nahoru

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví : pro střední zdravotnické školy / Lidmila Hamplová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2020. — 144 stran, xii stran obrazové přílohy : ilustrace, tabulky ; — (Sestra) ISBN 978-80-247-5562-5

veřejné zdravotnictví ; výchova a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví ; veřejné zdravotnictví : výchova ; veřejné zdravotnictví – vzdělávání odborné ; poskytování zdravotní péče ; zdravotní politika ; zdravotní stav populace ; podpora zdraví ; primární prevence

nahoru

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

Sexuálne problémy v prehl’ade / Anton Brecelj ; preložil M. V. Tekovčan. — Nové opravené vydanie. — V Trnave : Pavol Gerdelán, 1947. — 269 stran : ilustrace ; — (Naša práce ;; 12. sväzok)

sexuologie ; zdravotní výchova ; pohlavní orgány ; sexuální chování ; sexuální zdraví ; sexuální výchova ; heterosexualita ; interpersonální vztahy

Krátký průvodce dospíváním, očkováním a vztahy pro všechny holky a kluky / autoři: Veronika Jilichová Nová, Alena Šebková, Parvine Gricová. — [Praha] : [Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP], 2019. — 16 nečíslovaných stran : ilustrace

mladiství ; puberta ; interpersonální vztahy ; fyziologie ; antikoncepce ; sexuálně přenosné nemoci ; vakcinace ; sexualita ; zdravotní výchova ; sexuologie